Luovuutta ja oivalluksia johtamiseen

2 min lukuaika

Referenssit

Anu-Maarit ja Tuomas Välikoski ovat halunneet panostaa johtamisessaan vahvasti omiin arvoihin.

"Erilaisten skenaarioiden pyörittely on lisännyt valmiuksia ottaa vastaan yllättäviä asioita, joita elämä heittää eteen. Skenaarioilla voi myös pohtia, mitä itse haluaa." Kuva: Essi Anttila
Johtamisessa tarvitaan aikaa luovuudelle ja ideoinnille. Sitä saa, kun ei yritä hallita itse kaikkea ja pysyy välillä töistä poissa.


Kahta tilaa ja useita yrityksiä johtava pariskunta Anu-Maarit ja Tuomas Välikoski inspiroituivat ProAgrian asiantuntijan Ari Nopasen puheenvuorosta Atrian Liha-akatemiassa vuonna 2015. Pian sen jälkeen he istuivat kolmestaan pohtimaan yritystoiminnan tulevaisuutta, strategiaa ja visiota.

– Eniten Arin puheessa resonoi se, että meillä on nuorina yrittäjinä mahdollisuus ajatella eri tavalla, out of the box, Anu-Maarit sanoo.

Tulevaisuuden suunnittelussa Välikosket korostavat talouden tunnuslukujen merkitystä. Viime keväänä kehittyvän tilan strategiaa lähdettiin pohtimaan entistä laajemmalla joukolla: Arin rinnalle tuli sparraajaksi ProAgrian asiantuntija Antti Sipponen.

Ryhmä kokoontui Teamsilla ja kasvokkain pohtimaan vaihtoehtoja vuosien päähän. Keskustelut olivat syvällisiä ja merkityksellisiä.

– Parasta oli luova keskustelu ja Antin taito sekä kyseenalaistaa että tukea näkemyksiä.

Näkyväksi paikallisesti

Antti Sipposen kanssa Välikosket ovat pohtineet resurssien kannattavaa jakamista eri yritysten, yrittäjien ja neljän työntekijän kesken. Helppoa olisi tehdä kaikki itse omilla ehdoilla – paljon vaikeampaa on kommunikoida ja jakaa vastuuta. Työnantajana toimiminen on tärkeä arvo.

– Taloudellinen kannattavuus ja työllistäminen ovat olennaiset tavoitteemme, Tuomas kiteyttää.

Sparraavien keskustelujen kautta Välikosket ovat hahmottaneet, mitä ja kenelle heidän yrityksensä myyvät. Tekemistä on tuotteistettu, mistä esimerkkinä on vuokratilojen tarjoaminen kausisäilytykseen paikallisille kuluttajille.

– Haja-asutusalueella asuville ei ole enää välttämättä selvää, mitä maataloudessa tapahtuu. On hyvä tulla näkyväksi paikallisesti, mikä helpottaa tulevaisuudessa esimerkiksi rekrytointia, Anu-Maarit sanoo.

Viimeisimpään rekrytointiin Välikosket halusivat sparrausta ProAgrialta. Oikeanlaisen työntekijän löytäminen oli haaste, jota saatu apu helpotti.

Mahdoton paikka

Viikistä agronomiksi valmistuneet Välikosket ovat saaneet strategiatyöstä hyviä oivalluksia, kuten ”älä anna työlle kaikkea aikaasi”. Antin ja Arin sparrauksessa on myös naurettu paljon yhdessä. Virkistävää on ollut se, että pohdittavaksi on saatu ei-tyypillisiä maatalousyrittäjän näkökulmia. Keskustelujen jälkeen uusia ratkaisuja on syntynyt myös kahdestaan.

– Tilat ovat tänä päivänä isoja, vastuut myös. Älä aseta itseäsi mahdottomaan paikkaan. Mieti, missä olet korvaamaton – yrittäjänä vai puolisona ja vanhempana, Anu-Maarit ja Tuomas jakavat kokemuksiaan.

Välikosken tila

- kaksi sukutilaa Vilppulassa, yritystoiminnan keskus Tuomaksen kotitila Välikoski vuodesta 1580-luvulta
- päätuotantosuunta broilerituotanto
- kasvinviljelyä, metsätaloutta, kiviainesten myyntiä, mökkivuokraa ja koneiden jälleenmyyntiä

Syksyn 2021 asiakaslehtemme kertoo tämän tarinan ja paljon muuta. Tutustu lehteen.