Lypsyrobotin asiat etänä kuntoon

3 min lukuaika

Referenssit

Lypsyrobotin asioita voidaan tarkastella etänä ympäri Suomea.

Kuva: Jukka-Pekka Pikkarainen Robottiasiantuntija Sonja Pyykölä Anna ja Jukka-Pekka Pikkaraisen tilalla Kestilässä robottineuvontaa tekemässä. Sonja on automaattilypsyn valtakunnallinen huippuosaaja.

Lypsyrobotin asioita voidaan tarkastella etänä ympäri Suomea. Mikäli lypsyrobottikarjassa on ongelmia esimerkiksi eläinliikenteen kanssa tai maitolitrojen määrä ei miellytä, kannattaa antaa asiantuntijan katsoa robotin tilannetta. Usein pienikin säätö voi näkyä nopeasti maitolitroissa.

Robottitilan ei kannata tyytyä matalahkoihin lypsymääriin eikä ajatella, että karjan eläimet eivät kierrä enempää robotilla, sillä vika saattaa olla lypsyrobotin kapasiteetin säädöissä, säilörehun lämpenemisessä, eläinliikenteen vääränlaisessa jakautumisessa tai lypsylupasäädöissä. Robottiasiantuntijoille monenlaiset tilanteet ovat tuttuja, ja uusi (etä)silmäpari huomaa sellaista, mihin tilan silmäparit ovat jo tottuneet. Muistan saaneeni robottitilalta soiton, jossa epäiltiin solulaskurin menneen rikki, koska solut olivat niin hyvällä tasolla. Olimme tilalla pyrkineet muuttamaan eläinten ruuhkautumiskäytöstä ottamalla käyttöön appeen lämpenemisen estoaineen. Solulaskuri ei ollut rikki.

Etänä, vaivattomasti, säännöllisesti
Useimpien tilojen kanssa on sovittu, että asiantuntija seuraa säännöllisin väliajoin etänä robotin asetuksia. Tämä ennaltaehkäisee ongelmien syntyä ja auttaa ongelmatilanteissa. Etätyöskentely on tehokasta ja vaivatonta. Asiantuntija katsoo robotin tilanteen ja kun johtopäätökset ovat tehty, asiantuntija soittaa asiakkaalle valmiit kehitysehdotukset. Ilman lupaa ei muutella mitään, ellei niin ole sovittu.
AMS-kehitysohjelma
Lypsyrobottitiloille on luotu oma AMS-kehitysohjelma, jossa räätälöidään tilakohtaisesti tilan toiveiden mukaan kehityspolku esimerkiksi tulevalle puolelle vuodelle tai vuodelle. Ohjelmassa voidaan esimerkiksi sopia, että yksi asiantuntija hoitaa etänä robotin asioita kuntoon ja toinen asiantuntija hoitaa ruokintasuunnitelmat. Ruokinnan asiantuntija antaa ruokintasuunnitelman robottiasiantuntijalle, joka tekee muutokset robotin tietokoneelle. Tilan väen ei tarvitse asiasta huolehtia, ellei itse niin toivo. Muutosten jälkeen tehdään tsekkaus esimerkiksi viikon tai kahden päästä ja katsotaan, että maitomäärät lähtevät oikeaan suuntaan.
Työmäärä vähemmäksi
Jos toiveissa on työajan vähentyminen, voidaan sopia, että robottiasiantuntija hoitaa robotilta työaikaan vaikuttavien asioiden seurannan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ongelmalehmien ennaltaehkäisyä. Ongelmalehmät vievää aikaa ja myös maitolitroja. Asiantuntija tarkkailee lehmien eläinliikennettä ja asioita, jotka vaikuttavat lypsykapasiteettiin. Asiantuntija reagoi muuttuviin tilanteisiin muuttamalla asetuksia ja pyrkimällä pitämään kapasiteetin mahdollisimman hyvänä. Asiantuntija voi tehdä myös työlistoja akuuteista töistä. Lypsyrobotit keräävät paljon dataa, ja datan tarkkailuun vaaditaan aikaa. Asiantuntijan keräämät työlistat voivat auttaa arjessa ja vähentää navetta-aikaa.

Jos sinua kiinnostaa robottitilallesi räätälöity AMS-kehitysohjelma, pyydä kehitysehdotus ProAgrian robottiasiantuntijaltasi.

Valtakunnallinen huippuosaaja, automaattilypsy
ProAgria Keski-Pohjanmaa

ProAgrian automaattilypsyn asiantuntijat

Kun automaattilypsy on juuri alkamassa tai tuotannon tulokset junnaavat paikallaan ja halutaan parantaa tuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta, yrittäjän tukena ovat ProAgrian automaattilypsyyn erikoistuneet asiantuntijat.

ProAgrian uusi AMS - Automaattilypsyn kehitysohjelma pureutuu automaattilypsyyn ja auttaa yrittäjää hyödyntämään lypsyrobottia monipuolisesti sekä tuotannossa että johtamisessa. Automaattilypsyn asiantuntija tuntee eri lypsyrobotit ja niiden mahdollisuudet sekä osaa hahmottaa tilakokonaisuuden monesta näkökulmasta. Yhteistyö ja kehityspolku räätälöityvät aina tilan omien tarpeiden mukaan.

Automaattilypsyn asiantuntijat eri puolilla maata kulkevat robottitilojen rinnalla osana monialaista tilatiimiä, joka puhaltaa yhteen hiileen ja kulkee kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Yrittäjän tukena on koko ProAgrian laaja osaaminen. Yrittäjät pitävät tärkeänä, että rinnalla on automaattilypsyyn erikoistunut asiantuntija, joka koordinoi ja varmistaa, että asiat sujuvat suunnitelmien mukaan.

Yhteistyö alkaa yrityksen nykytilan kartoituksesta, josta päästään tarvittaviin toimiin ja tavoitteisiin sekä niiden säännölliseen seurantaan. Etäseurantaa, opastusta ja tarvittavia korjausliikkeitä sekä navettatapaamisia järjestetään sovitun aikataulun mukaan. Kehitystä seurataan kuukausittain ja esimerkiksi ruokinnan taloudellisuutta seurantalaskelmien pohjalta. Lypsyroboteilta ja tuotosseurannasta saadaan paljon tietoa, jonka hyödyntäminen ja vertailu on ProAgrian asiantuntijoiden osaamista.