Etappi kerrallaan kohti tavoitteita

2 min lukuaika

Referenssit

Vuodesta 1779 suvun hallussa ollut maatila suunnittelee yhtiöittämistä.

Kyösti (vasemmalla), Juho ja Heikki Hyry vaihtamassa ajatuksia lokakuussa valmistuvan vasikkalan työmaalla.

Asiat kuntoon heti, eroon ylilaadusta ja talousnäkökulma mukaan kaikkiin valintoihin. Näillä periaatteilla kehittää tuotantoaan Hyryn maitotila Iissä.

Maatalousyhtymä Hyry on ollut vuodesta 2011 isän ja pojan, Kyösti ja Juho Hyryn luotsaama tila. Suunnitteilla oleva yhtiöittäminen tuo perheenjäsenistä osakkaiksi myös Heikin ja Sakarin, joiden osaamista tarvitaan tilan töissä jo tälläkin hetkellä.

Työnjako on sujunut luontevasti kunkin vahvuuksien ja osaamisen mukaan. Juho huolehtii karjan ruokinnasta ja Kyösti hedelmällisyysasioista. Peltopuoli ja koneet ovat Sakarin hoidossa. Rakennustöistä vastaa Heikki. Talousasioista päättävät Juho ja Kyösti yhdessä. Molemmilla on myös toimilupa siemennyksiin.

Hyryt pitävät tärkeänä, että työmäärä pysyy tilan kasvaessa sopivana. Tekemiset on priorisoitava.

– Varsinkin navettatöissä pitää varoa ylilaatua. Olemme hioneet lypsyvaiheet niin, että työn voi hoitaa yksi ihminen, Kyösti Hyry lisää.

Hyryn pihatossa on ta­ka­lyp­sy­a­se­ma, mikä on ollut hyvä ja joustava ratkaisu eläinmäärän kasvaessa.

Tuotostiedot hyödyksi

Ennakointi ja eläinten terveys on Hyryn tilalla ykkösasia. Asiat hoidetaan kuntoon heti. Eläinlääkäri käy tilalla kerran kuukaudessa.

– Jatkuva utareterveyden seuranta on välttämätöntä, vaikka näytteiden tutkiminen kuukausittain maksaakin. Vastineena on mielenrauha ja tuottava karja, Juho Hyry sanoo.

Hyryn tila on kuulunut tuotosseurantaan vuosikymmeniä. Tavoitteellisesta toiminnasta kertoo liki 10 500 kilon keskituotos, joka on viiden viime vuoden aikana noussut yli 1 300 kiloa kasvuvaiheesta huolimatta.

Tuotostiedot ovat tuotannon kehittämisen perustana, missä tila hyödyntää ProAgria Oulun asiantuntijoiden osaamista.

– Ulkopuolinen auttaa näkemään asioita, joita omat silmät eivät huomaa. Esimerkiksi lehmien kuntoluokitus on itselle haastavaa. Kun eläimet näkee joka päivä, muutoksia ja eroja ei välttämättä havaitse, Juho Hyry sanoo.

Talous ennen kaikkea

Hyryt kehittävät tilaansa talouspuoli edellä eli kaikkia valintoja tarkastellaan kannattavuuden kannalta. Yksi keskeinen tavoite on nostaa karjan elinikäistuotosta. Siihen vaikuttaa poikimiskertojen määrä ja myös hiehojen poikimaikä.

– Nyt hiehot poikivat keskimäärin 24 kuukauden iässä, kun aiemmin ikä oli 27–28 kuukautta.

Karja ruokitaan täysappeella, joka perustuu hyvälaatuiseen säilörehuun. Peltojen kasvukuntoa on parannettu tavoite kerrallaan ProAgrian kasvituotannon asiantuntijan kanssa.

– Haasteita on ratkottu kasvustokäynneillä ja kehityskeskusteluin, mikä on ollut mielenkiintoista. Satotasot ovat hyvässä nousussa.

Viime vuodet ovat olleet Hyryn tilalla rakentamisen ja investointien aikaa. Kun päärakennus ja vanha navetta sijaitsivat ahtaassa joenmutkassa, uusi pihatto nousi vuonna 2011 metsän keskellä 1,5 kilometrin päähän asuinrakennuksesta. Nuorkarja sai tilat vanhasta navetasta.

Sen jälkeen on noussut korjaamohalli, lämmin hallin ja rehusiilot. Valmistumassa on kuivalantala ja kuivikevarasto sekä etäsäiliö lietteelle. Lokakuussa otetaan käyttöön uusi vasikkala, jossa on tilaa 48 eläimelle.

Entä sen jälkeen?

– Visioita on ja suunta on selkeä. Tärkeintä on, että tiedämme, itse, mitä olemme tekemässä ja mihin tähtäämme, Juho miettii.