Ruokaperinteet tutuksi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Toiminta-alueena on Leader Aisapari ry alue. Hyödynsaajina ovat alueen ruoka-alan pienyrittäjät ja asukkaat. Sähköisten kanavien avulla maakuntien ruokaperinteet sekä -yrittäjien tuntemus leviävät myös koko valtakunnan alueelle. Kohderyhmänä hankkeella ovat ruoka-alan pienyrittäjät ja ruoasta kiinnostuneet ihmiset. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, joka toteuttaa hanketta tuensiirtosopimuksen kautta yhdessä Turun Yliopiston kanssa. Hankkeen käytännön toimia tekevät Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja ravitsemusasiantuntija Asta Asunmaa ja Turun yliopistosta projektiasiantuntija ja ruokablokkaaja Nanna Rintala.

Hankkeen tavoitteena on nostaa lähialueen ruoka-alan yrittäjien kuten ravintolat, ruuantuottajat ja - jalostajat, tunnettavuutta omalla lähialueellaan, säilyttää perinneruuat kansalaisten keskuudessa ja nostaa eteläpohjalaisia ruokia tähän päivään. Hankkeen tavoitteena on myös yhteisöllisyyden kasvattaminen sekä oman ruokaidentiteetin arvostuksen nostaminen. Hankkeen tavoitteena on saada alueen yrittäjille asukkailta kehitysideoita toiminnan/tuotteiden/ideoiden jatkojalostukseen. Hanke tukee myös Ruokaprovinssistrategian rakentamista. Turun yliopisto kerää ja tallentaa ruokaperinteitä ja alueen ruokakulttuuria. Hankkeessa saatua tietoa voidaan hyödyntää tulevissa toimenpiteissä.

Hankkeessa järjestetään työpajoja sekä livelähetyksiä somekanavissa. Näistä ilmoitetaan nettisivuillamme tapahtumissa sekä somekanavissa.

Jauhokuva