Lakasen tilalla tuotosseuranta on kehittämisen työkalu

2 min lukuaika

Referenssit· Tuotosseuranta

Tärkeimmät seurattavat tunnusluvut tuotosseurannassa ovat maitotuotos ja ostorehukustannus.

Antti Kangas kehittää tilansa maidontuotantoa hyödyntäen tuotosseurannan tuloksia. Osaavan maitotila-asiantuntijan kanssa avoin keskustelu parannettavista asioista vie kehitystä eteenpäin. Kuva: Anna-Riitta Leinonen
Lakasen tilan tärkeimmät seurattavat tunnusluvut tuotosseurannassa ovat maitotuotos ja ostorehukustannus. – Seuraan jokaisen koelypsyn jälkeen verkkopalvelun kausiraportista, miten tuotokset ovat kehittyneet. Ostorehukustannuksen kehitystä seurataan ruokinnan päivälaskelmalla, kertoo Antti Kangas, joka on aloittanut tilanpidon 18-vuotiaana ja on tilan viides isäntä.
Antti Kankaan mukaan tuotosseurannnasta saa parhaan hyödyn, kun on osaava maitotila-asiantuntija, jonka kanssa henkilökemia toimii ja avoin keskustelu kehittämistä vaativista asioista onnistuu. – Viimeisimmän koelypsyn jälkeen maitotila-asiantuntijamme huomioi onnistumisen viestillään: Nyt tuotosraportissa keskituotos alkaa 11 000 kilolla!
Antin isännyyden aikana reilussa kymmenessä vuodessa tilan eläinmäärä on kaksinkertaistunut ja maitomäärä moninkertaistunut. Lakasen tila Sievistä on liittynyt tuotosseurantaan 1917 ja on Keski-Pohjanmaan vanhimpia tuotosseurantaan kuuluvia tiloja.
Halu kehittämiseen ja tehokkuuden parantamiseen
Antti Kangas on aktiivisesti hakenut tietoa, investoinut itse rakentamalla ja lisännyt tekniikkaa työtä helpottamaan. – Tavoitteeni karjanpidossa on ollut saada tarkoituksenmukaiset eläintilat ja tuotanto-olot kuntoon.
Isäntää kiinnostaa ruokinta ja hän vastaa appeen teosta. – Ruokinnan onnistumista seuraan lannan koostumuksen ja maitotuotoksen perusteella. Meijeriin menevää maitomäärää ja maidon pitoisuuksia seuraan tarkasti jokaisella hakukerralla. Ruokintaa säädetään joka päivä.
Antti Kangas kehuu vuolaasti tilan ruokinta-asiantuntija Heidi Lehkosen ammattitaitoa ja tukea omaan työhönsä. – Parasta palvelun antia on, kun asiantuntija kommentoi tuloksia ja kertoo suoraan korjaamista vaatimista kohdista.
Tuotosseurantatiedot hyötykäytössä
Aktiivisuusmittausta hyödynnetään kiimantarkkailussa. Syksyllä 2017 palkattu karjanhoitaja vastaa kiimantarkkailusta ja Fabalta ostetaan siemennyspalvelut. Kun karjanhoitaja vastaa lypsytyöstä, hän myös tekee koelypsyn. Parsinavetassa käytetään ProAgrian mekaanisia vuokramittareita.
Tuotosseuranta tuottaa reaaliaikaista ja luotettavaa seurantatietoa sekä tunnuslukuja tilan päätöksen teon pohjaksi. Hyötyjen realisoituminen vaatii maitotilayrittäjältä sitoutumista tuotannon kehittämiseen ja halua muuttaa tarvittaessa toimintatapoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vertailemalla oman tilan tunnuslukuja vastaavan kokoluokan tiloihin nähdään, missä tunnusluvuissa on vielä kehittämisen varaa.
Lakasen tila hyödyntää KPI-avain mittaristoa, josta seurataan päivittäin keskimaitomäärää per lehmä, meijeriin lähetetyn hakukerran maitomäärää ja maidon solupitoisuutta. Jos poikkeamia tulee, korjaavat toimenpiteet tehdään heti.
Anna-Riitta Leinonen