Monipuolisuus on sijoitusta tulevaan

2 min lukuaika

Referenssit

Monipuoliset kasvivalinnat sekä erikoistuminen puhdaskauran viljelyyn ja siementuotantoon ovat liminkalaisen Mutkala Oy:n valintoja, että tuotanto olisi kestävää ja kannattavaa.

Antti Rinkinen
Puhdaskaura- ja siementuotannon rinnalla Antti Rinkinen tekee myös maatalouskoneurakointia. Kuva: Iina Tauriainen

Antti Rinkinen on viljellyt kotitilaansa 2000-luvun alusta lähtien. Tavanomainen kasvinviljely muuttui luomuksi vuonna 2018. Tilan 300 peltohehtaarista pääosalla kasvaa puhdaskauraa, jonka rinnalla on myös kauran, timotein ja herneen siementuotantoa. Erikoistuminen gluteenittomaan puhdaskauratuotantoon Kinnusen Myllyn sopimusviljelijänä on ollut yksi tie parantaa kannattavuutta.

Tulovirtaa monipuolistaa myös tilan Peltosiemen ry:n alla toimiva pakkaamo, joka tuottaa ja välittää puhdaskauran, timotein ja herneen siementä. Lisäksi Rinkinen tekee maatalouskoneurakointia.

Viljelykierrolla kasvukuntoa

Mutkalan tila on kehittänyt monipuolista viljelykiertoa, mitä isäntä pitää avainasiana, jos haluaa parantaa maan kasvukuntoa ja madaltaa rikkakasvipainetta. Kierrot vaihtelevat tilanteen mukaan. Osalla lohkoista on kierrossa muun muassa timotein siemenviljelyä.

– Viljelykierto on hyväksi pitkässä juoksussa tilalla kuin tilalla. Kun maan rakenne ja kasvukunto paranevat, pelto tuottaa laadultaan ja määrältään parempaa satoa, Rinkinen sanoo.

Viljelyvarmuutta edistää myös viherlannoitus, jossa on sekä yksi- että monivuotisia kasvustoja. Kasvivalinnoissa on huomioitu siementuotannon vaatimukset. Aluskasveja pyritään käyttämään kaikissa vilja- ja hernekasvustoissa maan viljavuuden parantamiseksi.

Vesitalouden hallintaa

Vesitalous on Mutkalan tilalla jatkuva seurannan ja kehittämisen paikka, jotta viljelykasveilla olisi parhaat mahdolliset olot.

– Kun sato on korjattu, salaojien tarkistus ja huuhtelu sekä veto-ojien kaivu ja ojien puhdistus ovat perustoimia. Pinnan muotoilullekin on tarvetta, mutta sateiden vuoksi syksyt ovat siihen haastavaa aikaa, kun pellot ovat pehmeitä, Antti Rinkinen kertoo.

Byrokratian taklausta

Kun suhdanteet ja markkinatilanne vaihtelevat, tiloja on siirtynyt luomusta takaisin tavanomaiseen tuotantoon. Syynä on voinut olla myös väsyminen byrokratiaan.

– Toki siitä on ollut oma vaivansa, ja alussa pelkäsin pahempaankin. ProAgrian avulla on ollut tärkeä rooli. Se on säästänyt monelta päänvaivalta, Rinkinen sanoo.

ProAgrian luomutuotannon asiantuntijat ovat tilan kumppaneita niin viljelyn kehittämisessä, luomutarkastuksiin varautumisessa kuin EU-tukien puntaroinnissakin. Neuvo-raha on käytössä aina kun mahdollista.