Kasvustokäynnillä suuntaa nurmille

4 min lukuaika

Referenssit

Mitä järkeä osaavan isännän on lähteä kesken kiireisen kasvukauden pellolle kävelemään asiantuntijan ja lapion kanssa?

Perttu Uusitalon ja Anu Ellän totesivat toukokuun lopussa 2016 pelloilla kiertäessään, että nurmen tiheydet vastaavat tavoitteita. Kasvusto oli venynyt jo puolimetriseksi.

Mitä järkeä osaavan isännän on lähteä kesken kiireisen kasvukauden pellolle kävelemään asiantuntijan ja lapion kanssa? Perttu Uusitalo Tarvasjoelta kertoo, että kasvustokäyntiin nurmen huippuosaaja Anu Ellän kanssa menee muutama tunti, ja se säästää aikaa.
On tärkeää seurata, mitä pelloilla tapahtuu. Kasvien välisten suhteiden ja tiheyden määritys tuovat syvyyttä viljelyyn ja ovat hyödyllisiä. Kun asiantuntijan kanssa sovitaan tietty aika ja paikka kasvustokäynnille, siitä on vaikea livetä ja omia kasvustoja tulee katsottua ja tarkkailtua.
- Kun peltotöistä osa on ulkoistettu, ei muutoin tulisi tutkittua peltoja ainakaan näin tarkasti, kertoo Perttu.

Kun pelloille kierretään yhdessä asiantuntijan kanssa, molemmat katsovat eri silmin ja kyseenalaistavat asioita.
- On hyvä, että Anu sanoo suoraan asiat, sillä se tehoaa. Sitä vartenhan minä hänet tänne pyydänkin, että kuulen asiantuntijan näkemyksen. Itse saattaisi sokaistua omiin tekemisiin, mutta kun on keksittävä asiantuntijalle hyviä selityksiä ilmiöihin pelloilla, tulee itsekin mietittyä tarkemmin, kuvailee Perttu.

Nurmikäynti on aina sijoitus tulevaan ja se säästää aikaa ja rahaa.

Kun asiantuntijalle joutuu keksimään selityksiä ilmiöihin pellolla, joutuu itsekin pohtimaan asiaa tarkemmin. - Kyllä minulla niitä selityksiä aina löytyy ja löytyy tosin hyviäkin selityksiä, jotka yleensä sitten kelpaavat Anulle, nauraa Perttu.

Toimenpiteet tavoitteiden mukaan

Perttu ja Anu pohtivat yhdessä ongelmakohtia ja tekevät pitkäjänteiset suunnitelmat.
- Suunnitelmissa myös pysytään, ellei ole perusteltua syytä muutoksiin, vakuuttaa Perttu.
Kun nurmiyhteistyö Anun kanssa alkoi, määriteltiin tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Joka käynti aloitetaan tarkistamalla toimenpiteiden eteneminen. Jos Pertun tavoitteena olisi 6000 kg ka/ha säilörehua, toimenpiteet olisivat varsin erilaiset kuin nyt.
Pidetään mielessä, että Pertun huippuhyvään kymppitonnin keskisatoon vaaditaan huippuhyvä suunnitelma ja toimenpiteet jotka todella käytännössä tapahtuvat ja tehdään huippuhyvin.

Homman toimittava kuivanakin vuonna

Viime kesänä satotasotavoite ylitettiin kirkkaasti, mutta kuivanakin vuonna homman on toimittava. Kylvöjälkeä tutkitaan erityisen tarkasti uusilla nurmilla ja vanhemmilla nurmilla pohditaan, mahdollistaako tällainen kasvusto satotasotavoitteen vai onko nurmikiertoa nopeutettava.
Valitun seoksen juuristo nostetaan silmien alle ja pohditaan, onko ravinteiden otto kunnossa. Täydennyskylvöä harkitessa tongitaan maan pintarakenne läpi, jotta varmistutaan siemenen mahdollisuuksista.

Tavoitelistalla ruokinnallisen laadun suhteen on ollut nyt esimerkiksi toisen niiton D-arvon nostaminen ja kuidun lisääminen. Näitä asioita pohditaan, kun lajitellaan kasveja pellolla ja laaditaan tilauslistaa siemenille.

Aikaa tärkeälle asialle

Kun sovitaan selkeä ajankohta alkukevään ja kasvukauden aikaiseen havaintokierrokseen asiantuntijan kanssa, tulee viljelijällä samalla varattua aika itselleen tähän tärkeään asiaan.
- Kiireessäkin kaikki oleelliset asiat ovat järjestelykysymys, toteaa Perttu.

