Asiakkaamme saavuttaneet avullamme mitatusti hyviä tuloksia

1 min lukuaika

Referenssit

Asiakkaamme, jotka käyttävät paljon palveluitamme saavuttavat hyviä tuloksia ja kannattavuutta

Kuva: Essi Jokela
Asiantuntijoidemme osaamisen avulla asiakkaamme saavuttavat mitatusti hyviä tuloksia. Paljon palvelujamme käyttävät asiakkaamme saavuttavat esimerkiksi maitotiloilla huomattavasti korkeamman meijerimaidon määrän, lehmien keskituotoksen ja alhaisemman maidon tuotantokustannuksen verrattuna muihin asiakkaisiin.
ProAgria keskusten uudet toimintamallit esimerkiksi moniammatillisen tiimin tuottamat hyödyt asiakkalle ovat saaneet aikaan tilalla enemmän maitoa tuotantokustannusten pysyessä samalla tasolla. Tuotannon kannattavuus näillä tiloilla oli selkeästi vertailuryhmää korkeampi. ProAgria Pohjois-Savon analyysin mukaan 70 lehmän karjassa lisätuotto ProAgrian osaamisesta on noin 20 000 euroa, jolloin on onnistuttu nostamaan tuotantoa ja samalla alentamaan kustannuksia. Käytännössä tarkoittaa yrittäjäpariskunnalle 5 €/h lisää palkkaa jokaiselle tehdylle työtunnille tai 5 % tuottoa omalle pääomalle.
Samanlaisia tuloksia olemme saavuttaneet asiakkaidemme kanssa ruokinnan ohjauksessa, joka sisältää säännöllisen seurannan. Jo ensimmäisenä vuonna on saavutettu maitotuotoksen merkittävää kasvua, joka on jatkunut vuosittain.
Kasvinviljelyn kannattavuutta on parannettu yhdessä asiantuntijoiden kanssa satotasoja nostamalla ja viljelyä monipuolistamalla. Paljon ProAgrian palveluita käyttäneillä on osoitettu keskimäärin paremmat satotasot verrattuna muihin asiakkaisiin. Viljelykierron monipuolistamisella on myös merkittävä vaikutus kannattavuuden parantamiseen. Esimerkiksi sadan hehtaarin tilalla muuttamalla viljavaltaista viljelykiertoa ja vähentämällä vilja-alaa, tulos parani 7 600 € tilaa kohti.
Vaikutuksemme on selkeästi maatila- ja maaseutuyrittäjien arjessa ja yrityksen sisäisessä toiminnassa kannattavuuden aikaansaamisessa. Asiakkaitamme tapaamme kasvotusten yli 85 000 kertaa vuodessa. Työmme maatilojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden on saanut yhteiskunnalta ja päättäjiltä erityistä arvostusta.

Lue lisää vaikuttavuudestamme