Helpotusta maatilan arkeen – Tuotosseurantaan kaivattua työajan säästöä

3 min lukuaika

Referenssit· Tuotosseuranta

LDEX-ohjelma säästää aikaa, kun eläintietoja ei tarvitse kirjata kuin yhteen ohjelmaan.

Peltomaki artikkelikuva1

Tuotosseurannan odotettu tiedonsiirtopalvelu, LDEX alkaa tuottaa tulosta ajan säästönä ja helppoutena.

Lely-tilojen saataville on vuoden 2016 lopulla tullut LDEX-automaattinen tiedonsiirto-ohjelma, mikä mahdollistaa työajan säästön, kun eläintietoja ei enää tarvitse kirjata kuin yhteen ohjelmaan. Tiedot kirjataan robotin toiminnallisuuden vuoksi T4C-tuotannonhallintaohjelmaan, ja LDEX mahdollistaa sen, että jo kirjatut tiedot siirtyvät suoraan nautaeläinrekisteriin ja tuotosseurantaan.

Työajan säästö on Myrskylän Kankkilassa tilaa pitävälle Arja Peltomäelle tärkeää. Arja vastaa luomutilansa hoidosta pääosin yksin, joten LDEX tuo toivottua helpotusta arjen rutiineihin. Päätöstä LDEX-moduulin hankinnasta ei tarvinnut miettiä pitkään. ”Oli selvää, että tähän kelkkaan lähdetään”, kertoo Arja.

Siemennystiedot suoraan rekisteristä

Seminologin käynnin jälkeen siemennystiedot kirjautuvat LDEX:n avulla suoraan T4C:lle. Myös tiineystarkistustiedot tulevat suoraan eläintietorekisteristä T4C:lle, jos tarkistuksen on tehnyt seminologi tai eläinlääkäri. ”Siemennystietojen kirjaaminen on tehty, vaikka en olisikaan paikalla”, Arja iloitsee. Myös maitonäytteiden kautta tilatut tiineystarkistustiedot tulevat suoraan T4C:lle.

Kirjaukset yhtenäisemmin ja yksinkertaisemmin

Arja pitää LDEX:iä hyvänä avauksena maatalouden palveluiden yhtenäistämiselle: ”Nautaeläinrekisterin ylläpito tulee tätä myöten yksinkertaisemmaksi.” Arja toivookin, että yhtenäistämistä voitaisiin lisätä eikä yksittäisiä muistiinpano-ohjelmia olisi niin monta.

Ohjelman kehittäminen jatkuu edelleen, eli täydellinen LDEX ei vielä ole. Poistojen lähettäminen kirjataan vielä erikseen niin T4C-ohjelmaan kuin Minun Maatilaani. Koelypsytietojen lähettäminen mahdollistuu kesällä 2017.

Hyödyllinen kaikissa karjoissa

Arja on käyttänyt LDEX:iä nyt kuukauden ajan ja kokee moduulin tuoneen kaivattua työajan säästöä. Hän suosittelee moduulia lämpimästi kaikenlaisille tiloille. ”Tiloilla työtä on liiaksikin asti, jolloin vapaa-ajasta usein tingitään. Vaikka eläintietojen kirjaamisessa ei menisi kauan, on paljon muita asioita, joita tulee kirjata. Apu on tarpeen, oli tilan kokoluokka mikä vain”, Arja miettii.

Vähemmän stressiä

Ylistarolaisella Istolahden tilalla LDEX on ollut käytössä viisi kuukautta eikä tilan emäntä Päivi Istolahti antaisi moduulia enää pois. ”Minun ei tarvitse enää stressata, olenko muistanut ilmoittaa kaikki asiat”, hän toteaa.

Tilalla aloitettiin automaattilypsy A3-lypsyrobotilla ja 71 lehmällä vuonna 2006. Nyt tilan 144 lehmää lypsää kaksi A4-lypsyrobottia vuonna 2013 rakennetussa pihatossa.

LDEX muistuttaa unohtuneesta

Tilan töistä huolehtivat Päivin lisäksi isäntä Tapio Istolahti sekä perheen poika Mikko. Päivi vastaa muun muassa nautaeläinrekisterin ajan tasalla pitämisestä, kun Tapion vastuulla puolestaan ovat eläinten ruokinta ja pellot.

LDEX:in hankinnalla Päivi toivoi saavuttavansa työajan säästöä, jota hän moduulin myötä sai. Päivi pitää myös tärkeänä sen tuomaa apua arjen asioiden hallinnassa. ”Kun ikää tulee lisää, asioita unohtuu”, hän naurahtaa.

Ennen LDEX:iä tilalla lähetettiin kuukauden siemennykset keskitetysti nautaeläinrekisteriin, johon kului aikaa noin tunti kuukaudessa. Nyt siemennystiedot siirtyvät heti automaattisesti eikä tiineystarkistuksiakaan tarvitse erikseen tallentaa. ”Tiineystestitulokset tulevat automaattisesti maitonäytteiden kautta T4C:lle”, Päivi kiittelee.

Päivi suosittelee LDEX:iä kaikille tiloille. ”Kirjausten määrä on niin suuri, että LDEX tuo todellista työajan säästöä.”

Peltomäen tila:

Arja Peltomäki ja hänen 18-vuotias Väiski-poikansa, lisäksi yksi työntekijä

88,28 ha peltoa, josta 57 ha omaa ja loput vuokrattua

Urakoitsija hoitaa rehunteon ja levittää lannan

Robora-pihattonavetta rakennettu 2009

Lely A3 Next -lypsyrobotti

Lehmiä 67

Keskituotos 10 000 kg

Istolahden tila:

Keskilehmäluku 140

Navetta rakennettu 2013

Automaattilypsy alkanut 2006

Keskituotos 11 300 kg