Lämpöä metsästä, sähköä taivaalta

2 min lukuaika

Referenssit

Sattulan tila selvitti energiasuunnitelman avulla, miten säästää energiaa ja euroja.

“Mitä oikeammat lähtötiedot, sitä tarkempi suunnitelma”, Heikki Jaakola (vasemmalla) sanoo. Hannu Kokkoniemi suosittelee täsmämittareita mittaamaan eri kohteiden sähkönkulutusta.

Energiasuunnitelma kertoo, mikä on maatilan energian käytön nykytila sekä millä toimilla energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä voi kehittää.

Heikki ja Ulla Jaakolan maitotilalla Ylivieskan Raudaskylässä ovat energia-asiat olleet keskeisiä jo kauan.

”Oman metsän puuta ja haketta on hyödynnetty energianlähteenä ja asuinrakennuksen lämmityksessä. Maidon jäähdytyksestä syntyvä lämpö on otettu talteen ja sillä on lämmitetty lehmien juomavesi”, isäntä kertoo.

Hän on myös seurannut aktiivisesti eri kohteiden energian kulutusta omien laskelmien avulla.

”Kun tilakokonaisuuden vuosikulutus oli 90 000 kilovattitunnin luokkaa, tuntua tarpeelliselta ryhtyä vertailemaan eri järjestelmiä ja istua alas asiantuntijan kanssa.”

Energiavirrat tehokkaiksi

Yhdessä yritys- ja energia-asiantuntija Hannu Kokkoniemen kanssa alettiin laskea eri vaihtoehtoja kuten hakelämmitystä, ilmavesilämpöpumppua, maalämpöä ja aurinkosähköpaneeleja.

”Erot vaihtoehtojen välillä olivat lopulta melko pieniä. Suurimmat säästöt syntyvät yleensä, kun sähköä ja öljyä korvataan uusiutuvalla ja bioenergialla”, Kokkoniemi sanoo.

”Päädyimme hakesysteemin uudistukseen, koska siihen oli jo valmiit rakenteet. Niiden lisäksi hankittiin navetan katolle 60 aurinkosähköpaneelia”, Heikki Jaakola kertoo.

Investointi, johon haettiin rahoitus, jaettiin kahdelle vuodelle. Viime kesänä asennettiin aurinkopaneelit ja uusittiin hakelämpökeskuksen kattila.

”Ensi kesänä asennetaan hakkeen automaattiset syöttölaitteet, jolloin nykyinen saavitäyttö muuttuu traktorityöksi.”

Energia on osa investointia

Hannu Kokkoniemi soisi energiasuunnittelun kuuluvan automaattisesti isojen navetoiden suunnitteluun.

”Esimerkiksi käyttöveden lämmityksestä aiheutuva lasku voi yllättää. Myös lannasta syntyvä lämpö kannattaa hyödyntää energiaksi.”

Energiainvestointeihin on tällä hetkellä saatavilla 40 prosentin tuki.


Aurinkosähköpaneelit navetan katolla ehtivät tuottaa jo ensimmäisenä kesänä sähköä valtakunnan verkkoon ja tasoittaa samalla sähkölaskua ja siirtohintaa.

Narauta energiarosvot Neuvolla

Onko maitohuoneessa lämmintä? Kuluuko polttoöljyä ennakoitua enemmän? Onko asuinrakennuksessa viileää?
Jos vastauksesi on kyllä, ehkä tai en tiedä, kannattaa istahtaa tutkimaan asioita ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Maatiloilla on mahdollisuus käyttää Neuvo 2020 -tukea energiasuunnitelman laatimiseen ja tilatason asioiden selvittämiseen.