Huomioita muista peltotuista luomutilalla

2 min lukuaika

Luomutuotanto

Täydentävien ehtojen tilalle viljelijätukien perusvaatimuksiksi ovat tulleet ehdollisuuden vaatimukset.

Nurmi

Ehdollisuudesta on huomioitava, että tästä keväästä eteenpäin pysyviä nurmia muodostuu myös luomutiloille. Pysyvien nurmien iän seuranta on ollut käynnissä taustalla. Tänä keväänä nurmesta tulee pysyvä nurmi, mikäli se on kuudetta vuotta peräkkäin kasvilla, joka kerryttää nurmivuosia. Pysyvän nurmen statuksella on vaikutusta mm. talviaikaisen kasvipeitteisyyden laskennassa.

Ehdollisuuteen liittyvä viljelykiertovaatimus puolestaan ei koske luomutiloja. Luomuvalvontaan kuuluvan tilan viljelykierrolle löytyvät minimivaatimukset luomutuotantoehdoista, missä määritellään palkokasvien ja viljavuuskasvustojen tarve sekä rajat yksivuotisten kasvien peräkkäisyydelle.

Ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimista ovat luomutiloille erityisen hyviä vaihtoehtoja kerääjäkasvit sekä maanparannus- ja saneerauskasvustot. Näiden hyödyntämistä kannattaa miettiä. Muista, että kerääjäkasvi ei enää voi koostua pelkästään typensitojakasveista.

Ekojärjestelmätukea viherlannoitusnurmista ei makseta luomusitoumusalalle. Ekojärjestelmän luonnonhoitopelloille ja monimuotoisuuskasveille ei puolestaan makseta luomukasvintuotannon korvausta, mutta ne voivat saada luomukotieläinkorvauksen, jos eläintiheys riittää. Ekojärjestelmän talviaikaisen kasvipeitteisyyden korvaus tulee luomusitoumusalallekin normaalisti.

Luomutiloillakin on paljon erilaisia nurmia. Uudessa tukijärjestelmässä kannattaa tarkkaan pohtia, millä kasvikoodilla mikäkin nurmi ilmoitetaan ja mitä tukia sille on mahdollista saada. Onko lohko, jolla nurmea viljellään, korvauskelpoinen vai korvauskelpoinen? Haetaanko lohko luomusitoumukseen vai jätetäänkö kenties sen ulkopuolelle? Onko kyseessä tuotantonurmi, viherkesanto, luonnonhoitopelto vai kenties riistapelto tai viherlannoitusnurmi?

Tässä pohdinnassa voit pyytää apua omalta asiantuntijaltasi ja eri vaihtoehtoja voidaan käydä läpi Tukipuntarilla. Huomioi kuitenkin, että tukihakuaika tulee olemaan kiireinen, joten kannattaa olla liikkeellä ajoissa.

Kokonaisuudessaan vaatimukset löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta.