Hyvinvointia yhteistyöllä ja yritysjärjestelyllä

4 min lukuaika

Referenssit

Juvan Muumaa Ay on neljän yrittäjän yhteisyritys, jossa on onnistuttu luomaan taloudellisesti kannattava yritysjärjestely, joka tukee myös yrittäjien omaa hyvinvointia.

Juvan Muumaa Ay Anssi Heli ja Heikki Kuva Virpi Reinikainen
Anssi Laamanen (vas.), Heli Ahonen ja Heikki Teittinen huomasivat töitä jakaessa kunkin erilaiset vahvuudet.

- Muumaa on lypsykarjatila, jossa tuotetaan luomumaitoa. Meillä ovat sekä eläimet että pellot luomussa. Tätä yritysmallia on harjoiteltu jo reilut 20 vuotta, kertoo Muumaan osakas Heli Ahonen.

  Muumaan yrittäjien kesken on jaettu yrityksen pyörittämiseen liittyvä vastuu vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Muumaassa Heli Ahonen ja Heikki Teittinen vastaavat tilan tontilla tapahtuvasta toiminnasta, mm. eläintenhoidosta, Kimmo Seppänen on mukana sekä pelto- että eläintenhoitopuolella ja Anssi Laamanen vastaa peltoviljelystä sekä taloushallinnosta.

  Tilan työmäärä ja raskausaste on alusta alkaen pyritty pitämään kohtuullisena.

  - Jokainen lypsykarjatilallinen tietää, miten sidoksissa eläimiin ollaan. Kun Muumaa perustettiin, meillä oli yhtenä periaatteena se että saamme kaikki enemmän vapaa-aikaa, Ahonen jatkaa.

   Tärkeä periaatteena Muumaan perustamisessa oli myös tilakoon ja kannattavuuden parantaminen kohtuullisella investoinnilla ja riskiä jakamalla.

   - Kannattavuuden lisääntyminen mahdollisti myös työvoiman palkkaamisen ja sitä kautta mahdollisuuden lisääntyvään vapaa-aikaan sekä erikoistumisen omilta tuntuviin työtehtäviin. Tilan töitä jakaessamme myös huomasimme, että meillä on eri vahvuudet ja intressit ja pystymme jakamaan tilan työt helposti sen mukaan. Tällainen järjestely motivoi, kun voi keskittyä itse kiinnostaviin asioihin, Anssi Laamanen täydentää.

    Palkkaa tehdystä työstä

    Muumaan toimintamalliin kuuluu myös yksi tärkeä periaate: yritykselle tehdystä työstä maksetaan yrittäjille itselleen samaa palkkaa, kuin ulkopuolelta ostetulle työvoimalle maksetaan.

    - Jokaisen työt, olivat ne sitten navetassa tai pellolla tekemistä, arvotetaan niin kuin se ostettaisiin ulkopuolelta. Me osakkaat voimme valita teemmekö työn Muumaalle ja saamme tilin sieltä vai palkkaammeko ulkopuolisen tekemään työn, jos omat resurssit eivät riitä. Tämä parantaa omaa jaksamista, kun voi tehdä töitä joustavasti ja yrityksen talous ei kaadu ulkopuolelta ostettuun apuun, Anssi Laamanen perustelee.

     Muumaassa on tällä tavalla pyritty luomaan toimintamalli, joka tukee hyvinvointia ja on kannustava ja tasapuolinen kaikille osapuolille.

     - Täyden palkan meille omistajille ovat mahdollistaneet toimivat ja kestävät toimintamallit, hyvä suunnittelu sekä maltilliset ja hyvin suunnitellut investoinnit vuosien varrella, Heikki Teittinen jatkaa.

      Suunnitelmallisuutta ja joustavuutta työhön

      Yrittäjän ja työntekijöiden hyvinvointia pidetään tärkeässä roolissa Muumaassa.

