Luonnonlaidunnukseen tarvitaan laiduneläimiä

1 min lukuaika

Omistatko kunnostuskelpoisia perinnebiotooppeja, vanhoja metsittyviä peltoja ja niittyjä tai umpeutuneita metsälaitumia, niitä tarvitaan nyt

Kuvitus essi jokela 4

Luonnonlaidunnusta tarvitaan, sillä se on yksi luontokadon torjunnan keinoista Suomessa. Suomen uhanalaisista lajeista elää 24 % perinnebiotoopeilla ja luonnonlaitumilla. Laidunalueiden linnusto, hyönteiset, sienet ja kasvit tarvitsevat laiduneläimiä. Lihakarjatiloilla on erittäin paljon mahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Luonnonlaidunnukselle on myös entistä suurempi kysyntä, sillä Helmi-elinympäristöohjelmassa on tavoitteena kunnostaa noin 20 000 hehtaaria perinnebiotooppeja tai sellaisiksi kehitettäviä alueita. Suurimmalle osalle tästä pinta-alasta on löydettävä myös laiduntajat. Sopimuslaidunnusta tarvitaan nyt monessa kohteessa ja mm. Laidunpankin tiedoista kartoitetaan jo monin paikoin laiduneläinten saatavuutta. Lisää oma karjailmoituksesi Laidunpankkiin. Voit tarjota myös ympäristöyrittäjyys palveluja (mm. aitaamista ja raivaamista), sillä niitä tarvitaan myös paljon.

Jos omistat kunnostuskelpoisia perinnebiotooppeja, vanhoja metsittyviä peltoja ja niittyjä tai umpeutuneita metsälaitumia, niin nyt on mahdollisuus saada peruskunnostukseen apua. Helmi-ohjelmassa ELY-keskus hankkii ostopalveluna hoidotta olevien kohteiden peruskunnostuksen toimenpiteitä, kuten kunnostusraivauksia ja laidunten aitaamisia. Jos kunnostettavia kohteitasi ei ole inventoitu, hyödynnä Neuvo-palveluita ja käy läpi alueesi mahdollisuudet Helmi-ohjelman kunnostustukeen yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijan kanssa. Neuvopalvelua avautuu taas keväällä, mahdollisesti maaliskuussa.

Laidunpankki-palvelua ollaan uudistamassa. Laidunpankin nettisivuilla on helmikuussa käyttäjäkysely. Kysely on on avoinna 1.-19.2.2021. Toivomme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn.

Tule mukaan keskusteluun Facebookin Luonnonlaitumet -ryhmässä. Seuraa Instagramissa Laidunpankki -tiliä.

Heräsikö kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.