Asiakkuustiimin avulla tilan toiminnot hitsataan yhteen

4 min lukuaika

Referenssit

Tarjolla on monta hyvää kulmapalaa, mutta mikä niistä kuuluu meidän palapeliin

Luhtasen pariskunta on hyvä työpari ja he ovat päättäneet, että eivät masennu, vaan tekevät parhaansa vallitsevasta tilanteesta huolimatta.

Luhtasen maitotilalla on vilskettä ympäri vuoden. Haastattelu- ja kuvausajankohta saadaan soviteltua askareiden ja johtoryhmän väliin tiukalla aikataululla. Tilalla hyödynnetään ulkopuolista osaamista ja kokemusta ProAgrian asiakkuustiimin ja eri asiantuntijoista koostuvan johtoryhmän avulla.
Asiakkuustiimin avulla tilan toiminnot nivoutuvat paremmin toisiinsa.
- Ei tehdä navetassa yhtä ja pellolla toista, vaan lehmä on asiakas, joka tulee sinne pellolle mukaan. Ruokinta-asiantuntija selvittää, mitä karja tarvitsee ja viljelyssä täytetään ruokintasuunnitelman tarpeet, Juha Luhtanen kiteyttää tiimitoiminnasta saadun hyödyn.
Myös asiantuntijatiimi vahvistaa tämän näkemyksen. Työtä tehdään koko tilan hyväksi, ja tiimissä esimerkiksi ruokinta-asiantuntija ei ole irtonainen osa, vaan sillä on yhteys pellolta navettaan saakka, tilan asiakkuustiimin vastaava Sini Kuiri toteaa.
- Nykypäivän haasteet ovat isoja, ja kun ympärillä on useita ihmisiä, näköala ja taustalla oleva kokemus on laajempaa. Yhdellä ihmisellä ei voi olla kaikki ratkaisut tiedossaan. Jos me emme itse tiedä kaikkea, emme voi olettaa, että kukaan muukaan yksin osaa vastata kaikkiin tilalla vastaan tuleviin kysymyksiin, Juha toteaa.

KEHITTYMINEN EDELLYTTÄÄ HYVÄÄ VUOROPUHELUA
Tiimitoiminnan ja tilan kehittymisen edellytys on hyvä puheyhteys.
- Pyrimme aktiivisesti välttämään tilasokeutta ja se edellyttää, että ympärillä on ihmisiä tarjoamassa ulkopuolista näkökulmaa, Suvi Luhtanen toteaa.
- Tarjolla voi olla monta hyvää kulmapalaa, mutta kuuluvatko ne tähän meidän palapeliin! Yhteistyössä toimiva kemia on tärkeää ja täytyy uskaltaa myös haastaa ja ampua alas huonot ideat, Juha tuumaa.
- Olisi loukkaus ammattitaitoani kohtaan, jos ei puhuttaisi totta, vaan miellyttämismielessä kehuttaisiin hyväksi rehu, jonka itsekin tunnistan huonoksi. Toiminta vaatii sitoutumista puolin ja toisin: suunnitelmat joko toteutetaan tai sitten niitä haastetaan ja etsitään parempi ratkaisu.

VAIN MUUTOS ON VARMAA
Parhaillaan käynnissä olevassa murrosvaiheessa maaseutusektori tulee varmuudella muuttumaan. Mihin suuntaan muutos tapahtuu, nähdään myöhemmin. Juha toivoo, että maanviljelijät vetäisivät yhtä köyttä tuotantosuunnasta riippumatta.
Luhtasen tilalla on tehty ennakko-ostoja ja niiden turvin päästään johonkin asti, mutta siitä eteenpäin alkaa epävarmuus. Tilalla kuunnellaan tällä hetkellä herkällä korvalla tuotteen loppukäyttäjää, ettei loputtomasti lyödä päätä seinään. Eläinten hyvinvointiin on panostettu tälläkin tilalla paljon, ja toivotaan, että panos ei ole ollut turha.
- Nyt on markkinoiden aika reagoida tilanteeseen hintoja nostamalla. Mikään tukipaketti ei voi meitä auttaa! Olemme kuitenkin päättäneet Suvin kanssa, että emme masennu, vaan teemme parhaamme niin pitkälle kuin mahdollista.

KOTOISTA VILJAA KANNATTAA TAAS VILJELLÄ
Juha tunnustaa, että viljan viljelyssä tilalla on vielä panos-tuotto -suhteessa hyvinkin parannettavaa ja lisätietoa tarvitaan. Lohkojen maille ja kasvuolosuhteille ei heti aluksi löydetty sopivia lajikkeita.
- Soitin Vallinhovin Sarille, että tuu ny tekemään tää Exceli, ku mulla menöö hermo!
Sari toteaakin, että yhteinen tsemppaaminen on tärkeää. Yhteisiä palavereita pidetään sekä tilan kanssa että pelkästään asiakkuustiimin kesken. Tiimipalavereissa syntyy ideoita toiminnan edistämiseksi.
- Kaikki tiimiläiset tuntevat tilan asiat, joten asiakkaan ei tarvitse selittää samoja asioita uudelleen eri ihmiselle. Saamme myös Suvilta ja Juhalta välittömän palautteen toiminnastamme, mikä on erittäin tervettä, Sari toteaa.
Johanna Mäntyharju kuuluu myös tilan johtoryhmään ja toteaa, että kehittyminen tilalla on ollut huikeaa. Kehitys lähtöpisteestä tähän päivään on ollut valtavaa. Kaikki lähti siitä, kun Juha esitti Johannalle 10 vuotta sitten kysymyksen: ”Voiko meidän tilan lehmät lypsää 8500 kiloa?” Ja Johannan vastaus kuului: ”Kyllä voi! Lehmä kuin lehmä lypsää 10 000 kiloa, kun asiat tehdään oikein!”

MAATILAN JOHTORYHMÄ
Luhtasen maatilan johtamisen tueksi on koottu johtoryhmä. Ulkopuolisina asiantuntijoina johtoryhmään kuuluvat ProAgrian erityisasiantuntija Johanna Mäntyharju, talouskonsultti Hannu Vuoriniemi ja lisäksi yksi henkilö toimii tilamentorina.
Johtoryhmästä tila saa monialaista näkemystä ja sen toiminta ryhdittää tilan tekemistä. Asiat eivät jää yläilmoihin, vaan ne tuodaan konkretian tasolle ja viedään toteutukseen.
Johtoryhmän kanssa kokoonnutaan säännöllisesti. Se toimii kirittäjänä, sen kanssa voidaan pallotella ideoita ja pelkkä keskustelukin on arvokasta.
- Ne asiat, joista sanotaan, että pitäisi joskus tehdä, tulevat tehdyiksi, tilalla todetaan.

ProAika
Luhtasen tilalla on otettu työajan seurannan apuvälineeksi ProAika-sovellus. Sovelluksesta saadaan luotettavaa analyysiä paljonko eri toimintoihin todella palaa aikaa, ja voidaan miettiä, mistä saadaan pois tyhjiä tunteja. ProAika työajanseurannalla kirjaat tilan työajat mobiilisti. Voit kirjata työaikaa erilaisille työtehtäville ja voit tarkastella niitä Minun Maatilassani. Työajanseurannalla tunnistat kehityskohteet, voit parantaa tilasi tehokkuutta ja saat luotettavuutta talouslaskelmiin. Voit tulostaa esimerkiksi jokaisen työntekijän kuukauden työtunnit palkanlaskennan avuksi.