Terveet jalat

1 min lukuaika

Maidontuotanto

Ontumiset seurantaan ajoissa

Terveet jalat

Ontumiset seurantaan ajoissa

Keskimäärin joka viides lehmä kärsii ontumisesta. Ennakointi ja asiaan tarttuminen ajoissa parantavat sekä lehmien hyvinvointia, hedelmällisyyttä että tuotosta.

Ontumisista aiheutuvat taloudelliset tappiot ovat keskimäärin 66 euroa lehmää kohti eli 100 lehmän karjassa 6 600 euroa vuodessa. Kipu vähentää syöntiä ja voi alentaa maitotuotosta satoja kiloja.

Jo lievä sorkkien tai jalkojen kipu alentavaa lehmän aktiivisuutta käydä syömässä tai juomassa ja myös robotilla käynnit harvenevat.

Terveet jalat -palvelun avulla selvitetään karjan sorkkaterveyden tila. Yhdessä asiantuntijan kanssa havainnoidaan ontumisia ja haetaan niihin syyt sekä pureudutaan navetan olosuhteisiin ja ruokintaan sorkkien kannalta.

Usein vaikeutena on havaita ontuminen ajoissa. Ontumisen en-simerkit voivat näkyä esimerkiksi askelpituuden vähäisenä muutoksena tai lievänä selän köyristymisenä eläimen lähtiessä liikkeelle.

Näin hyödyt!

  • Saat selkeän toimenpidelistan, joka kertoo, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitä pitää parantaa.
  • Tuotosmenetykset pienenevät.
  • Maitotuotos ja hedelmällisyys paranevat.
  • Vähemmän ennenaikaisia poistoja.
  • Terveemmät lehmät.