Oletko haasteen tai muutoksen edessä?

1 min lukuaika

Referenssit

ELY:n tukemat Yritysten kehittämispalvelut ovat konsultointipalveluita, joita toteuttamaan on valittu valtuutetut asiantuntijat.

Kalakukko 3

ELY:n tukemat Yritysten kehittämispalvelut ovat konsultointipalveluita, joita toteuttamaan on valittu valtuutetut asiantuntijat. ELY-keskus on myöntänyt ProAgrian kokeneille asiantuntijoille valtuudet tuottaa ELY-tuettuja palveluita: Kasvu ja uudistaminen, markkinointi ja asiakkuudet, tuottavuus ja talous, johtaminen ja henkilöstö, innovaatioiden kaupallistaminen sekä analyysi.

Tutustu ProAgrian asiantuntijoihin ja vastuukonsultteihin https://proagria.fi/search/site/vastuukonsultti

Kalakukkoleipomo Irene Partanen Oy

Kuopiolaisen Kalakukkoleipomo Irene Partasen omistajat Komulaisen veljekset Janne ja Jarmo olivat jo pitemmän aikaa hakeneet ratkaisua toimitilahaasteeseen, joka rajoitti kasvua. ProAgria Pohjois-Savon yritysasiantuntija Marjatta Räsäsen kanssa aloitimme leipomon strategisen suunnittelun, jonka toteuttamiseen käytettiin yritysten kehittämispalveluita.

Mikä muuttui?

Kun liiketoiminta kasvaa ja uudistuu tulee pohdittavaksi muitakin haasteita kuin riittävät toimitilat ja niiden rahoitus, jotka jo sinällään vaativat isossa investoinnissa suunnittelua, tarjouksia kustannuksista, investointirahoitushakemuksia sekä neuvotteluja monen rahoittajan kanssa.

Olemme saaneet paljon apua yritysasiantuntija Marjatta Räsäseltä investointiavustuksen ja muun rahoituksen hakemisessa ja tarvittavien suunnitelmien ja laskelmien valmistelussa. Yrityksen organisaatiorakenne muuttui, kun yhtiöön otettiin mukaan uusi osakas, lisää leipojia ja myyjiä. Markkinat eivät päivity kerran vuodessa. Sitä varten otettiin mukaan suunnitteluun tuotekehitys ja lähdettiin parantamaan tunnettuutta sosiaalisen median avulla. Leipomon myyntikojut kiertävät nyt ympäri Suomea.

Uudet toimitilat ovat valmistuneet marraskuussa 2018 ja niissä on päästy aloittamaan leipomotoiminta.

Leipomon yhteyteen tuli myymälä ja kahvila. Kuva avajaispäivänä.