Maksutonta taloustietoa omien ajatusten tueksi

2 min lukuaika

Referenssit

Kannattavuuskirjanpito antaa arvokasta Karhumaan tilan talouden johtamiseen.

– Olen pyrkinyt hakemaan hyvää kannattavuutta. Tilan koko ei ratkaise, vaan esimerkiksi kiinteillä ja palkkakustannuksilla on iso merkitys. Niitä olemme voineet pitää kurissa automaation ansiosta. Työajan seuranta on myös hyödyksi tilan kehittämisessä, Jukka Karhumaa sanoo. Kuva: Ari Hentilä

Jukka Karhumaa on kehittänyt tilaansa johdonmukaisesti ja talous edellä yli kolmen vuosikymmenen ajan. Kannattavuuskirjanpito on antanut arvokasta ja maksutonta tietoa siikajokisen tilan valintojen tueksi.

Karhumaan Tila Oy liittyi kannattavuuskirjanpitoon 2000-luvun alkuvuosina. Muutamaa vuotta aiemmin valmistuneessa pihatossa 45 lehmän lypsyt hoituivat autotandemasemalla. Lypsyrobotti hankittiin pihattoon vuonna 2008.

– Meillä on ollut koko ajan selkeä ajatus, että kannattaa satsata sellaiseen automaatioon, joka helpottaa työtä jokaisena päivänä ympäri vuoden. Automaattilypsy on yksi sellainen asia. Samalla se on varmistanut jatkuvuutta ja motivoinut nuorta polvea jatkamaan tilanpitoa, Jukka Karhumaa sanoo.

Tätä motivaatiota tuki myös tilan yhtiöittäminen vuonna 2013.

– Yhtiöittäminen on ollut meille kannattava päätös. Yhtiömuoto ei sinänsä tee tilaa kannattavaksi, mutta antaa kannattavalle tilalle lisää pelimerkkejä muun muassa verotukseen.

Arvokasta tietoa tilan kehittämiseen

Etenkin investointien aikaan Jukka Karhumaa tutki tarkkaan kannattavuuskirjanpidon lukuja, mutta on käyttänyt tietoja hyödyksi kautta vuosien tilan kehittämisessä. Hän pitää maksuttomia raportteja arvokkaana tietona, joka vahvistaa omia ajatuksia ja valintoja.

Tilojen kannattavuutta kuvataan kannattavuuskertoimella, jossa kerroin 1,00 tarkoittaa, että maatila on saanut katettua kaikki kulunsa. Alle yhden Karhumaan tilan tulos on ollut vain kerran.

– Tietojen kokoaminen ei ole teettänyt paljoakaan lisätyötä, kun myös osakeyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Peltoa ja koneita harkiten

Jukka Karhumaa sanoo keskeisiksi kannattavuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi peltoinvestointeja ja koneita.

– Peltoalaa on laajennettu maltillisesti. Jos myyntiin on tullut kohtuuhintaista viljelymaata läheltä, sitä on kannattanut hankkia. Naapuriyhteistyön ansiosta olemme saaneet puolitettua säilörehuketjun kiinteitä kuluja. Koko ketjun koneet ovat yhteisiä, mikä on ollut edullisempi vaihtoehto kuin esimerkiksi urakointipalvelut.

Puolentoista vuoden sisällä Jukka ja Sari Karhumaa ovat siirtymässä sivuun tilanpidosta, jota jatkavat pojat Juuso ja Janne. Ensi syksynä käyttöön otetaan myös uudempi lypsyrobotti, joka tuo pihattoon kymmenen lisäpaikkaa ja nostaa lypsävien määrään 80:een.

Karhumaan Tila Oy

  • 70 lypsävää
  • omaa peltoa 140 hehtaaria ja vuokramaita 20 hehtaaria