Mäkelän tilalla huolehditaan eläinten hyvinvoinnista

3 min lukuaika

Referenssit

Jarkko Mäkelä on tehnyt eläinten hyvinvointia parantavia investointeja.

Kuva: Elina Järvenoja Ullavalaisen Jarkko Mäkelän lypsylehmäpihattoon asennettiin neljä kappaletta viisi metriä halkaisijaltaan olevia helikopterituulettimia eläintilaa viilentämään. Lisäksi tilalla on parannettu valaistusta, asennettu parsimattoja ja matotettu käytäviä.

Jarkko Mäkelä Ullavasta on tehnyt eläinten hyvinvointia parantavia investointeja eläintenterveyttä, työhyvinvointia ja eläintenhyvinvointikorvausta silmällä pitäen. Viimeisimmät investoinnit ovat helikopterituulettimet, käytävämatot, led-valaistus ja hieho-osaston parsien kunnostus. – Lypsylehmille asennettiin juuri neljä kappaletta viisi metriä halkaisijaltaan olevia helikopterituulettimia, kertoo Jarkko Mäkelä. Pitkät kuumat jaksot kesällä rasittavat lehmää ja ne kärsivät lämpöstressistä. – Tuulettimesta toivotaan apua maitomäärän ja maidon pitoisuuksien pitämiseen samalla tasolla kuin muinakin vuodenaikoina, Jarkko Mäkelä toteaa.

Lämpöstressistä kärsivä umpilehmä syö huonommin ja todennäköisesti tiinehtyy seuraavalla lypsykaudella huonommin. Lämpöstressistä kärsineen umpilehmän tuotos seuraavalla kaudella voi olla jopa 500-1 000 kg vähemmän kuin mitä normaalisti. Myös sikiö kasvaa heikommin heikentyneen aineenvaihdunnan takia. Mäkelät siirtävät vanhat tuulettimet hiehonavettaan parantamaan hiehojen hyvinvointia.

Parsimatot
Hiehonavetan olosuhteisiin tehtiin muutoksia laittamalla uudet parsimatot. Jarkko toivookin, että polviongelmat häviäisivät panostamalla parsien mukavuuteen. Nauta arvostaa luonnostaan pehmeää makuualustaa, sillä parhaimmillaan se makaa yli puolet vuorokaudesta. Alustan ollessa kova, tulee raskaalle eläimelle vaivoja. Mäkelän tilalla lypsylehmillä on pehmeät parsipedit ja ne kuivitetaan kaksi kertaa päivässä. Riittävällä kuivituksella saadaan eläimet pysymään puhtaampana. Kuivitus parantaa lypsylehmien osalta myös elintarvikehygieniaa ja maidon laatua. Kuivitus parantaa samalla navetan ilmanlaatua sitomalla kosteutta ja ammoniakkia.
Käytäville matot
Jalkaterveyttä parantamaan laitettiin takakiertoon ja robottitorille hiovat matot. Aikaisemmin mattoa on ollut ruokintapöydän puoleisella käytävällä. Jalkaterveys on tilalla hyvällä tasolla. – Sorkat hoidamme kolme kertaa vuodessa, kertoo Jarkko Mäkelä.
Valoa 16 h
Uudet led-valot automaattisella ohjauksella toimivat valoisuuden mukaan. – Valot kirkastuvat aamulla klo 6 ja himmenevät klo 22. Valoisan ajan pituus lehmillä on 16 h, sanoo Jarkko Mäkelä. Eläinsuojien hyvä valaistus on tärkeä, jotta työskentely on tehokasta, turvallista ja mukavaa ja jotta se täyttää eläinten hyvinvoinnille välttämättömän valon tarpeen. Lypsylehmillä tehdyt tutkimukset osoittavat, että 16-18 tunnin valoisa aika vuorokaudessa nostaa maitotuotosta 5-16 % verrattuna maitotuotokseen, joilla valoisan ajan pituus oli 13,5 tuntia tai vähemmän. USA:ssa ja Kanadassa tehdyissä kokeissa on todettu, että navettaan kannattaa talven aikana järjestää pitkän päivän valaistus eli 16-18 tuntia valoa ja yöllä 6-8 tuntia pimeää. Maidon koostumuksessa ei ole havaittu eroja, mutta tuotos on lisääntynyt keskimäärin 2,5 kg/pv. Hyvällä valaistuksella toivotaan olevan positiivinen vaikutus myös hedelmällisyyteen.
Työhönsä sitoutunut tuottaja varmistaa eläimille parhaat mahdolliset olosuhteet, seuraa eläinten terveydentilaa ja pitää ammattitaitonsa ajan tasalla. Myös tuottajan omalla jaksamisella ja hyvinvoinnilla on vaikutusta siihen, miten eläimet voivat.

Erityisasiantuntija, maidontuotanto
ProAgria Keski-Pohjanmaa

Eläinten hyvinvointikorvauksen, tiettyjen investointitukien sekä luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ehdoissa on eläinsuojelusäädösten vähimmäisvaatimukset ylittäviä vaatimuksia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tukien avulla on mahdollista parantaa tuotantoeläinten hyvinvoinnin tilaa. Korvausta maksetaan mm. tukiehtojen noudattamisesta tulevasta lisätyöstä. Vuonna 2020 eläinten hyvinvointikorvausta haki 56 % nautatiloista.

Investointeihin, jotka parantavat eläinten hyvinvointia, on mahdollista saada tukea. Tukea voidaan myöntää rakentamisinvestointiin ja koneen tai laitteen hankintaan, jonka tarkoituksena on parantaa maatalouden tuotantorakennuksessa työskentelevän henkilön työoloja, maatalousyrityksen tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa. Eläinten hyvinvointikorvaukset liittyvät muun muassa eläinten ruokintaan ja hoitoon, pito-olosuhteiden parantamiseen, laidunnukseen ja ulkoiluun sekä eläinlajikohtaisiin erityistoimiin.

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta