Keski-Pohjanmaan kasvutilannekatsaus

2 min lukuaika

Viljojen puinnit ovat edenneet hyvin. Viljoista on puituna arviolta 25–30 prosenttia.

Kasvutilanne TR

Ohrien ja syysviljojen puinnit ovat pisimmällä. Satovaihtelut ovat odotettua suurempia. Parhailta lohkoilta on puitu ohrallakin yli kuuden tuhannen kilon hehtaarisatoja, mutta heikoimmat lohkot ovat todella heikkoja. Erityisesti peltojen vesitalousongelmat näkyvät tämän vuoden viljasadoissa, mutta karkeilla kivennäismailla keskikesän kuivuuskin on leikannut satotasoa. Viljasadosta on kuitenkin tulossa lähes keskimääräinen ja laatukin vaikuttaa hyvältä. Puintikosteudet vaihtelevat 18 ja 35 prosentin välillä. Keski-Pohjanmaalla tuotetusta viljasta suurin osa mene rehukäyttöön ja osa rehuviljasta murskesäilötään tuoreena.

Osa viljelijöistä tavoittelee yli 30 prosentin puintikosteutta, jotta murskevilja säilyisi mahdollisimman hyvin. Viljojen tuoresäilöntä lisää joustavuutta ja pituutta puintikaudelle. Nurmien perustamiset näyttävät onnistuneen erittäin hyvin tänä vuonna. Vettä on tullut tarpeeksi ja lakoviljan osuus on pientä. Suojaviljan lakoontuminen on aina riski nurmen perustamisen onnistumiselle, koska laossa oleva vilja on vaikeaa puitavaa ja pitkään laossa ollut vilja myös tukahduttaa nurmen kasvun.

Myös varastoperunan sadonkorjuu on alkamassa. Perunan osalta kasvukausi on ollut kohtalainen, eikä kasteluakaan ole juuri tarvinnut tehdä. Paikoittain vettä on tullut jopa liikaa. Perunasadon todellinen määrä ja laatu selviää kuitenkin vasta myöhemmin sadonkorjuun edetessä.

Elokuun loppupuolen sademäärissä on suurta vaihtelua. Keski-Pohjanmaalla on satanut elokuun 13. pv jälkeen 35–80 mm mittauspaikasta riippuen. Osalla pelloista suuret sademäärät näkyvät ja ovat siirtäneet puinteja tai syysviljojen perustamista. Elokuun loppupuolelle on kuitenkin mahtunut paljon lämpimiä ja poutaisiakin päiviä, ja puinnit ovat edenneet hyvin ja kuivattavilla viljoilla puintikosteudetta ovat olleet matalia.