Jaksaminen on kehittymisen avain

2 min lukuaika

Referenssit

Yrittäjäpari Tiina ja Tuomas Katainen kehittävät Pyytölammen tilaa johtaminen ja suunnitelmallisuus avainrooleissa.

– Yrityksen visio ja tulevaisuus on oltava selvillä, vaikka välillä olisi hankalia aikoja. Jos pysähdytään liian pitkäksi aikaa, motivaatio häviää, Tiina ja Tuomas Katainen sanovat. Kuva: Anne Rönkä

Yrittäjäpari Tiina ja Tuomas Katainen kehittävät Pyytölammen tilaa johtaminen ja suunnitelmallisuus
avainrooleissa. Tuomas vastaa peltopuolen ja konetöiden johtamisesta. Peltotyöt tehdään yhteistyökumppaneiden ja sesonkityöntekijöiden kanssa. Navetan pyörittäminen on Tiinan vastuulla. Navetalla työskentelee yksi vakituinen ja yksi osa-aikainen työntekijä.

Jo vuodesta 2011, yritystoiminnan aloittamisesta alkaen, Pohjois-Savon Lapinlahdella sijaitsevalla tilalla on ollut ulkopuolista työvoimaa. Kataisilla on ollut koko ajan vahva halu kehittää. Viime syksynä otettiin käyttöön kahden robotin navetta.
– Tuomas on urakoinut koko ajan, joten apu on ollut tarpeen, Tiina toteaa.
– Työvoiman tarve voi olla todellinen tilakoosta riippumatta. On rankinta, kun tiedät, että tarvitset apua, mutta ei ole varaa palkata työntekijää tai tekijöitä ei löydy. Haasteena on tasapaino kannattavuuden, yrittäjien jaksamisen ja perhe-elämän välillä.

Kuinka antaa palautetta?

Kataiset uskovat, että oma jaksaminen on avaintekijä tilan tulokseen ja kehittymiseen. Yrittäjien keskinäinen kiistely, kiire tai stressi luovat lisäpainetta myös työntekijälle, joten omasta jaksamisesta pidetään huolta myös henkilöstöjohtamisen näkökulmasta.

Kataiset pitävät suurimpina henkilöstöjohtamisen haasteinaan palautteen antamista ja vastuun jakamista.
– Välillä pohdin, annanko työstä rakentavaa palautetta vai teenkö sen vaan itse uudelleen. Tämä vaatii harjoittelua, koska palaute kehittää kaikkia, Tiina naurahtaa.

Valmennuksesta vinkkejä

ProAgrian Johtamispolkuvalmennuksesta Kataiset saivat käytännön vinkkejä ja työkaluja henkilöstöjohtamiseen. Valkotaulua ja viikkopalavereja hyödynnetään työnsuunnittelussa, ja tavoitteet tuodaan näkyväksi koko työporukalle. Näin luodaan avoimempaa työilmapiiriä ja yhteishenkeä. Lisäapua pyydetään asiantuntijoilta matalalla kynnyksellä. Kataiset uskovat, että ulkopuolinen voi hyvin tuoda työtavan tilalle tutuksi sekä antaa uusia näkökulmia.
– Kohti omia unelmia pitää mennä. Se ei silti tarkoita, etteikö voisi väsyä, vaikka eläisi omaa unelmaansa tai että olisi pakko pärjätä kahdestaan. Heti kun luulet olevasi korvaamaton, jää lomalle, Kataiset kiteyttävät.

Paula Antikainen