Ahon tilalla rehujen analysointi tuo kustannussäästöjä ruokintaan

2 min lukuaika

Referenssit

Marko Aho kehottaa antamaan rehujen kilpailutuksen esimerkiksi ProAgrian asiantuntijan tehtäväksi, jos itse kokee kilpailutuksen hankalaksi.

Kuva: Terhi Aho Korjuuaikanäytteitä perholaisella Ahon tilalla käytetään rehunteon aloitusajan ja lohkojen korjuujärjestyksen varmistamiseen ja raaka-ainenäytteitä hyödynnetään, jotta jo kesällä on mahdollista alustavien tietojen perusteella miettiä rehujen syöttöjärjestystä.

Rehujen laadussa voi olla suurta vuosittaista vaihtelua, minkä vuoksi niiden analysointi on oleellista. Maatalousyhtymä Marko ja Petri Ahon tilalla Perhossa pidetään kotoisten rehujen analysointia erittäin tärkeänä. Tila hyödyntääkin tehokkaasti rehunäytteenottoa. – Säävaihteluiden vuoksi on vaikea ennustaa kasvustojen perusteella, millaista tavaraa säilöön on saatu, joten otamme rehuanalyysit vähintään valmiista rehuista, kertoo Marko Aho. Uusintanäytteitä otetaan tarvittaessa myös syötön edetessä, jotta varmistutaan jatkuvasti rehun laadusta. Korjuuaikanäytteitä Ahon tilalla käytetään rehunteon aloitusajan ja lohkojen korjuujärjestyksen varmistamiseen ja raaka-ainenäytteitä hyödynnetään, jotta jo kesällä on mahdollista alustavien tietojen perusteella miettiä rehujen syöttöjärjestystä. Marko toteaakin, että näytteistä aiheutuva kustannus ja lisätyö saadaan varmasti takaisin helpomman ruokinnansuunnittelun ja tarkentuneen ruokinnan ansiosta.

Rehujen kilpailutus
Muuttuvista kustannuksista ostot muodostavat suurimman erän ja tilojen kesken suuria eroja tulee esimerkiksi ostorehukustannuksissa. Tästä syytä rehujen vertailu ja kilpailuttaminen on oleellista. – Rehujen kilpailutuksella saa säästöjä ruokintakustannuksiin, mutta tuotannon kannalta oleellisinta on löytää oikeanlainen rehu täydentämään kotoisia rehuja. Pelkkään hintaan ei kannata tuijottaa, vaan myös maitomäärät ja pitoisuudet ratkaisevat. Myös panostaminen eläinten terveyteen vaikuttaa rehun valintaperusteisiin, Marko Aho toteaa. Monilla tiloilla valintaan vaikuttava tekijä voi olla myös se, saadaanko samalta toimijalta samalla kertaa rehut sekä lehmille että nuorkarjalle ja millaisella rahdilla rehut pystytään toimittamaan. Marko ja Petri pyrkivät tilallaan pitkiin asiakkuuksiin, jotta jokaista rehuerää ei välttämättä tarvitsisi kilpailuttaa, sillä jatkuvat muutokset ruokinnassa tuovat ruokinnan suunnitteluun ja rehustukseen omat haasteensa.

Marko Aho kehottaa antamaan rehujen kilpailutuksen esimerkiksi ProAgrian asiantuntijan tehtäväksi, jos itse kokee rehujen kilpailutuksen hankalaksi. ProAgrian Karjakompassi-ruokinnansuunnitteluohjelma huomio kaikkien rehutoimittajien rehut. Ohjelma mahdollistaa rehujen vertailun ja optimaalisimman rehustuksen valinnan tilalle.

Kotoisten rehujen laatu vaikuttaa ostorehujen tarpeeseen, määrään ja laatuun. Analysoituihin rehuihin perustuvalla ruokinnansuunnittelulla voidaan säästää rehukuluissa ja valita oikea väkirehutäydennys. Kun analysoinnin yhteydessä tarkastellaan myös rehujen kivennäiset, voidaan helposti tarkastella kivennäisten oikeellisuutta ja estää virheellisestä kivennäisruokinnasta johtuvia ongelmia. Oikealla ruokinnalla vältetään lehmien yli- tai aliruokintatilanne. Yliruokinta on kallista ja voi jopa sairastuttaa eläimen. Jos tilalla syötetään täysrehua, jonka hinta on 350 €/tn, jo yhden kilon ylimäärä päivässä lehmää kohden tarkoittaa 50 lehmän karjassa hukattuja euroja karkeasti 525 €/kk ja 6 300 €/vuosi.

Tuotantotalouden asiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa