Ilmastoviisas maatila on hyvin hoidettu kokonaisuus - Lambergin tila Oulu

2 min lukuaika

Referenssit

Ilmastonmuutoksen hillintä on käytännössä hyviä valintoja, hyvin hoidettu ja johdettu kokonaisuus.

Lambergin tilalla erinomaisen hiilijalanjäljen takana on hyvin hoidettu kokonaisuus, jossa panostetaan eläinten hyvinvointiin, peltoviljelyyn ja suuriin satoihin sekä hyvän maitotuotoksen antavaan eläinten ruokintaan.

Ilmastonmuutoksen hillintä on käytännössä hyviä valintoja, hyvin hoidettu ja johdettu kokonaisuus. Tähän päädyttiin Biocoden hiilijalanjälkilaskennassa, jota pilotoitiin maitotiloilla Pohjois-Pohjanmaalla.

Ilmastomuutoksen hillintä sidottiin käytäntöön Pohjois-Pohjanmaalla toteutetussa pilotissa yhdessä 14 maitotilan kanssa. Projektissa mallinnettiin ja mitattiin maitotilojen omilla tiedoilla niiden tuotannon hiilijalanjälki. Pilotissa olivat mukana Biocode Oy, ProAgria Keskusten Liitto, Mtech Digital Solutions Oy ja Valio Oy.

Maitotiloille hiilijalanjälki

Maitotilojen hiilijalanjälki laskettiin tilan omilla tiedoilla jo olemassa olevasta datasta Biocoden tuottamilla laskentamenetelmällä.

– Minulle osallistuminen pilottiin ja oman tilani tuotannon hiilijalanjäljen tietäminen oli velvollisuus tuleville sukupolville, kertoo Henri Lamberg Lambergin mty:stä, Oulusta ja jatkaa, - Jo olemassa olevan tiedon hyödyntäminen teki tiedon saamisesta helppoa, mikä antaa myös hyvää motivaatiota kerätä jatkossakin tuotannosta tietoa hyvin laajasti sekä pellolta että navetasta.

Tilakohtainen hiilijalanjälki tilan omilla tiedoilla

Lambergin maitotilan 70 lehmää tuottavat kilon hiilidioksidia yhtä tuotettua energiakorjattua maitokiloa kohden. Tulos on erittäin hyvä pohjoismaisellakin tasolla, jolla parhaimmillaan päästään tasoon 0.9-1,6 kiloa hiilidioksidia tuotettua energiakorjattua maitokiloa kohden.

– Käytämme paljon apunamme asiantuntijoita, joiden kanssa ruokinta, peltoviljely ja peltojen kunto sekä navetan toiminnot pidetään hyvällä tasolla. Tähtäämme korkeisiin satoihin ja maitotuotokseen sekä hyvään eläinten hyvinvointiin, kertoo tuotantonsa aktiivinen kehittäjä Henri Lamberg. Lambergin tilan luottoasiantuntijoina toimivat maitotila-asiantuntijat Tarja Paatero ja Paula Vilppola ProAgria Oulusta.

Asiantuntijan kanssa eteenpäin

Oman tilan tuotannon hiilijalanjäljen laskennasta on helppo siirtyä eteenpäin kehittämään toimintatapoja yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

– Käytännössä hyvät toimintatavat viljelyssä kuten esimerkiksi pellon kasvukunto, vesitasapaino ja erityisesti tuloksekas viljelykierto ovat perusasioita hyvän sadon aikaansaamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseen, sanoo Vilppola.

Uutta liiketoimintaa?

Kaukana ei enää olla siitä, että ilmastoyrittäjyys on joillekin tiloille uusi liiketoimintamahdollisuus tulevaisuudessa. Se voi perustua hiilen sidontaan ja hiilikredittien myymiseen hiilikaupassa tai uusiutuvien energiamuotojen tuottamiseen tai hyödyntämiseen.

Mikä on Biocode?

Biocode on suomalainen palveluinnovaatio elintarvikeyrityksille, viljelijöille ja kuluttajille ekologisten valintojen tekemiseen. Se perustuu yrityskohtaiseen tietoon ja tarjoaa työvälineitä ilmastomuutoksen hillintään ja tuotteiden näkyvyyteen digitaalisin keinoin. Biocoden tuottama ympäristötieto antaa viljelijöille mahdollisuuksia ilmastoyrittäjyyteen.

Katso video Arvolan Karjapiha Oy:n maidontuotannon hiilijalanjäljestä yrittäjän Jukka Määtän kertomana.