Alhaisen hiilijalanjäljen Mty Hannula

2 min lukuaika

Referenssit

Tehokas tuotanto ja pieni hiilijalanjälki

Sieviläinen Ahti Hannula Mty Hannulan tilalta painottaa, että hyvä sato pelloilta ja eläinten hyvä päiväkasvu tekevät myös luomutuotannosta tehokasta. Tehokkuus lisää kannattavuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä. Kuva: Jari Tikkanen
Sievissä Kukonkylällä Mty Hannulan tilalla tuotetaan luonnonmukaista naudanlihaa pienellä hiilijalanjäljellä. Tilaa viljelevät Ahti ja Jussi Hannula. Tila on ollut luonnonmukaisessa tuotannossa vuodesta 1995. Tilan lihakarja ruokitaan apilanurmirehulla. Luomutuotanto sopii maatalousyrittäjien ajatusmalliin. Mty Hannulan tilalla tuotantoa kehitetään aktiivisesti ja tilalle sopivia käytäntöjä pohditaan viljelyssä ja karjanhoidossa. Tulokset näkyvät.
Mty Hannulan tilalla peltoa on viljelyssä noin 200 ha. Lisäksi tehdään yhteistyötä naapuritilojen kanssa. Lähinnä Limousin-rotuisia emolehmiä on noin 80 kpl, sen päälle tulevat vielä sonnit ja nuorkarja. Tilalla tuotetaan luonnonmukaista lihaa ja peltoviljely tuottaa luomurehua oman luomukarjan ruokintaan. Lisäksi myyntiin viljellään luomuelintarvikekauraa ja luomurehua. Tavoitteena on saada pelloilta mahdollisimman hyvä sato ja eläimille mahdollisimman hyvä päiväkasvu. Tässä Mty Hannulan tilalla on onnistuttu niin, että tilan päiväkasvutulokset ovat Atrian tuottajaryhmässä (jossa sekä tavanomaisia että luomutiloja) kärkisijoilla.

Tehokas tuotanto ja pieni hiilijalanjälki

Tilalla on kiinnitetty paljon huomiota peltojen kasvukuntoon ja sen ansiosta satotasot ovat korkeat. Ahti Hannula korostaa, että eläinten hyvä hoito ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita. – Luomupeltojen lannoituksessa karjanlanta ja eläinten rehustuksessa omalla tilalla tuotetut rehut
ovat tuotannon perusta, toteaa Ahti Hannula. Atrian laskema hiilijalanjälki osoittaa, että nurmen hyvä satotaso ja eläinten hyvä päiväkasvu sekä teuraspaino tekevät tuotannosta tehokkaan. Ahti ja Jussi Hannulan tilalla tuotannon hiilijalanjälki on Atrian tilaryhmässä vertailuryhmän pienin.

Tehokkuus on myös taloudellista

Maatilayrityksen tulos tehdään itse, eikä vain odoteta mitä tuleman pitää. – Maatalouden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joten säädökset saisivat olla pysyviä. Investoinnit ovat kuitenkin pitkäaikaisia ja maatilayrityksen toimintaa pitää voida suunnitella pitkälle eteenpäin, miettii Anti Hannula. Hannulat ovat olleet yli 10 vuotta kannattavuuskirjanpitotilana. – Luonnonmukainen tuotanto on toiminut meidän tilallamme oikein hyvin ja olemme siinä onnistuneet, myös taloudellisesti, sanoo Ahti Hannula. Kannattavuuskerroin on ollut yli yhden lähes joka vuosi. – Keskustelu toisten viljelijöiden kanssa on
hyväksi havaittu menetelmä tuotantoaan kehittäville tiloille, vinkkaa Ahti. Tietoa on saatavissa paljon, mutta toisten viljelijöiden hyviksi havaittujen kokemusten kuuleminen ja näkemysten vaihtaminen on tärkeää. – Meillä pyritään tekemään asiat aina vähän paremmin kuin edellisellä kerralla, kertoo Ahti tilan kehittämistavasta.

Kohti uusiutuvia energiaratkaisuja

Mty Hannula hyödyntää lämmityksessä uusiutuvaa kalliolämpöä. Asuinrakennukset lämmitetään reilun vuoden käytössä olleella maalämpöjärjestelmällä. Hakelämmityksestä luovuttiin. Kokemukset ovat olleet hyviä. Lämpöä riittää ja laitteet ovat toimineet hyvin. Tilan kotieläintuotannossa ei tarvita lämpimiä rakennuksia. – Aurinkopaneelit kiinnostavat. Niiden avulla saataisiin korvattua ostettavaa sähköä, miettii Ahti Hannula tulevaisuuden investointeja.
Jari Tikkanen
Erityisasiantuntija, energia ja luomu
ProAgria Keski-Pohjanmaa