ProAgria ja Luonnonvarakeskus tuovat ilmastokeskusteluun konkretiaa: Ilmastoviisas maatilayritys -kirja nostaa uuden tiedon esiin

3 min lukuaika

Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -tietokirja nostaa ilmastokeskusteluun tiloilla tehtävät, konkreettiset ilmastotoimenpiteet.

Ilmastoviisas maatilayritys -kirja on tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta

Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -tietokirja nostaa ilmastokeskusteluun tiloilla tehtävät, konkreettiset ilmastotoimenpiteet. Kirja vastaa hämmennykseen ja ristiriitaisten väitteiden ympärillä pyörivään ilmastokeskusteluun kokoamalla yhteen alan uusimman, tutkitun tiedon. Kirja julkaistaan osana ProAgrian ja Luonnonvarakeskuksen Tieto tuottamaan -kirjasarjaa.

Maatalouteen ja ilmastonmuutokseen liittyy paljon ristiriitaista puhetta ja avoimia kysymyksiä. Keskustelu kaipaa ajankohtaista ja paikkaansa pitävää tietoa. Uusi Ilmastoviisas maatilayritys -kirja avaa faktoja viljelijöille, alan toimijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Kirja kokoaa alan uusimman tutkitun tiedon, kertoo syy- ja seuraussuhteita sekä kuvaa konkreettisia tilatason ratkaisuja.

Ratkaisuja ja hyviä toimintatapoja on jo olemassa

Maatilojen ilmastotoimet pohjautuvat jo vuosikymmeniä sitten aloitettuun järjestelmälliseen ympäristötyöhön. Nyt on vain kysymys siitä, miten toimenpiteitä voidaan tehdä vielä paremmin, kohdistetummin ja täsmennetymmin, jotta kasvihuonekaasupäästöjä voidaan edelleen vähentää ja hiilen sidontaa lisätä.

- Ratkaisevia toimia ovat maan hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen ja sen vaaliminen, sadontuoton ja tuotosten parantaminen sekä turvepeltojen ilmastoviisaat viljelymenetelmät. Lisäksi viljelykierto ja kasvipeitteisyys, muokkausmenetelmien valinta, tuotantopanosten tarkennettu käyttö, lannan käsittely, eläinten ruokintastrategiat ja eläinaineksen kestävyys sekä energiaratkaisut ovat keskeisiä, toteaa kirjan toimittajana toiminut johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

- Maatiloilla on ratkaisun avaimet tavoitellessamme ilmastoneutraalisuutta. Perustana ovat kasvavan kasvin yhteyttäminen ja maaperän hiilensidonta, jota kirja avaa. Tieto on tarpeellista paitsi viljelijälle myös meille kaikille, jotta voimme edetä kannattavasti ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa, kuvaa kirjan yksi kirjoittaja ympäristöjohtaja Liisa Pietola MTK:sta.

Ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu vastuullinen kokonaisuus

Kirjassa käsitellään laajasti ilmastonmuutoksen ja maatalouden suhdetta, peltoviljelyn, kotieläintuotannon ja energiankäytön näkökulmista. Lisäksi hahmotetaan myös metsän ja ruoan merkitystä ilmastonmuutoksessa. – Kokonaisuutena voidaan sanoa, että ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu kokonaisuus, koska siihen tarvitaan monien eri asioiden yhteensovittamista ja asioiden ammattitaitoista hoitoa. Voidaan syystä sanoa, että suomalaisen ruoan valinta on ilmastoteko, toteaa Peltonen.

- Ilmastoviisas maatilayritys -kirja antaa hyviä eväitä viljelijöiden ilmastotyöhön ja kokoaa hajanaisina pieninä pirstaleina ollutta ilmastotietoa yhteen pakettiin, toteaa Luonnonvarakeskuksen Ilmastonmuutos maataloudessa -hankkeen koordinaattori Riitta Savikko.

Laaja verkosto kirjan kirjoittajana

Kirjan kirjoittajina on ollut laaja joukko Suomen johtavia tutkijoita ja alan asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta, Helsingin yliopistosta, ProAgriasta, MTK:sta, Valiolta, BSAG:sta, SYKE:stä, Ilmatieteen laitokselta ja Fabasta. Kaikki ovat halunneet tuoda oman panoksensa kirjan aikaansaamiseksi.

Ilmastoviisas maatilayritys -kirja kuuluu Luonnonvarakeskuksen ja ProAgrian yhteiseen Tieto tuottamaan -kirjasarjaan. Kirjan kustantamisen on mahdollistanut Käytännön Maamies -lehti, jonka mukana kirja leviää laajasti Suomen kehittäville maatiloille.

Kirja on tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta: www.proagriaverkkokauppa.fi

Kirjan tekniset tiedot

Julkaisun koko on 17 x 24,5 cm ja laajuus 104 sivua, nelivärikuvitettu. Tieto tuottamaan 145.
ISBN 978-951-808-279-1. Kirjastoluokka 67. Käytännön Maamies -lehden kestotilaajat saavat kirjan tilaajaetuna lehden nro 10 liitteenä. Julkaisuja voi ostaa kirjakaupoista ja kustantajalta ProAgria Keskusten Liitosta: www.proagriaverkkokauppa.fi, myynti@proagria.fi tai puh. 020 747 2485. Kirjan hinta kustantajalta tilattaessa
on 38,20 €.

Teos on saatavana myös sähkökirjana, ISBN 978-951-808-280-7,

Kirja on tilattavissa: www.proagriaverkkokauppa.fi ja www.ellibs.fi.

Arvostelukappale- ja kansikuvapyynnöt: kustannustoiminnan koordinaattori Paula Rinne, paula.rinne@proagria.fi , puhelin 040 356 2486.

Lisätietoja

Suvi Anttila, markkinointi- ja viestintäjohtaja, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Sari Peltonen, johtava asiantuntija, palvelukehitys ja kasvintuotanto, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 050 341 4406, sari.peltonen@proagria.fi

Riitta Savikko, tutkija, Luonnonvarakeskus, puhelin 050 571 4548, riitta.savikko@luke.fi

Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, MTK, puhelin 050 438 4014, liisa.pietola@mtk.fi