Pollarit ottavat tehot irti tuotosseurannasta

2 min lukuaika

Referenssit

Pollarin tila liittyi tuotosseurantaan vuonna 1996. Nyt takana on 25 tuotosseurantavuotta, joiden aikana keskituotos on noussut 4 000 kiloa.

Lehma ja vasikka Pollari

Vuonna 2022 karjan lehmien energiakorjattu maitotuotos oli 10 699 kiloa, maidon valkuaispitoisuus 3, 80 % ja rasvapitoisuus 4,54 %. Tilan tavoitteena on päästä yli 11 000 energiakorjatun maitokilon. Yrittäjä Sari Isosaari-Pollari kertoo, että on tärkeää panostaa korkeisiin pitoisuuksiin, koska maidon pitoisuuksien kautta pystyy itse vaikuttamaan maidon hintaan. Tilalla otetaan joka kuukausi lehmäkohtaiset maitonäytteet, koska ne ovat oivallinen työkalu utareterveyden hallinnassa. – Säännöllinen näytteenotto auttaa utareterveyden seurannassa ja ennakoinnissa, sen pohjalta voimme paneutua tarkemmin solutuksen syihin, tehdä bakteerimääritykset ja valita oikeat hoitotoimenpiteet. Tiineystestiä olemme hyödyntäneet tuotosseurannan lehmäkohtaisista näytteistä, kertovat Sari Isosaari-Pollari ja Mikko Pollari.

Jalostuksen tavoite utareessa ja jaloissa

Sari Isosaari-Pollarin mukaan tuotosseurantatulokset ovat tärkeitä karjan jalostuksessa. Pollarin tilalla jalostuksen kokonaistavoite on eläinten kestävyys. Tilalla keskipoikimakerta on laskenut, koska kolme 100-tonnaria jouduttiin poistamaan, kaksi kertaa poikineita lehmiä meni teuraaksi utareen repsahtamisen vuoksi ja ensikoiden osuus on suuri. Isoja tavoitteita jalostukselle ovat utarerakenteen ja jalkarakenteen parantaminen.

Ruokinta tuotosseurantatietojen pohjalta

Rasva- ja valkuaissuhde kertoo ruokinnan tasapainosta, siitä lisätäänkö ruokintaan energiaa vai valkuaista. Useimmiten puutetta on energiasta. Lehmien elopaino on huomioitava ruokinnassa. Pollareilla ruokinta perustuu kotovaraisen valkuaisen hyödyntämiseen apila- ja nurmiheinäpohjaisella säilörehulla sekä herneen ja ohran seoksesta tehdyllä murskeviljalla. Energia- ja valkuaislisää lypsävät saavat täysrehusta ja rypsistä. Säilörehu korjataan esikuivattuna pyöröpaaleihin ja säilötään biologisilla säilöntäaineilla. Rehunäytteitä otetaan paljon. Ruokinnan suunnittelusta vastaa ProAgrian ruokinta-asiantuntija Katja Kellokoski. Sari Isosaari-Pollarin mukaan lehmien tuotoksen nostaminen onnistuu kiinnittämällä huomioita pieniltä tuntuviin asioihin, sellainen on esimerkiksi veden saanti.

Tuotosseurannasta täysi hyöty

Koelypsy tehdään kuudella maitomittarilla, vuodessa on 11 mittalypsyä ja maitonäytteiden ottoa. Tila hyödyntää tuotosseurantaohjesäännön mahdollistaman lomakuukauden. Sari Isosaari-Pollarin mukaan näytteenotto ei ole suuri vaiva. Maitomittarit peseytyvät kiertopesussa. Tuotosseurannan koelypsyn muistutuspalvelua Sari Isosaari-Pollari pitää hyvänä palveluna. Myös ProAgrian maitomittareiden testauspalvelu ansaitsee kiitoksen. Tilan kaikki mittarit lähetettiin testattavaksi, koska tilanväellä heräsi epäilys yhden mittarin luotettavuudesta, samalla huollatettiin kaikki mittarit. Sari Isosaari-Pollari painottaa, että maidon mittaustiedon pitää olla luotettavaa. – Karjanomistajina keräämme tietoa itseämme varten hyödyntääksemme sen oman tilamme kehittämisessä ja johtopäätösten tekemisessä. Kun analysoidaan tuotosseuranta-, rehuanalyysi-, ruokinta- ja viljelytietoja, ovat tiedot lähtökohta myös viljelyn kehittämiselle, summaavat Sari Isosaari-Pollari ja Mikko Pollari.

Pollarin tilan satatonnarilehmät.

Pollarin tilan satatonnarilehmät 12-vuotiaat Ellipsi ja Ennätys sekä 10-vuotias Hiisi tuottivat elinaikanaan 320 000 litraa maitoa ja 16 vierihoidettua vasikkaa.