      - On vastuullista toimintaa huolehtia yrittäjän ja työntekijöiden jaksamisesta. Meille tämä vastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijöillä on sopiva työmäärä ja työ on sopivasti raskasta. Jokaisen yllättäviin menoihin järjestetään aikaa ja pyritään järjestämään työt siten, ettei raskaita töitä tarvitse tehdä yksin. Muutenkin periaatteena on, että autetaan toisiamme aina kun voidaan, Heli Ahonen kertoo.

       Yrityksen toimintamalli on tuonut myös aikaa tärkeälle toiminnan suunnittelutyölle ja antanut yrittäjille mahdollisuuden viettää vapaa-aikaa.

       - Omaa työmäärää ja tekemistä pystyy suhteuttamaan niin, että aikaa jää myös suunnittelutyölle ja omalle vapaa-ajalle. Ei tarvitse keskittyä työssä tulipalojen sammuttamiseen, vaan voi varautua ja ennakoida suunnittelemalla. Luonnollisesti hyvällä omalla tunnolla pidetty vapaa-aika auttaa jaksamaan, Ahonen jatkaa.

        Yhteistyöhön avoimuudella ja kauaskatseisuudella

        Muumaan yrittäjien välisen yhteistyön lisäksi Muumaassa on tehty yhteistyötä myös muiden paikallisten maitotilayrittäjien kanssa. Yhteistyössä korostuu joustavuus ja kaikkien tarpeiden huomiointi.

        - Monenlaista yhteistyötä on paikallisten yrittäjien kanssa vuosien varrella tehty, mm. jalostustyötä. Nykyään olemme keskittyneet etenkin monenlaiseen hankintayhteistyöhön, esimerkiksi peltopuolella siementen hankinnat ja kotieläinpuolella valkuaisrehu- ja kivennäishankinnat teemme yhteistyössä muiden paikallisten yrittäjien kanssa. Tärkeää on myös yhteinen ajatustenvaihto päivänpolttavista alan asioista, Anssi Laamanen muistuttaa.

         Paikallinen yhteistyö koetaankin Muumaassa tärkeäksi asiaksi.

         - Yhteistyössä kaikkien osapuolten täytyy voittaa ja tärkeä asia toimivalle yhteistyölle on myös avoimuus ja se, ettei yhteistyötä koeta rasitteena, vaan lisäarvona. Yhteistyötä hakiessa täytyy uskaltaa puhua asioista, hakea kaikille parasta ratkaisua ja uskaltaa ajatella myös boksin ulkopuolelta. On myös oltava rohkeutta luopua yhteistyömallista, joka ei ole kaikille hyödyllinen. Paras vaihtoehto kaikille löytyy jumppaamalla ideoita ja antamalla ajatuksille tilaa, Heikki Teittinen avaa.

          Merkittävä kiertotalouteen liittyvä yhteistyö Muumaalla on myös Bioson-biokaasulaitoksen ja Turakkalan Puutarhan kanssa.

          - Edellisen energiakriisin aikaan pistettiin vanhalla paikallisten yrittäjien porukalla päät yhteen tilanteen helpottamiseksi. Lähtökohtana oli laittaa ravinteet kiertoon ja tuottaa paikallisesti energiaa sekä parempaa peltolannoitetta. Tästä jalostui Bioson-biokaasulaitos, jonne mm. Muumaa tuottaa lantaa. Lannasta tehdyn biokaasun hyödyntää mm. Turakkalan Puutarha. Kyse on paikallisesta yhteistyöstä, jossa kaikki voittavat, Anssi Laamanen kertoo.

           Yhteistyökuviolla on paikallista vaikutusta.

           - Yhteistyössä tärkeää on että sillä työllistetään paikallisia ihmisiä ja tehdään paikallista yhteistyötä. Yhteistyö tukee monella tapaa sitä arvomaailmaa, joka on meille tärkeää, kertoo yksi Turakkalan Puutarhan omistajista ja tuotantovastaavana toimiva Juho Laamanen.