Lampurivalmennus

2 min lukuaika

Autamme sinua löytämään kehittämisen paikat ja käytännön keinot parantaa tuloksia.

Kuva: Silja Alamikkotervo

Lampurivalmennus on toimintamalli parempiin tuloksiin

Lammastuotannossa on monta eri osa-aluetta, jotka vaikuttavat kannattavuuteen ja työn mielekkyyteen. Kokonaisuuden hallinta on haastavaa mutta välttämätöntä. Tilat ja tavoitteet ovat erilaisia ja siksi myös kehittämistoimet pitää päättää tilakohtaisesti. Suunnitelmat on myös vietävä käytäntöön.

Muutosten tekeminen omassa toiminnassa on aina haasteellista. Tähän antaa tukea ja kannustusta Lampurivalmennus, jonka avulla lammastila löytää tärkeimmät kehittämiskohteensa. Yhdessä asiantuntijan kanssa ja lampolassa tehtävien havaintojen avulla mietitään käytännön keinot, joilla päästään parempiin tuloksiin. Tekemisten vuosikello kertoo, mistä aloittaa ja miten edetä. Lammasasiantuntija tuo tilalle ekstrasilmät ja tsemppaa kohti tavoitteita.

Lampurivalmennus on tilan kehittymisohjelma:

 • keskittymistä olennaiseen ja olennaisen purkamista käytännön tekemiseksi
 • ensimmäinen askel parempiin tuloksiin ja kannattavuuteen
 • vähemmän työtä ja enemmän rahaa

Lampurivalmennuksen vaiheet ja työkalut

1. Lampolahavainnot

 • käydään läpi nykyinen tuotanto, eläimet, olosuhteet, hoito, ruokinta
 • markkinointi ja tuotannon haasteet
 • mietitään kehityskohteet

2. Tehtävälista

 • priorisoidaan muutostarpeet
 • kirjataan ylös tekemisinä kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä

3. Vuosikello

 • aikataulutetaan tekemiset vuosikelloon näkyville
 • kirjataan esiin mittaritavoitteet, joista voi seurata onnistumista
 • merkitään vuosikelloon ja asiantuntijan kalenteriin tsemppisoitot, -käynnit tai Teams-tapaamiset, joiden avulla varmistetaan, että kehittämistoimet etenevät tai niitä muutetaan, jos on tarvetta

4. Tuloskortti

 • mietitään tilan visio ja strategia sen toteuttamiseksi
 • asetetaan tavoitteet ja mittarit eri osa-alueille 3-5 vuoden päähän, tekeminen niiden saavuttamiseksi sekä vastuuhenkilö
Lisätietoa lammasneuvonnan uudesta toimintamallista antavat oman alueesi lammasasiantuntijat.