Luomukokeiden kuulumisia

2 min lukuaika

Lajikekokeet antavat mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa oman viljelyn mietintöjen ja pohdintojen tueksi. Lajikkeita on hyvä vertailla, kun ne ovat rinnakkain ja muilta viljelijöiltä saa kullanarvoisia vinkkejä käytännön kokemuksista.

Lajikekoe1

Pohjoiset luomudemonstraatiot ja -verkostot -hanke järjesti 31. heinäkuuta luomupellonpiennarpäivän Ruukissa Liskon ja Haapalan pelloilla oleville koeruuduille.

Touko Liskon tila on ollut yli 25 vuotta luomussa ja karjaakin on ollut ennen nykyhetkeä, joten paikka tarjosi hyvät puitteet ohran lajike- ja nurmen kaliumlannoituskokeille.

Koeruuduilla oli 10 eri ohralajiketta: Harbinger, Birk, Aukusti, Crescendo, Arild, Kaarle, Alvari, Brage, Vertti ja Armas. Lajikkeet ovat Borealin, Plantanovan ja Lantmännenin valikoimissa. Kasvuajat vaihtelevat 84 päivästä 96 päivään sekä käyttötarkoitukset mallasohrasta rehuohraan. Lajikkeita valittaessa kokeisiin oli kiinnitetty huomiota taudinkestävyyteen, ravinteidenkäyttökykyyn ja korrenpituuteen.

Yleisesti ottaen kasvustot olivat kärsineet hieman kuivuudesta, mutta luomuohraksi kasvustot olivat aivan kelvollisia. Vettä oli tullut heinäkuun aikana viisi millimetriä. Tauteja ei ollut juurikaan havaittavissa, mihin vaikuttanevat tuulinen ja kuiva sää. Yksivuotisia rikkakasveja oli vähän, juolavehnää esiintyi hiukan. Tässä vaiheessa huomiota kiinnittivät Alvari pitkän kortensa vuoksi ja Arild – kaksitahoinen suurijyväinen ohralajike.

Nurmen kaliumlannoituskokeessa oli käytetty Ecolanin patenttikalia ja kaliumsulfaattia. Koeruudut olivat saaneet ensimmäisen lannoituksen toukokuun lopulla ja toisen heti korjuun jälkeen juhannuksen jälkipuolella.

Koeruuduista oli tässä vaiheessa havaittavissa, että kalilannoituksen vuoksi apilan määrä oli isompi. Lannoittamattomat ruudut olivat selvästi heikompikasvuisia, ja näissä olivat lehtien kärjet menneet ruskeiksi kalin puutteen vuoksi. Ensi vuonna on tarkoitus seurata, pysyykö kalium ruuduissa.

Kauran lajikekokeita

Kauran lajikekokeet olivat Rauno Haapalan tilalla. Lajikkeita olivat Harald, Donna, Benny, Ringsaker, Perttu, Niklas, Marika, Avetron, Canary, Bettina, Meeri, Steinar ja Matty. Paavolan puolellakin oli havaittavissa kuivuudesta kärsineitä kasvustoja. Koeruuduilla oli jauhosavikkaa, josta pohdittiinkin, olisiko sokkoäestys ollut tarpeen. Mangaanin puutoksesta johtuvia oireita oli myös havaittavissa – mahdollisesti toinen Multipleruiskutus olisi ollut tarpeen. Huomiota kiinnitti Niklas, joka on ollut hyväksi havaittu myös puhdaskauran viljelyssä.

Tilaisuudessa oli myös mukana AgriTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeesta Jari Vierimaa ja BT-Agrolta Boris Lindgård.

AgriTeknoa Jokilaaksoihin -hankkeella on erilaisia mittareita ja innovaatioita viljelykäyttöön, josta kerätään kokemuksia viljelijöiltä. BT-Agrolla on erikoiskoneet luomuun, nurmen viljelyyn ja maanmuokkaukseen liittyen. Valikoimiin on tulossa myös luomulannoitteita.

Teksti ja kuvat:

Leila Leinonen
kasvintuotannon asiantuntija
ProAgria Oulu