Lannasta markkinatuote ja perunasta valkuaisrehua

2 min lukuaika

Referenssit

Rehua hävikkiperunasta ja lannoitevalmiste hevosenlannasta.

Mineraalilannoitteiden hintojen nousu on vaikuttanut myös kierrätyslannoitteiden kysyntään. Kierrätysravinteiden ja biokaasun tuotannon kehittämisen tukena ovat ProAgrian asiantuntijat. Kuva: Hannele Antila.

Rehua hävikkiperunasta ja lannoitevalmiste hevosenlannasta. Ravinteiden kierrätykseen, uusien ratkaisujen kehittämiseen ja sopivan rahoituksen löytämiseen on tarjolla tukea ja apua.

Lantaa on paikoin yli tarpeen, mutta sen kuljettaminen pitkiä matkoja on kallista. Lannan ja muiden biomassojen prosessointi väkevöidyiksi lannoitevalmisteiksi on avainasemassa lantakeskittymien purkamisessa. Jotta uusia innovaatioita ja käytännön kokeiluja saadaan markkinoille, innovaatioita ja tuotannon käynnistämistä tuetaan muun muassa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa.

Millaiset ideat ovat saaneet rahoitusta?

Kokeiluohjelma on rahoittanut kymmeniä erilaista ravinnekiertohanketta eri puolilla Suomea. Rahoitusta ovat saaneet muun muassa hevosenlannan prosessointi lannoitteeksi ja maanparannusaineeksi. Oulun seudulla on käynnissä hanke perunantuotannon sivuvirtojen muuntamiseen valkuaisrehuksi.

– Kehitämme eläinproteiinia mustasotilaskärpästen avulla perunan lajitteluhävikistä. Kasvatamme toukkia konteissa, joiden olosuhteet optimoimme älyohjauksella. Toukat ovat valmista arvokasta eläinrehua, jolla voidaan korvata esimerkiksi soijaa. Toisena lopputuotteena saadaan toukkien jätteistä lannoitetta, kertoo Manna Insect Oy:n toimitusjohtaja Ykä Marjanen.

– Rahoituksen avulla pystymme testaamaan toukkien kasvatusta konttikokoluokassa ja todistamaan, että tämä toimii, Marjanen iloitsee ja kannustaa myös muita ravinnekierron kehittäjiä uskomaan omaan tekemiseen.

Yksi esimerkki ravinteiden kierrosta on perunahävikin muuntaminen eläinrehuksi mustasotilaskärpästen toukkien avulla. Ykä Marjanen iloitsee rahoituksesta, jonka avulla yrityksessä testataan toukkien kasvatusta teollisuuskonteissa. Kuva: Eerik Haukkala.

Suunnitteletko ravinteiden kierrätystä?

Rahoituksen löytämiseen on tarjolla apua. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autetaan maksutta yrittäjiä sopivan rahoituslähteen tunnistamisessa ja rahoitushakemuksen laadinnassa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan.

– Järjestämme ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa, työpajoja sekä webinaareja. Ota yhteyttä ja mietitään yhdessä, miten pääset eteenpäin kehitysideasi kanssa, kannustaa hankekoordinaattori Karoliina Aalto ProAgria Keskusten Liitosta.

Lisätietoa energiatehokkaasti.fi.

Artikel okså på svenska.