Nautaeläinten sähköinen korvamerkki tulee pakolliseksi vuoden 2021 alusta lähtien.

2 min lukuaika

Uudistus koskee 1.1.2021 ja sen jälkeen syntyviä vasikoita.

Img 20190605 155453

Vuoden 2021 alusta vasikat pitää merkata eMerkillä eli toisen korvamerkeistä on oltava elektroninen merkki. eMerkki on apumerkki, mutta kiinnitys vasikan vasempaan korvaan, koska lukulaitteet ovat esim. teurasautoissa vasemmalla puolella. Päämerkki säilyy samanlaisena ja se kiinnitetään vasikan oikeaan korvaan. eMerkeissä on käytössä kahta eri tunnistamistekniikkaa: HDX ja FDX. Jos tilallasi on eMerkkitunnistusta hyödyntäviä laitteita, varmista ennen merkkien hankintaa laitetoimijalta yhteensopivuus. Lisäksi on varmistettava merkkitoimittajalta korvamerkkipihtien yhteensopivuus. eMerkkejä löytyy nappimallisena ja lappumallisena. Lappumallinen muistuttaa tavanomaista merkkiä, mutta sisältää eMerkin. E-merkissä sekä sen vastakappaleessa on EU-tunnus myös kirjoitetussa muodossa kuten tavanomaisessakin korvamerkissä. Lisäksi löytyy DNA-eMerkkejä, joille täytyy olla tietynlaiset pihdit. Kannattaa olla tarkkana merkkejä tilatessa, ettei tule yllätystä siinä vaiheessa, kun sovittaa hankittuja korvamerkkejä pihteihin.

Muuttuneen lainsäädännön noudattamista tullaan valvomaan. Mikäli valvonnassa todetaan, että vuonna 2021 syntyneellä vasikalla on molemmissa korvissa tavanomainen korvamerkki, tulee apumerkki vaihtaa eMerkiksi. Jos tilallasi on vapaita tavallisia merkkejä, voit rekisteröidä vasikat ko. numeroille ja tilata rekisteröinnin jälkeen korvausmerkin eMerkkinä normaaleja merkkitilausväyliä käyttäen (esim. Minun Maatilani-ohjelma). 1.1.2021 tai sen jälkeen syntyneelle eläimelle ainoa tilausvaihtoehto on eMerkki. Huomioitavaa on, että korvausmerkin toimitusaika on noin viikko.

Toinen vaihtoehto on tilata tavanomaisten vapaiden merkkien (rekisteröimätön eläin) tilalle korvaava eMerkki. Tuolloin tilauksen voi tehdä ainoastaan nautarekisterin asiakaspalvelun kautta p. 09 85 666 000 tai sp NRlomakepalautus@mtech.fi Vapaat merkit voi toki jättää käyttämättä kokonaan ja pyytää ko. numeroiden mitätöintiä nautarekisterin asiakaspalvelusta, mutta niistä on jo rekisteröintimaksu maksettu, joten edullisempaa on tilata korvausmerkki joko ennen tai jälkeen rekisteröinnin.

Ennen 1.1.2021 syntyneiden nautaeläinten apumerkkiä ei tarvitse vaihtaa eMerkkiin, vaan ne voivat jatkossakin olla merkittynä tavanomaisilla korvamerkeillä. Näille nautaeläimille voi myös tilata oman valintansa mukaan joko tavanomaisen tai elektronisen korvausmerkin.