Maitotila kehittyy kumppaneiden kanssa

2 min lukuaika

Referenssit

Saimaan järvimaisemissa Savonlinnassa toimiva Moinsalmen tila kehittyy yhteistyökumppanien kanssa.

Tuomas Silvaniemestä tuli Moinsalmen tilan isäntä vuonna 2015. Parsinavetassa on tilat 35 lypsävälle ja pienille vasikoille. Hiehot ja umpilehmät ovat kylmäpihatossa. Lypsykarjan rinnalla on myös metsätaloutta.
Saimaan järvimaisemissa Savonlinnassa toimiva Moinsalmen tila kehittyy yhteistyökumppanien kanssa. Nykyinen isäntä Tuomas Silvaniemi otti tilan haltuun vanhemmiltaan seitsemän vuotta sitten, juuri tehdyn navettaremontin ja kylmäpihattoinvestoinnin jälkeen. Sen jälkeen tilakokonaisuuteen on noussut viljasiilo, konehalli ja viimeksi laakasiiloja, ajatuksena säilörehun teon ulkoistaminen urakoitsijalle ja mahdolliset tulevaisuuden rehutarpeet.

Miksi urakoitsijayhteistyöhön?

– Koneiden hintojen nousu, työvoiman saatavuus ja oma jaksaminen vaikuttivat eniten. On tärkeää varata itselle myös vapaa-aikaa. Kokenut urakoitsija käy myös lähitiloilla korjaamassa säilörehua. Talousasiantuntija Mikko Tiainen teki yhdessä kasvin- ja maidontuotannon asiantuntijoiden kanssa vertailulaskelmia, jotka helpottivat päätöksentekoa ja investoinnin suunnittelua. Itse niitämme rehut ja levitämme siilossa. Karhotuksen, silppuroinnin ja lähikuljetuksen hoitaa urakoitsija.

Miten tuottaa kannattavasti?

- Eläinainesta on parannettu jalostuksen kautta. Karkearehut pyrimme tekemään ajallaan ja hyvälaatuisina. Viime vuosina on panostettu myös laadukkaaseen rehuviljaan, joka viljellään itse. Tuotannon tunnuslukuja seurataan tiiviisti ja pyritään reagoimaan heti. Näin pysytään kartalla esimerkiksi utareterveydestä. Peltoja on salaojitettu ja saatu näin lohkokokoja suuremmiksi. Kasvukunnosta huolehditaan myös säännöllisellä kalkitsemisella.

Yhteistyö ProAgrian kanssa?

- Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä ja mutkattomasti. Käytämme ProAgrian palveluja viljelyn ja karjan ruokinnan suunnitteluun, tukihakemuksiin, kirjanpitoon ja veroilmoituksiin, investointi- ja kannattavuuslaskelmiin sekä investointitukihakuun. Yhteyttä pidetään tiiviisti. WhatsAppilla liikkuvat näppärästi kuvat kasvustoista ja eläimistä tilakäyntien välilläkin.

Rehukustannukset hallintaan

Moinsalmen karjan keskituotos on pysytellyt yli 11 000 kilon jo vuosia. Siihen päästään säilörehu-vilja-puolitiivisteruokinnalla ja kohtuullisella ostorehupanostuksella, 7–8 senttiä maitolitraa kohti. Laadukkaat säilörehut ovat hyvien tuotosten taustalla, samoin lehmien hyvä seuranta, jolloin mahdollisiin ongelmiin voi puuttua heti alkuvaiheessa.
Tila on käyttänyt vuosia ProAgrian ruokintapalveluja. Suunnittelun perustana ovat ajantasaiset säilörehu- ja vilja-analyysit syksyisin sekä tarkistusnäytteet syötön edetessä. Ruokintaa seurataan rehunkulutustietojen ja tuotoksen perusteella, jolloin saadaan arvio ruokinnan onnistumisesta ja taloudesta eli paljonko maidon hinnasta jää muihin kuluihin, kun ruokinnan kustannukset on vähennetty.
Karjasta otetaan tuotosseurannan maitonäytteet kuukausittain muun muassa utareterveyden ajantasaisen seuraamisen takia. Ne ovat mainio pohja seurata ruokinnan onnistumista ja eläinterveyden tilannetta karja- ja eläinkohtaisesti.
Liisa Heinonen, ProAgria Etelä-Savo