Kultasuklaan yritystuen haku eteni jouhevasti

3 min lukuaika

Referenssit

Kultasuklaa Oy:n yrittäjät hyödynsivät yritysasiantuntija Päivi Tiura-Paavolan asiantuntemusta hakiessaan investointiinsa rahoitustukea.

Kultasuklaan yrittäjät Juri Kaskela ja Juha-Pekka Kärkkäinen jatkavat perinteikkään yrityksen toimintaa luoden uusia makuelämyksiä ja uudistaen jakelua. Viimeisimmän laitehankinnan rahoitustukihakuun he ovat saaneet apua ProAgrian yritysasiantuntija Päivi Tiura-Paavolalta (keskellä).

- Aloittavalle yrittäjälle voi olla iso kynnys lähteä hakemaan yritystukea. Mielikuva saattaa olla, että tämä on hirveä duuni ja iso byrokratiaviidakko, pohtii Kultasuklaa Oy:n Juha-Pekka Kärkkäinen. Hänen kokemuksensa hakemusprosessista on päinvastainen. Muutama tapaaminen ProAgrian yritysasiantuntija Päivi Tiura-Paavolan kanssa ja asia eteni jouhevasti. Mielikuva vaikeasta prosessista murskaantui täysin. - Kannustan yrittäjiä hakemaan yritystukia ja kääntymään asiantuntijan puoleen.

Kultasuklaan nykyisille yrittäjille Juha-Pekka Kärkkäiselle ja Juri Kaskelalle yritystuen hakeminen tuli ajankohtaiseksi, kun kasvuhakuinen yritys tarvitsi investointeja elintarviketurvallisuuden kehitystyön myötä. Uusien yhteistyökuvioiden kautta on avautunut mahdollisuuksia, jotka edellyttävät elintarvikeyrittäjältä lisävalmiuksia. – Olemme vahvistaneet elintarviketurvallisuutta sertifioimalla toimintatapamme. Sen lisäksi ajankohtaiseksi tuli uusien laitteiden hankinta.

Toimivat verkostot

Kynnys lähteä hakemaan rahoitusta laitehankintoihin oli matala. - Hämeenlinnan seudulla ei tarvitse etsiä tietoa, vaan elinkeinoelämän verkostot ottavat yhteyttä ja ohjaavat yrittäjän oikean tahon luo. Se on meille vaivatonta, Juha-Pekka kiittelee. – Toki olemme olleet itsekin aktiivisia ja vastanneet ehdotettuihin tapaamispyyntöihin ja otettu yhteyttä. Tukea saa yllättävän paljon myös toisilta yrittäjiltä.

Eri rahoitusinstrumenttien mahdollisuuksia yrittäjät pohtivat ensin Business Finlandin kansainvälisentoiminnan koordinaattorin kanssa. Kun parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin maaseuturahaston yritystuki, yrittäjät päätyivät hyödyntämään ProAgrian yrityspalveluja ja yritystoiminnan kehittämishanketta.

Päivi Tiura-Paavola on ohjannut yrittäjien yritystukihakemuksen tekemistä. – Päivi tietää, mitä asioita hakemuksessa pitää ottaa huomioon ja millä tavoin niitä pitää painottaa.

Avaa ja oivalluttaa

Rahoitushakemuksen tekemistä edisti se, että pari vuotta aiemmin yrityskaupan tehneillä yrittäjillä oli valmiina mm. liiketoimintasuunnitelma. – Sen puuttuminen ei ole este hakemuksen tekemiselle, Päivi toteaa laatineensa monen yrittäjän kanssa kyseistä dokumenttia hakemuksen teon yhteydessä.

Yrittäjän voi olla hankala havaita, mitkä ovat oleellisimpia tietoja rahoittajan näkökulmasta. Yritysasiantuntijan tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä. - Avata ja oivalluttaa.

Kielenkääntäjä

- Päivi ohjasi meitä oikeiden kysymysten kautta ja laadukkaasti vei tietoja hakemukseen, Juri kertoo. Yritysasiantuntija toimii tulkkina, joka kääntää yrittäjän kielen rahoittajan kieleksi ja osaa nostaa rahoituksen kannalta tärkeät asiat esiin.

Yhteistyöverkostot, kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuullisuus voivat ensi kuulemalta tuntua yrittäjästä vierailta asioilta – ’mitä meillä näihin on?’. – Kun vähän pumppaa ja puristaa, niin kyllä ne oikeat asiat sieltä löytyvät, kiteyttää Päivi. - Välillä asiat ovat niin lähellä, että niitä ei itse huomaakaan, Juha-Pekka myöntää.

Tarpeiden kartoitus tärkeää

Yrittäjät myöntävät, että joihinkin investointeihin he eivät ole huomanneet hyödyntää ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia. – Laatusertifiointi oli iso ponnistus, johon olisi ollut mahdollista saada rahoitusta ja asiantuntija-apua.

Päivi Tiura-Paavola toteaa, että monesti yrittäjä herää liian myöhään pohtimaan ulkopuolista apua. – Harvoin yrittäjä lähtee kylille huutelemaan, olisiko tarpeisiini jotain apua tarjolla.

Jurin ja Juha-Pekan mielestä yrittäjyyden alussa on tärkeää kartoittaa yritysasiantuntijan kanssa yrityksen suunnitelmat ja tarpeet sekä pohtia, missä kohdin tarvitaan ja mihin on mahdollisuus käyttää tukea.

Teksti ja kuva:

Päivi Meronen