Järvi-Suomen Biokaasu

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hankkeessa haarukoitiin mahdollisia asiakkaita ja kannattavia liiketoimintamalleja sekä luotsattiin tuottajaryhmiä kohti investointeja. Paikallisuuteen perustuvaa tuoteprofiilia luotiin verkostona.

Jarvi suomen biokaasu hanke www vas

Etelä-Savoon tarvitaan lisää biokaasua. Se mahdollistaa kaasuautokannan kasvua ja korvaa fossiilisia energialähteitä muissakin kohteissa. Järvi-Suomen biokaasu -hankkeessa haarukoitiin mahdollisia asiakkaita ja kannattavia liiketoimintamalleja sekä luotsattiin tuottajaryhmiä kohti investointeja. Paikallisuuteen perustuvaa tuoteprofiilia luotiin verkostona. Toiminnan tavoitteena oli samalla lisätä maaseudun elinkelpoisuutta ja palvelutarjontaa sekä edistää kiertotaloutta ja kestävää ruoantuotantoa.

Biokaasu sopii maaseudulle

Liikenteen päästövähennystavoitteet edellyttävät erityisesti maaseutualueilla sähkön lisäksi biokaasua liikenteen käyttövoimana. Se edellyttää tuotantoa, jakelua ja luonnollisesti markkinaa. Maatiloilla on potentiaalia biokaasun tuotantoon, mutta vaadittava tuotantovolyymi ja jalostaminen vaativat yhteistyötä ja soveltuvaa rahoitusta. Tarvitaan siis uusia liiketoimintamalleja, jotta maatilojen potentiaali voitaisiin realisoida hyödyttämään päästötavoitteiden saavuttamista.

Viljelijäryhmistä kohti yritystoimintaa ja investointeja

YSKE-hankkeessa luotsattiin viljelijäryhmiä biokaasun tuottamisen ja jalostamisen edistämiseksi. Järvi-Suomen biokaasuhanke jatkoi ryhmien luotsaamista kohti yrityksiä ja investointeja. Hankkeessa hyödynnetiin valmisteilla olevan biokaasuohjelman tarjoamat uudet mahdollisuudet ja puhtaan liikenteen direktiivin työntövoima julkisella sektorilla. Lisäksi etsittiin tarvittavaa uudenlaista liiketoimintamallia, jossa erilaisilla toimijoilla on kannustavaa olla mukana. Toimimme erityisesti investointia ja tuotantoa suunnittelevien viljelijöiden ja sidosryhmien, mutta myös potentiaalisten asiakkaiden ja lannoitetuotteiden käyttäjien kanssa.

Järvi-Suomen biokaasu -hankkeessa toimivat energia-asiantuntijat

• Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto, maarit.kari@proagria.fi, p. 040 536 6411
• Virpi Reinikainen, ProAgria Etelä-Savo, virpi.reinikainen@proagria.fi, p. 0438249500
• Riitta Savikurki, ProAgria Etelä-Savo, riitta.savikurki@proagria.fi, p. 0406806820
Järvi-Suomen biokaasu -hankkeen toteuttivat ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Keskusten Liitto Etelä-Savon alueella ajalla 1.9.2019-31.3.2022. Hankkeen päärahoittajajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Kuntarahoituksesta vastasivat Mikkelin seutu, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava, Joroinen ja Etelä-Savon Energia Oy ESE. Yksityinen rahoitus koostui Suur-Savon Energiasäätiön avustuksesta ja toteuttajien omarahoitusosuudesta.

Tietoa energiasta ja energiapalveluista

https://energiatehokkaasti.fi/ tai energiayrittajyys.fi Energiayrittäjyyden koordinaatiohanke viestii kotisivuilla, tilaisuuksissa, hanketapaamisissa ja fb-ryhmässä alan ajankohtaisesta kehityksestä ja tapahtumista. Energiayrittajyys.fi – sivustolla on maan kattavin energiatapahtumien tapahtumakalenteri. Sivustolle kootaan monipuolisesti mm. eri hankkeissa ja tahoilla tuotettuja materiaaleja, videoita, julkaisuja, laskureita ja uutisia.

www.maanosaaja.fi Maanosaaja.fi on tietopankki ja oppimisympäristö maatiloille ja maanomistajille, jotka haluavat kehittää tilaansa tehostamalla maaperän, ravinteiden ja energian käyttöä.

https://biokierto.fi/

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162032 Biokaasuohjelman valmisteleva työryhmän raportti

https://tem.fi/documents/1410877/16402203/Biokaasuohjelman+toimeenpanosuunnitelma+28012020+Ote+raportista.pdf/4ee752b4-6e96-18f9-4ef8-2e605ce06917 Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma - työryhmän esitys

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa1

Biokaasun yhteistuotantolaitokset Etelä-Savossa - Osa2

https://researchportal.helsinki.fi/fi/projects/eco-inndusrial-symbioses-for-food-production-chain-feasibility-fo Elintarvikeketjun ekoteolliset symbioosit – soveltuvuus Etelä-Savoon (ETES)
http://www.plimix2040.fi/ Päästötön liikenne Mikkelin seudulla -hanke

Katso myös

https://www.facebook.com/group...