Auttaako strategia, kun maa järkkyy jalkojen alla?

3 min lukuaika

Referenssit

Maatalouden kustannuskriisi ja yllätykselliset toimintaympäristön muutokset haastavat maatilojen johtamisen todelliseen happotestiin.

Antti Hyppönen muistuttaa, että vaikka strategian peruspilarit on paalutettu, pitää niitä arvioida ja päivittää jatkuvasti, vähintään neljännesvuosittain.

Nyt on jo aika ennakoida vuoden 2023 tarpeita. On hyvä pitää keskusteluyhteyttä jalostavaan teollisuuteen sekä kauppaan ja kuunnella heidän näkemyksiään ja ennusteita tulevaisuuteen.

Hyppösen Antti on tehnyt omassa maatalousyrityksessään strategista suunnittelua jo useamman vuoden ajan. Kysyimme hänen tuntojaan ja kokemuksiaan tässä hetkessä. Onko tehty strategia pitänyt heittää romukoppaan tuotantopanosten kallistumisen myötä?

Antti kertoo, että alun perin Hyppösen tilan strategisena valintana on ollut keskittyminen sikatalouteen. Peltoviljelyn tehtävä on tukea sikataloutta ja viljelysuunnitelmat tehdään rehuomavaraisuuden turvaamiseksi. Heti sadonkorjuun yhteydessä on ostoilla ja sopimuksilla täydennetty rehun riittävyys mahdollisimman lähelle seuraavaa sadonkorjuuta.

Harkitut investoinnit eivät keikuta vakavaraisuutta

Antti kertoo miettineensä, että kyllä elämästä voi tehdä vaikeaa tekemällä ylikalliita kone- ja peltohankintoja. Niillä vaarantaa vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden pitkäksi aikaa. Siksi investoinnit mietitään hyvin tarkasti ja niiden toteutumiselle on taloudellinen syy.

Myös muiden ostopanosten osalta hankintoja on pyritty suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä hyödyntäen mahdollisimman edulliset kausihinnoittelut.

- On tullut varauduttua mahdollisiin markkinahäiriöihin ja toimintaympäristön muutoksiin, vaikka ei tällaista sotatilannetta ja kustannusten nousua ole osannut kuvitellakaan.

Nyt toiminnassa korostuu tuotannon pitäminen iskussa mahdollisimman pienin tappion.

- Mitä hankalampi aika, sitä tiiviimmin pitää miettiä, mitä tehdään seuraavaksi. Kriisien myötä opimme huomaamaan ja ajattelemaan, mikä on oikeasti tärkeää, Antti miettii.

Antti käyttää mielellään myös eri asiantuntijoita tilan asioiden suunnitteluun. On hyvä, että strategiatyössä on sparraajana joku ulkopuolinen, jolla ei ole tunnesiteitä tilaan ja sen historiaan.

Tuotanto tikkiin

Antti luottaa tuottajahintojen korjaantuvan tulevaisuudessa ylöspäin. Silloin tuotannon on oltava tikissä ja myytävä mahdollisimman paljon possuja. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa strategiatyötä. Nyt on oikeasti herkullinen aika kehittää tuotantoa, sillä aina kriisien jälkeen koittaa paremmat ajat, jolloin on mahdollisuus kerätä voitot kotiin.

Hyppösen tilalla on myös palkattuja työntekijöitä. Henkilöstö ja yhteistyökumppanit ovat Antille tärkeä ja arvokas voimavara, joista hän haluaa pitää hyvää huolta. Itsestään Antti pyrkii pitämään huolta erottamalla työn ja vapaa-ajan. Omien työntekijöiden ja yhteistyökumppanien avulla Antti on luonut varahenkilöjärjestelmän, jolla tila pyörii tarvittaessa ilman isäntääkin.

Muuttuvassa maailmantilanteessa tilojen tavoitteet voivat olla hyvin erilaisia. Tavoitteista riippumatta lupaamme olla luotettava kumppani, joka sparraa sinua, tilaasi ja tuotantoasi eteenpäin.

Strategia+ tiimi auttaa

- ymmärtämään toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvien muutosten vaikutuksia
- löytämään omien vahvuuksien kautta tulevaisuuden mahdollisuudet
- kirkastamaan tahtotilan, vision ja strategian sekä jalkauttamaan ne käytännön toimiksi

HR+ tiimi auttaa

- löytämään johtamistapoja, joiden avulla tuemme ihmisiä menestymään työssään ja antamaan parhaan version itsestään yrityksen käyttöön
- tukemaan ihmisten jaksamista, hyvinvointia ja työkuntoa
- luomaan positiivista ja hyviin suorituksiin siivittävää ilmapiiriä
- tukemaan työmotivaatiota ja sitoutumista yritykseenne

Tuotanto+ tiimi auttaa

- tuotannon eri osa-alueiden johtamisessa ja kehittämisessä yhtenä kokonaisuutena
- asettamaan tavoitteet ja valitsemaan keinot niiden saavuttamiseksi
- säännöllisellä yhteydenpidolla ja lyhyillä palavereilla viemään asioita tehokkaasti eteenpäin
- jakamaan toimenpiteitä pienemmiksi osa-alueiksi, joita on helppo seurata
- muokkaamaan ratkaisuja joustavasti tilanteen mukaan