Hallittu eläinmäärä, hallittu maitomäärä

2 min lukuaika

Referenssit

Rahkolat kannustavat käyttämään asiantuntijoita apuna tuotannon sopeuttamisessa ja erilaisten raporttien tulkitsemisessa.

Ullavalaiset Marko ja Elina Rahkola seuraavat Tuottoennusteelta karjan maitotuotosta, maidon pitoisuuksia sekä lehmien ja hiehojen määrää. Tuottoennuste yhdistettynä Valman seurantaraportteihin antaa varmuutta päätöksenteolle. Rahkolat kannustavat käyttämään asiantuntijoita apuna tuotannon sopeuttamisessa ja erilaisten raporttien tulkitsemisessa.

Sopimustuotantoon siirtyminen aiheuttaa enemmän toimenpiteitä toisilla tiloilla kuin toisilla. Jos tilalla poikimajakauma on ollut tasainen, homma helpottuu hieman. Kyseessä on kuitenkin pitkäjänteinen työ ja kelkan kääntäminen ei tapahdu hetkessä. Keinoja ja apuvälineitä on olemassa ja niitä kannattaa hyödyntää. Näin tehdään myös Rahkolan tilalla Ullavassa.

Marko ja Elina Rahkolan tilalla on 2016 vuonna valmistunut yhden robotin navetta. Samalla vanha navetta muutettiin nuorkarjalle ja ummikoille sopiviksi tiloiksi. Toimivat ja siistit tuotantotilat helpottavat päivittäisten töiden ja rutiinien sujumista. Aktiivisuuspannat ovat käytössä niin lehmillä kuin hiehoillakin. – Ne toimivat todella hyvin ja helpottavat seurantaa, Elina kertoo. Tilan hienot hedelmällisyysluvut todistavat hyvää toimintatapaa.

Suunnitellaan, seurataan ja toimitaan

Eläinmäärän hallinnan apuna Rahkolan tilalla käytetään sekä robotilta saatavia raportteja että Minun Maatilani -ohjelman (MM) raportteja. Muokattavien raporttien avulla voi tehdä itselleen sopivat seurantalistat päivittäiseen käyttöön. – Meillä on hiehoilla oma astutussonni. Ikää ja kokoa seurataan ja siirretään sitten ajallaan sonnille, Marko kertoo. Kun hiehojenkin astutukset ja tiineystarkistukset kirjataan MM-ohjelmaan, saa tulevan poikimajakauman helposti seurattavan graafin muotoon. Samalla Tuottoennuste-raportti laskee eläinmäärän ennustetta oikein. – Karsintaa tehdään tarvittaessa vielä syntyvistä vasikoista, jos lehmävasikoita tulee reilusti yli oman tarpeen, Elina lisää.

Ennusteet ja asiantuntijat apuna

ProAgrian verkkopalveluista löytyvä Tuottoennuste-raportti ennustaa seuraavalle 12 kuukaudelle koko karjan maitotuotosta, maidon pitoisuuksia, tuotantokauden vaihetta (DIM) sekä lehmien ja hiehojen määrää. Tuottoennuste yhdistettynä Valman uusiin seurantaraportteihin helpottaa tulevaisuuden suunnittelua ja tuo varmuutta päätöksenteolle. – Kannattaa käyttää asiantuntijoita apuna tuotannon sopeuttamisessa ja erilaisten raporttien tulkitsemisessa, suosittelee Elina. ProAgrialta löytyy palveluita niin käytännön eläinmäärän hallintaan kuin tilanteen tarkasteluun talousnäkökulmasta. Lisätietoja voi kysellä ProAgrian asiantuntijoilta.

Tuottoennuste ja muut erilaiset raportit helpottavat tuotannon suunnittelua.

Heidi Lehkonen
Erityisasiantuntija, maidontuotanto
ProAgria Keski-Pohjanmaa