Omankokoista ja sujuvaa arkea

2 min lukuaika

Referenssit

Hyvät ja terveet emot, helpot poikimiset ja sujuvat työrutiinit ovat Valtokarin tilalla avainasioita.

Antti Valtokari haluaa hakea tietoa ja tutustua myös toisten tilojen hyviin käytäntöihin lähellä ja kauempana. Sanna Suomelan kanssa on käyty tuotantoon ja tilakokonaisuuteen liittyviä pohdintoja.

Siikajokisen lihanautatilan isäntä Antti Valtokari pitää eläinmäärän lisäämisen ja tai isojen investointien sijaan tärkeämpänä, että arki sujuu ja työmäärä pysyy yhden ihmisen hallittavissa.

Tammikuisena pakkaspäivänä noin 70 limousinemoa syö kylmäpihatossa hengitys höyryten karkearehua. Nykyisen karjan perustana on tilan lypsykarja, jonka rinnalle on vuosikymmenien kuluessa hankittu puhdasrotuisia ”limusiineja”.

Kolmisen vuotta sitten tilan kokonaan vastuulleen ottanut Antti tuli vanhempiensa rinnalle vuonna 2004 osittaisen sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Maidontuotannon rinnalle oli tullut pikkuhiljaa emolehmiä ja pian lypsylehmistä luovuttiinkin kokonaan. Vuonna 2011 valmistui emolehmille uusi pihatto ja vanha navetta muuttui loppukasvatustilaksi. Tätä nykyä pääluku on 170-180.

Sujuvaa tekemistä

Hyvät ja terveet emot sekä helpot poikimiset ovat olleet Antti Valtokarin tavoitteita alkumetreiltä lähtien.

- Kun yksin vastaa kaikesta, nämä ovat avainasioita. Myös sorkkaterveys on tärkeää ja auttaa välttämään jalkaongelmista aiheutuvan ylimääräisen työn. Pienkuormaaja, seosrehuvaunu ja koneellistettu ruokinta helpottavat myös päivittäistä työtä.

Tilan noin 100 peltohehtaaria tuottaa limousinkarjalle säilörehun ja viljan, jotka riittävät koko vuoden tarpeisiin. Hyvinvointia eläimille tarjoavat tilan rantaniityt, joita karja on laiduntanut 1980-lopulta lähtien. Rantalaidunnus on hoitanut maisemia ja vähentänyt peltolaitumen tarvetta. Kolmen kuukauden laidunnus vaikuttaa sekä rehuomavaraisuuteen että tuo hengähdystaukoa karjanhoitotyöhön.

Tulevan ennakointia

Antti Valtokari pitää tilan johtamisen isona haasteena kykyä tehdä oikeita ratkaisuja ja ennakoida, missä mennään vaikkapa kymmenen vuoden kuluttua.

- Investoidako vai satsata luomuun ja pienentää eläinmäärää?

Talouden, tuotannon ja tilakokonaisuuden pohdinnoissa ovat kumppaneina olleet muun muassa ProAgrian asiantuntijat. Lihanauta- ja luomuasiantuntija Sanna Suomela tietää, että jokainen tila on omannäköisensä.

- On tärkeää nähdä ja ymmärtää yrityskokonaisuus, että voi nostaa esiin vaihtoehtoja ja avata, miten ne vaikuttavat tuotantoon tai talouteen.

Antti Valtokari pitää tärkeänä hakea tietoa ja tutustua toisten tilojen käytäntöihin lähellä ja kauempana.

- Välillä on myös hyvä saada omalle tilalle ulkopuoliset silmät ja pysähtyä pohtimaan mahdollisuuksia.

Yhteistyön hyötyjä

- Arjen kiireessä ei asioita juuri ehdi miettiä, eikä ottaa kaikesta selvää. On osattava tehdä valintoja, mitä kannattaa tehdä itse, mitä teettää muualla, Antti Valtokari pohtii.

Näitä valintoja on ollut muun muassa omista urakointipalveluista luopuminen. Kun lähellä on isoja maatiloja ja monipuolisia urakoitsijoita, esimerkiksi rehuntekoon voi hyödyntää myös ostopalveluja, jolloin käytössä on uusin tekniikka ilman isoja koneinvestointeja. Kesäaikaan tilan töihin on jo vuosia palkattu kausityövoimaa.

- Yhdessä muiden limousinkasvattajien kanssa aikaansaatu Limousin á la Carte® -tuotemerkki ja sopimus Snellman Oy:n kanssa on tämänkokoiselle tilalle tärkeää erikoistumista.