Huomisen hyvä teko: Vaali pohjavettä!

2 min lukuaika

Puhdas vesi on elinehto. Tänään maailman vesipäivänä 22.3. halutaan tänä vuonna kiinnittää huomio pohjavesiin.

Karankajärven lähde, Kajaani
Puhdas vesi on elinehto. Tänä vuonna maailman vesipäivänä 22.3. halutaan kiinnittää huomio erityisesti pohjavesiin.
Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Pohjavettä esiintyy maan uumenissa lähes kaikkialla. Ihmiselle merkittävimmät pohjavesivarastot on luokiteltu pohjavesialueiksi. Suomessa talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä.

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Saastuneen pohjaveden puhdistaminen on hankalaa tai mahdotonta, joten pohjavesiä kannattaa jokaisen vaalia ennaltaehkäisevästi. Muista erityisesti seuraavat keinot:

  • Varastoi vaaralliset aineet oikein ja hävitä jätteet asianmukaisesti ja viivyttelemättä.
  • Pidä oma talousvesikaivosi kunnossa ja johda sade- ja sulamisvedet poispäin kaivosta.
  • Autoa ja koneita pestessä käytä pesupaikkoja, joissa pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.
  • Harkitse tarkkaan kasvinsuojeluaineiden käyttötarve, äläkä käytä niitä kaivojen ja lähteiden läheisyydessä. Kasvinsuojeluainerekisteristä (www.tukes.fi) voit tarkistaa pohjavesialueelle soveltuvat kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttöohjeet.
  • Pohjavesialueilla kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat. Tarkista vaatimukset ympäristönsuojelulaista sekä kuntasi ympäristönsuojelumääräyksistä.
  • Jos huomaat pohjavesialueella jätteitä, nestetynnyreitä tai -kanistereita, autonromuja, tai jälkiä muusta pohjavesiä pilaavasta toiminnasta, ilmoita asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Lisätietoa pohjavesistä ja niiden suojelusta löydät mm. täältä:
Kirjoitus on osa Maa- ja kotitalousnaisten Huomisen hyvä teko -kampanjaa. Kampanja nostaa vuonna 2022 joka viikko esiin arkisia ympäristötekoja Maa- ja kotitalousnaisten Facebookissa @maajakotitalousnaiset, Twitterissä @maajakotitalous ja Instagramissa @maajakotitalousnaiset.