Uusitalon pelloilla nurmitoiminnan suunnittelu alkaa aina edellisenä loppukesänä, kun havaintojen avulla arvioidaan tulevan kasvukauden muutostarpeet. Talvella suunnittelu jatkuu siiloilla ja rehuanalyysien kimpussa, jolloin varmistetaan laatu, määrä ja maittavuus osana nurmiviljelyn suunnittelua.

Talven ideointikäynnillä tehdään myös nurmiseosreseptit sekä käydään läpi ravinteiden tasapaino. Valmiin nurmiseossuunnitelman kanssa on helppo tehdä tilaus.

Keväällä viimeiset viilaukset

Huhtikuussa heti kasvun alettua kierretään tärkeimmät lohkot ja tehdään viimeiset viilaukset lannoituksen ja täydennyskylvöjen suhteen. Silloin nähdään hyvin tiheydet ja apilapitoisuudet ja saadaan ensimmäiset odotukset tulevalta nurmikaudelta.
Vuoden toinen käynti vaihtelee kasvukauden aikana vuodesta riippuen. Oli ajankohta mikä hyvänsä, pohditaan sen hetken tilannetta suhteessa koko kasvukauteen.

Perttu pitää tärkeänä sitä, että raporteissa otetaan kantaa koko tilan tasolla ja tarkistetaan tavoitteet ja toimenpiteet. Lohkokohtaisissa havainnoissa on aina mukana havainnollisia kuvia, jotka auttavat muistamaan.

Nurmisilmä tarkentunut

Perttu kiertelee nykyisin peltoja yksinkin ja katsoo niitä aiempaa tarkemmin. Hän myös lähettää muuttuneista tilanteista kuvia ja kommentteja Anulle. Kun pellot tulevat asiantuntijallekin tutuksi, on helppo kommentoida etänäkin.

Tärkeää on, että kynnys yhteydenottoon on matala, vastaus tulee nopeasti ja ajatus jatkuu asian äärellä pellolla tai rehunteossa saman tien. Hienoista lauseista ei ole hyötyä, vaan oleellista on ottaa rohkeasti kantaa.

Onnistumisen iloa

Toukokuun viimeisellä viikolla Perttu ja Anu havaitsivat pelloilla kiertäessään täydennyskylvöjen onnistuneen. Syysviljan päälle kylvetyt nurmet olivat juuri nousemassa pintaan ja toisen vuoden iso nurmiaukea kiilteli auringossa. Tiheydet näyttivät tavoitteiden mukaisilta ja kasvusto oli venynyt jo 50 sentin mittaan. Edellisvuoden rikkaongelmista oli jäljellä vain jämät ja heikot lohkot kasvoivat jo uutta alkua.

Kun yhdessä sovittu muutos on toteutettu, on oltava aikaa myös onnistumisten ihailuun. Isäntä tekee työt ja asiantuntija kyseenalaistaa sopivasti ja samalla tsemppaa ja innostaa – ja onnistumisten hetkellä molemmat ovat innoissaan.

Kasvustokäynnillä mennään pintaa syvemmälle. Juuristosta tutkitaan, onko ravinteiden otto kunnossa.

Nurmiryhmässä ruoditaan yhdessä

Perttu on tottunut ruotimaan nurmiasioitaan avoimesti myös ProAgria Länsi-Suomen nurmiryhmässä, jossa hän on ollut mukana useita vuosia. Anu Ellän ja Jarkko Storbergin ohjaamassa ja Johtamalla aikaa -hankkeen tukemassa Paimion nurmiryhmässä on mukana toistakymmentä aktiivista karjatilaa ympäri Varsinais-Suomen.

Ryhmässä näkee ja kuulee ideoita ja tuloksia myös toisten nurmitoiminnasta, mikä avaa silmiä. Vertaileminen muiden korkeita tuloksia tavoittelevien kanssa virittää omaakin toimintaa aina uuteen uskoon. Tilakohtainen soveltaminen tehdään kuitenkin aina omien peltojen äärellä.

Rehunteon aikaan keskustelu käy kuumana

Kun rehuntekokalusto käynnistyy, kuulee Anu nurmiasiakkaidensa koneiden pörinän etänä. Silloin ei havainnoida nurmia, vaan setvitään homman etenemistä puhelimessa ja Facebookissa.

Myös Facebookin nurmipienryhmäläisten omassa keskusteluryhmässä 75 karjatilaa näkee toistensa homman edistymistä reaaliajassa ja ihmeellisiä ilmiöitä pohditaan monen eri ryhmän viljelijöiden ja ryhmänohjaajien voimin.

Rehunteossa on aina suuren urheilujuhlan tuntua. Siinä tehdään iso osa koko vuoden tuloksesta karjatilalla.

Ota yhteyttä nurmiasiantuntijoihimme

Kuvat: Essi Jokela