Kuvalan tilalla suunniteltiin tulevaisuutta yritysten kehittämispalvelua hyödyntäen

3 min lukuaika

Referenssit

Tuttu ProAgrian asiantuntija auttoi suunnitelmissa.

Kuva: Kuvalan Lihan kuva-arkisto
Valtakunnassa vallitseva porsaanlihan tuotannon heikko kannattavuus oli alkusysäys Kuvalan tilan tarpeelle miettiä oman yritystoiminnan kehittämistä. Kun samaan aikaan leikkaamon kylmälaitteet enteilivät uusintatarvetta ja lainsäädännön muutokset vaativat tainnutuslaitteisiin muutoksia, oli arvioitava kannattaako omaan teurastamoon edelleen investoida. Mutta mistä sopivaa asiantuntija-apua ja millaisilla kustannuksilla?
Tilannetta lähdettiin ratkomaan tuttujen ProAgria-asiantuntijoiden ja Etelä-Savon ELY-Keskuksen kautta. Yhteistyössä selkiytyi, että yritysten kehittämispalveluilla tilalle voitaisiin toteuttaa Analyysi-kehittämispalvelu. Analyysi on perusteellinen, asiantuntijan kanssa tehtävä yrityksen nykytila-analyysi, joka selkiyttää kokonaiskuvan yrityksen tilanteesta ja tarpeista. Palvelun tuloksena syntyy konkreettinen kehittämissuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset. Analyysi voidaan toteuttaa 1-2 päivän laajuisena yrityksen tilanteesta ja tarpeesta riippuen. Koska kyse on tuetusta kehittämispalvelusta, analyysin päivähinta yritykselle on edullinen 220 € + alv.
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia erisisältöisiä konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan mikro- ja pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Kehittämispalveluja voidaan hyödyntää maaseutuyritysten lisäksi myös maatiloilla, mikäli tilalla on alkutuotannon lisäksi muutakin yritystoimintaa ja kehittämistarve kohdistuu tähän. Parhaiten saat selville ovatko kehittämispalvelut yrityksesi hyödynnettävissä olemalla yhteydessä oman alueesi ELY-Keskukseen tai ProAgria -keskuksen asiantuntijaan. Yritysten kehittämispalvelut koostuvat kartoituksesta, nykytila-analyysista, konsultointi- ja koulutuspalveluista, sekä muista yrityspalveluista, joihin kuuluu mm. rahoitus ja TE-palvelut.

Kokonaisvaltaista kehittämistä sujuvalla tavalla

Kuvalankin kohdalla palvelun haku sujui näppärästi verkossa aluehallinnon asiointipalveluja käyttäen. Hakuvaiheessa yritys antaa perustietojensa lisäksi lähtötietoja tilanteestaan ja valitsee halutessaan palvelun toteuttajaksi toivomansa konsultin. Kehittämispalvelun konsulttioikeuden omaavista asiantuntijoista löytyy listaus kehittämispalvelujen verkkosivuilta.
Kirsi ja Heidi päivittivät pikaisesti tilannetta, kun Heidi pistäytyi tilipalveluasioissa Mikkelin toimistolla. Analyysin jälkeen Kirsin ja Heidin yhteistyö on jatkunut mm. Neuvo 2020 -palveluna. Viestit kulkevat luontevasti soittaen, sähköpostitse ja whatsupissa, välillä istutaan myös keittiön tai toimiston pöydän ääreen.-Meidän oli helppo valita asiantuntijaksi Kirsi, jonka kanssa olimme ennestään tuttuja. Elintarvikeasiantuntijana hän tunsi tilamme toimialaa, toiminnan lainsäädäntöä, rahoituskuvioita ja myös markkinatilannetta, sanoo emäntä Heidi Haajanen.
Myönteinen päätös palvelun toteuttamiselle tuli Väärän Tiinalta ELY:stä vielä saman päivän aikana, joten etenemään päästiin samoin tein. Nopea ja ketterä hakuprosessi sekä edulliset ja laadukkaat palvelut ovatkin kehittämispalvelujen etuja.
Keittiön pöydän ääressä tilan yrittäjät ja asiantuntija käynnistivät asioiden tuumaamisen. Mietittiin, laskettiin ja arvioitiin eri vaihtoehtoja. Muutaman viikon prosessissa selkiytyi ajatus, että tarvittavat investoinnit lähdetään tekemään. Kehittämissuunnitelmaan löydettiin yhdessä myös muita yrityksen toiminnan kehittämistoimenpiteitä. Niiden eteenpäin viennistä koottiin aikataulutettu suunnitelma, jossa mietittiin myös toiminnalliset ja taloudelliset resurssit etenemiselle.
Analyysin kehittämispalvelun työ ja tulokset antoivat yrittäjille myös hyvää tukea hakea investointeihinsa Maaseuturahastosta yrityksen kehittämisavustusta.
-Kehittämispalvelun raportti on yrittäjille hyvä pohja avustushakemukseen tarvittavalle hankesuunnitelmalle, sekä liitteeksi tarvittaville liiketoimintasuunnitelmalle ja kannattavuuslaskelmille, toteaa erityisasiantuntija Kirsi Mutka-Paintola.
-Erityinen hyöty asiakkaalle kuitenkin syntyy siitä, että nykytilannetta ja mahdollisia tulevaisuuden suunnitelmia, yrityksen toimintastrategiaa ja investointitarpeita arvioidaan yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Kokemukseni mukaan aina yhdessä löydetään näkökulmia, joita yrittäjä yksin ei ole havainnut, Kirsi jatkaa.
Kuvalan tilalla laite- ja rakennusinvestoinnit on nyt tehty, kylmiöt hyrisevät ja lihaa lähtee maailmalle viikoittain. Kehittämistyö yhdessä moniammatillisen asiantuntijatiimin kanssa jatkuu tiiviisti ja tavoite on pitää sukutilan pyörät pyörimässä jatkossakin, hakien kokonaisuutena sianlihan tuottamiselle parempaa taloudellista lopputulemaa.

Kuvalan tila on monialainen maaseutuyritys

Kuvala on 1800-luvulta lähtien toiminut sukutila, joka sijaitsee Mäntyharjun Voikoskella. Tilalla tuotetaan viljapossun lihaa sekä vapaan kanan munia. Tilalla on myös yksi vuokrahuvila. Porsaiden kasvatusta lukuun ottamatta koko lihaketju kasvatuksesta valmiiksi tuotteeksi on tilan omaa toimintaa. Tilalla on ollut oma teurastamo vuodesta 2000.
Teurastamon lisäksi Kuvalassa on lihojen käsittelyä varten oma leikkaamo, jossa valmistetaan sekä pakataan kaikki tilan raakalihatuotteet, kuten luullinen ja luuton palaliha, suikaleet, pihvit ja leikkeet, kinkut ja kinkkurullat sekä jauheliha ja pekoni. Palvilihatuotteita, makkaroita ja säilykkeitä valmistutetaan rahtityönä alihankkijoilla.
Leikkaamon tilojen yhteydessä on myös pieni tilamyymälä, josta asiakkaat voivat noutaa tilauksiaan sopimuksen mukaan. Pääosa tuotteista myydään oman maakunnan päivittäistavarakauppojen kautta, mutta ammattikeittiöt ja REKO-lähiruokarenkaat ovat myös tärkeitä myyntikanavia. Tilan yrittäjinä ovat toimineet vuoden 2000 sukupolvenvaihdoksesta asti Heidi ja Janne Haajanen. Heidän lisäkseen teurastamolla työskentelee kaksi palkattua työntekijää.