Johtamispolkuvalmennuksen asiakaspalautteita

3 min lukuaika

Referenssit

Johtamispolkuvalmennuksessa 2020-2021 mukana olleet kertovat palautetta valmennuksesta.

Kuvassa Pauliina ja Jukka Mäkelä
Johtamispolkuvalmennukseen vuosina 2020–2021 osallistuneet suosittelevat valmennusta.
”Lähdimme mukaan koulutukseen, koska meillä oli tuolloin suunnitelmissa työntekijän palkkaaminen. Halusimme saada lisätietoja siihen liittyvistä velvoitteista ja lainsäädännöstä. Lisäksi tavoitteenamme oli kehittyä tilanjohtamisessa.
Saimme uusia työkaluja ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehitimme myös työnjakoa selkeämmäksi, minkä ansiosta työtehokkuus saatiin paremmaksi.
Hyvän tiimityöskentelyn merkitys myös korostui. Yhdessä tiiminä olemme monin verroin vahvempia kuin yksin.
Valmennuksen jälkeen olemme saaneet lisävahvistuksen työntekijästä. Lisäksi pidämme palavereja säännöllisesti. Sosiaalisen työympäristön kehittäminen (hyvät ihmissuhteet, suhteet yhteistyökumppaneihin, ihmisten motivoiminen & palkitseminen ja omien vuorovaikutustaitojen kehittäminen) ja siitä huolehtiminen on tilamme tärkeimpiä arvoja. Pyrimme vähentämään kuormittavien tekijöiden vaikutusta. Tavoitteenamme on olla haluttu työpaikka nyt ja tulevaisuudessa niin työntekijöille kuin urakoitsijoillekin.”
Pauliina ja Jukka Mäkelä
"Koin, että heti yrittäjäuran alkuun olisi hyvä saada johtamiskoulutusta ja päivittää lisää omaa osaamista. Aina on tullut seurattua, miten vanhemmat tekee asiat. Mielestäni oli hyvä aika tuoda uusia näkemyksiä asioihin varsinkin tilan johtamiseen.
Myös valmennuksessa käytävät asiat herättivät mielenkiinnon ja valmennuksen aikaan sai myös hyviä vinkkejä valmennuksessa mukana olleilta. Mielestäni kurssin hinta on pieni siihen nähden mitä se antaa jatkoa ajatellen. Ne eurot tulee takaisin oman toiminnan päivittämisen kautta.
Työntekijää koskevat asiat tuli myös laajasti käsiteltyä, kuten työhaastattelut, työterveyteen liittyvät asiat, sopimusasiat jne. Oman ajanhallintaan tuli paljon myös asiaa, että se oma vapaa-aika on tärkeää ja pystyt jakamaan vastuuta muille, eikä itse tarvitse joka paikkaan juosta. Johtamispolkuvalmennus on mielestäni laaja kokonaisuus, joka antaa hyviä palapelin paloja omaan työhön, kun laitat ne oikeisiin paikkoihin."
Jarkko Hyttinen, Sonkajärvi
”Lähdin valmennukseen saamaan tietoa työntekijän palkkaamisesta ja mitä se tarkoittaa. Sain mukaani eväitä työntekijään liittyvistä lakivelvoitteista. Materiaalit auttavat, koska ovat selkokielisenä kaikki samassa mapissa. Valmennuksen jälkeen on palkattu ensimmäinen työntekijä, suunniteltu johtamista, tehty SOP-työohjeet ja niitä hyödynnetään, muistettu palkitsemisen tärkeys sekä se, että lasken kymmeneen ennekuin huomautan tekemisistä.”
Miina Kuusimo-Rinne
” Lähdimme mukaan, sillä henkilöstöjohtaminen kiinnosti. Aina voi kouluttautua. Varsinaista johtajakoulutusta ei kummallakaan ole, niin haettiin työkaluja ja vinkkejä arjen johtamiseen.
Saimme koulutuksesta työkaluja oman tilan tulevaisuuden pohtimiseen, kuten aikajanat. Mietintää oli pakko tehdä, kun annetaan aika.
Paras anti oli joutua pohtimaan asioita ja saada kommentteja muilta kurssilaisilta ja vetäjiltä. Useampia tuotantosuuntia yhdessä antaa uutta näkökulmaa. Ryhmä oli sopivan kokoinen lähiryhmä.
Valmennuksen jälkeen olemme työstämässä perehdyttämisseinää, jota varten on taulut jo hankittu ja traktorit kuvattu. Kurssin aikana on rekrytoitu kaksi henkilöä, toinen kesätyöntekijä ja toinen osa-aikainen toimistotyöntekijä.
Eliisa ja Jukka Peltomäki, Janakkala
”Lähdimme mukaan valmennukseen, koska koskaan ei ole valmis, opiskelu vie aina eteenpäin. Saimme uusia näkökulmia johtamiseen, varmuutta omaan tekemiseen ja lisää tietoa lainsäädännöstä.
Olemme valmennuksen jälkeen terävöittäneet työajanseurantaa ja työmenekkiä eri työtehtäviin. Keskitymme siihen, että jokainen työntekijä voisi toimia omalla vahvuusalueellaan.”
Marko ja Sari Sorvisto