Lehmien ruokinta ja olosuhteet pikku askelin oikeaan suuntaan

2 min lukuaika

Referenssit

Mikkolan tilalla asioita kehitetään pikku hiljaa positiivisella asenteella ProAgria Oulun asiantuntijatiimin tuella.

Markus ja Elina Mikkola kehittävät tilan toimintaa positiivisella asenteella.

Lehmien ruokinta ja olosuhteet pikku askelin oikeaan suuntaan

Vanhan parsinavetan parantaminen sekä eläimille että ihmisille mukavaksi tilaksi edullisilla ja toimivilla ratkaisuilla on yli-iiläisille Markus ja Elina Mikkolalle tärkeää. Asioita kehitetään pikku hiljaa positiivisella asenteella ProAgria Oulun asiantuntijatiimin tuella.

Mikkolan valitsivat muutama vuosi sitten ruokinnan tueksi Kasvu-palvelukokonaisuuden. Se paljasti tarpeen satsata peltoihin ja hyvälaatuiseen nurmirehuun.

"Asiantuntijoiden kanssa työskentely on avannut näkemään ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Erityisesti ruokinnallinen osaamisemme ja ymmärrys olosuhteiden vaikutuksesta maidon tuotantotuloksiin ovat parantuneet", Mikkolat sanovat.

Pikkujuttujen oivaltaminen tuottaa tilan väelle hyvää mieltä, mistä he kiittävät mukavaa asiantuntijatiimiä, joka on mukana ideoimassa ja viemässä asioita oikeaan suuntaan. ProAgria Oulun asiantuntijat huolehtivat myös Mikkolan tilan viljelysuunnittelusta, kirjanpito- ja veroneuvonnasta sekä EU-tukihausta.


Pienryhmästä suuri hyöty

ProAgria Oulun Ruokinta hallintaan -pienryhmä saa Markus ja Elinan Mikkolalta vuolaat kiitokset.

”Pienryhmässä tärkeintä on oman ammattitaidon ja työn kehittäminen yhdessä asiantuntijoiden ja muiden viljelijöiden kanssa. Asiantuntija johdattelee keskustelua ja antaa ajatuksia, mitä tehdään sekä vaihtoehtoja ja ehdotuksia, miten asioita voisi parantaa."

”Toisten kanssa miettiessä rohkaistuu tekemään muutoksia oman karjan ruokinnassa. Hankimme apevaunun pienryhmän ansiosta. Aperuokintaan siirtyminen on parantanut eläinten terveyttä. Lisäksi on saanut rohkeutta kysyä tarjouksia eri rehufirmoilta ja hioa ruokintaa", Markus Mikkola sanoo

Pienryhmä on opettanut myös tunnuslukujen ja raporttien ymmärtämistä ja hallintaa.

"Niitä kerrataan muiden kanssa ja mietitään, mitä kannattaa katsoa ja mitä parantaa. On hyvä saada vertailua muiden tilojen lukuihin: toisilla joku luvuista on hyvä, toisilla toinen. Näistä saa vinkkiä, miten omassa navetassa voi päästä samoihin lukuihin. Rehunäytteiden ottamisen ja analysoinnin merkitys on myös kirkastunut", Elina Mikkola sanoo.

Pienryhmä on lisännyt motivaatiota omaan työhön. Karjaa osaa tarkkailla paremmin kuin ennen.

"Poikimaväliä on saatu lyhennettyä, umpilehmien ja nuorkarjan ruokinta on kehittynyt. Myös vasikoiden ruokinta on paremmalla tolalla.”

Verkostosta voimaa arkeen

Markus Mikkola rohkaisee kollegoitaan mukaan pienryhmätoimintaan ja verkostoitumaan: se auttaa jaksamaan heikkoinakin hetkinä.

”Kehittyvä tila ei tarkoita välttämättä laajentuvaa tilaa, vaan tilan sisälläkin voi kehittää asioita eteenpäin, esimerkiksi poikimavälien, hedelmällisyyden ja ruokinnan suhteen. Ryhmässä esille tulleista ajatuksista voi ottaa koppia ja hoksata, että tuo voisi olla meidänkin tilalle hyvä vaihtoehto.”

Elina Mikkola sanoo oppineensa paljon eläinten lukemisesta ja käyttäytymisestä sekä päättelemään siitä ruokinnallisia asioita. Omassa navetassa on pienryhmän myötä parannettu eläinten olosuhteita.

”Asiantuntijatiimi on huippu. Asiantuntijoilla on aina uusin tieto saatavilla, ja he tuovat sitä tapaamisiin. Se on todella antoisaa. On myös hyvä saada ulkopuolista väkeä omalle tilalle arvioimaan ja katsomaan, mikä on hyvää ja missä olisi parantamisen varaa. Tulee helposti tilasokeaksi, mutta näin oppii katsomaan omaa navettaa muiden silmillä."