KierRe / Biokaasuhanke

ProAgria Itä-Suomi

KierRe/Biokaasuhankkeen kohdealueena on koko maakunta ja toteutusaikaa on 31.12.2018 saakka.

Kaasukupu kaannetty

KierRe / Biokaasuhanke

Maakunnassa käynnistyi KierRe - Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa – hanke (A. KierRe –hankkeessa hakijoina ja osatoteuttajina ovat Navitas Kehitys Oy, Kuopion kaupunki, Iisalmen kaupunki ja ProAgria Pohjois-Savo ry. KierRe/Biokaasuhankkeen kohdealueena on koko maakunta ja toteutusaikaa on 31.12.2018 saakka.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää resurssiviisaustyö Pohjois-Savon kaupungeissa Varkaus, Kuopio, Iisalmi, Joroinen ja Siilinjärvi. Tavoitteena on myötävaikuttaa uusiutuvan energian osuuden ja paikallistaen energialähteiden käytön lisääntymiseen, materiaalitehokkuuden kasvattamiseen sekä ilmastonmyönteisen päätöksenteon juurruttamiseen osaksi kuntastrategioita.

ProAgria Pohjois-Savo ry. toteuttaa tässä hankkeessa osan, jossa keskitytään liikennebiokaasun markkinointiin ja tuotantoon, joka tapahtuu pääosin maatalouden raaka-aineilla = syötteillä, kuten lanta ja nurmi. Lisää liitteenä olevasta Iisalmen Sanomissa julkaistusta jutusta.

KierRe –hanketta rahoittavat:

· Pohjois-Savon liiton ja Euroopan Unionin Aluekehitysrahaston (EAKR) (EU- ja valtion rahoitus)

· Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupunkien rahoitus (kuntarahoitus) sekä Joroisten ja Siilinjärven (kuntarahoitus)

· Pohjois-Savon kehittämisrahasto (kuntarahoitus)

· ProAgria Pohjois-Savo ry ja muu yksityinen rahoitus (yksityinen rahoitus)

Seuraavassa on lisätietoa ProAgria Pohjois-Savo ry:n toteuttamasta osahankkeesta ja sen alkuvaiheen suunniteltuja toimenpiteitä

1.Koulutusta ja tutustumismatkoja

Ensi vuoden alussa pidämme viljelijöille useita biokaasu – teemapäiviä ja kokoamme samalla yhteen asiasta kiinnostuneita yrittäjiä. Jatkossa järjestetään syventävää koulutusta ja tutustumismatkoja biokaasulaitoksiin sekä kotimaahan että Keski -Eurooppaan.

2.Miksi liikennebiokaasua?

Maatalouden syötteillä (lanta ja vihermassat) tapahtuva biokaasuun tuotannon kannattavuus on Suomessa vielä heikkoa. Tämä johtuu biokaasusta saatavaan alhaisesta hinnasta ja toisaalta laitosten korkeista investointikustannuksista.

Laitosten kannattavuutta voidaan oleellisesti parantaa jalostamalla biokaasu liikennepolttoaineeksi, jolloin siitä saa tällä hetkellä parhaan hinnan. Ongelmana on liikennepolttoaineeksi jalostetun kaasun saatavuus, joka rajoittuu tällä hetkellä eteläiseen Suomeen ja pääosin maakaasuverkon yhteyteen.

Hankkeessa selvitämme ensisijaisesti 5-tien varren kuntien mahdollista kysyntääliikennekaasulle, jos sitä olisi tarjolla maakunnan sisällä. Tämä lisäisi kuluttajien luottamusta kaasuautoiluun.

Selvitämme myös onko liikenneasemaketjuilla suunnitelmia liikennekaasun jakeluasemien suhteen lähitulevaisuudessa. Nyt on tiedossa, että Mikkeliin on tulossa jakelu-asema vuoden 2017 aikana.

3. Hyödyllisiä linkkejä

http://www.motiva.fi/files/6958/Biokaasun_tuotanto_maatilalla.pdf

https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/481263/mttraportti113.pdf?sequence=1

https://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksia111.pdf

4. Voit ottaa yhteyttä

juhani.paavilainen@proagria.fi puh 0400 172386

marjatta.rasanen@proagria.fi, puh. 0400 124897

toni.taavitsainen@envotecpolis.fi, puh 044 3035006