Luonnon monimuotoisuutta seurataan luontokartoituksilla

2 min lukuaika

Referenssit· Maa- ja kotitalousnaiset

Pukkilassa sijaitsevan Arvilan tilan tavoitteena on tuottaa ruokaa ja parantaa samalla ympäristön tilaa. Pitkäjänteisen työn visiona on monilajinen ympäristö, johon päästään jatkuvalla laidunnuksella.

Laura ja Arvi Heikkila kuva Hanna Eronen

Laura ja Arvi Heikkilä toivovat, että ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeä asia luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on. Kuva: Hanna Eronen

Tilan juuret juontava 1600-luvulle, ja nuoren parin, Laura ja Arvi Heikkilän, käsissä tila on ollut vuodesta 2016 lähtien. Tilalla ei ole enää vain yhtä selkeää päätuotantosuuntaa, vaan itäsuomenkarjaa, lihan suoramyyntiä, maatilamajoitusta, matkailutoimintaa, viljan viljelyä ja maisemanhoitoa.

Kaikessa on mukana selkeä ja toiminnoillaan toisiaan kannatteleva arvomaailma ja toimintamalli, joka kuuluu yrittäjäpariskunnan puheessa: luonnon monimuotoisuuden tukeminen.

- Maiseman ja luonnonlaitumien hoito on meillä keskiössä monin tavoin. Tavoitteenamme on tuottaa ruokaa ja saman aikaisesti parantaa ympäristön tilaa. Lisäämme luonnon monimuotoisuutta jo ihan vain sillä, että karja laiduntaa, kiteyttää Laura.

Maaperän siemenpankin herättelyä

  Tilalla on 40 hehtaaria luonnonlaitumia, joihin lukeutuu metsälaitumia ja kumpuilevaa jokirinnettä. Laidunnushistoria katkesi karjan lähdettyä 80-luvulla. Nyt alueet on otettu takaisin laidunnukseen, jonka suurin hyöty luonnolle tulee siitä, että eläin syö, tallaa ja lannoittaa alaa.

  Laidunnus luo olosuhteet, jossa alueella aikoinaan vallinneet lajit saavat mahdollisuuden päästä jälleen elinvoimaisiksi. Puhutaan siemenpankista, joka on usein satoja vuosia vanha maaperän varasto. Näitä laiduntamalla hoidettavia luonnonlaitumia kutsutaan myös perinnebiotoopeiksi.

  MKN Etelä-Suomen maisema-asiantuntijat ovat kartoittaneet tilan luonnon monimuotoisuutta lintujen sekä kasvillisuuden ja hyönteisten kartoituksissa.

  - Saatujen lähtöarvojen ansiosta nähdään lajiston kehityssuunta seuraavissa kartoituksissa, joita jatkamme ensi kesänä. Tuloksia nähdään, kun laidunnuksen hyödyt konkretisoituvat, sanoo maisema-asiantuntija Auli Hirvonen.

  Heikkilöille lisääntynyt tieto tuo merkityksellisyyttä ja motivaatiota omaan työhön. He toivovat, että yleinen ymmärrys asiasta lisääntyisi, ja jakavat tietoa maatilamatkailu- ja tilapuotiasiakkailleen.

  - Laiduntavan karjan ansiosta kasvit ja hyönteiset menestyvät. Konkretia tulee näkyväksi luontokartoitusten kautta, jotka lisäävät ymmärrystä siitä, että laidunnuksella saadaan palautettua arvokkaita perinnebiotooppeja ja niillä eläviä vaarantuneita lajeja, miettii Laura.

   Pariskunnan visio on, että monilajisuus olisi tulevaisuudessa luonnollinen tila. Siihen päästään tasaisella, jatkuvalla laidunnuksella. Pitkäjänteinen työ palkitsee, sillä jo nyt hyönteisten määrä näyttää lisääntyneen. Jotkut lajit ovat elpyneet yllättävän nopeasti, ja niitä löytyy jo maastosta.

   Luontokartoituksia tilauksesta

   MKN maisema-asiantuntijat tekevät tilauksesta luonto- ja laajempia biodiversiteettikartoituksia mm. luontomatkailuyrityksille. Päähuomio on luonnon monimuotoisuuden lisäämisen tukeminen.

   maajakotitalousnaiset.fi/maisemapalvelut