Pysyvän nurmen vaikutus tukiasioihin

2 min lukuaika

Luomutuotanto

Luomuviljelyssä oleville lohkoille ei edellisen tukikauden aikana muodostunut pysyvää nurmea. Lohkon nurmivuodet seurasivat kuitenkin mukana ja kuusi vuotta tai kauemmin nurmella ollut lohko saa jatkossa pysyvän nurmen merkinnän.

Nurmi

Pysyvän nurmen vaikutus tukiasioihin

Tällä hetkellä pysyvän nurmen määritelmä vaikuttaa merkittävimmin talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.

Pysyvän nurmen ala, josta haetaan talviaikaista kasvipeitettä koskevan ekojärjestelmän tukea, on säilytettävä kyntämättä 16 päivään toukokuuta. Tuenhakija ei saa vähentää pysyvän nurmen alaa tilallaan sinä aikana, jona hän sitoutuu talviaikaista kasvipeitettä koskevaan ekojärjestelmään.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos ilmoittaa yhden lohkon talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen, ei saa kyntää muitakaan pysyvän nurmen lohkoja 31.10.–16.5. välisenä aikana. Sillä, missä osassa maata tila sijaitsee, on iso merkitys siihen mitä nurmen jälkeen kannattaa viljellä.

Vuodesta 2025 lähtien turvemaille tulee GAEC 2 määritelmän mukaisesti pysyvän nurmen alalle kynnön rajoitus. Lohkon saa kyntää vain joka neljäs vuosi.

Suurempi vaikutus pysyvistä nurmista tulee siinä vaiheessa, jos kansallisen viiteosuuden määrä vähenee yli viisi prosenttia viitevuodesta 2018. Tällöin otetaan käyttöön ennallistamismenettely, eikä olemassa olevia pysyviä nurmia saa ottaa muuhun viljelykäyttöön. Saatat myös joutua muuttamaan viideksi vuodeksi osan maatalousmaan alasta nurmelle. Tätä ennen pysyvän nurmen statuksesta pääsee eroon, kun käyttää esimerkiksi viljaa lohkolla.

Ennallistamismenettelyn ollessa voimassa pysyvän nurmen lohkolle ei makseta ekojärjestelmän mukaisia tukia talviaikainen kasvipeitteisyys, luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet eikä ympäristösitoumuksen korvausta lohkoille suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet.