”Samaa latua hiihtämässä” – Lean johtamisen tukena

3 min read

Johtotehtävissä

Internetti on täynnä tekstejä Leanista ja kuvia valkotauluista. Mitä Lean loppujen lopuksi on ja kuka sitä käyttää?

Blogikuva taulupalaveri heta

Lean on tullut maatalouteen rytinällä ja se on tullut jäädäkseen. ProAgria Keskusten Liitto julkaisi uuden Lean maataloudessa -kirjan, sosiaalisessa mediassa julkaistaan kuvia valkotauluista ja internetti on täynnä tekstejä asiasta. Mitä Lean loppujen lopuksi on, kuka sitä käyttää ja miten sitä käytetään?

Lyhyesti Lean tarkoittaa hukan poistamista prosesseista. Se tehostaa tuotantoa, selkeyttää prosesseja ja motivoi työntekijöitä työhön. Näihin asioihin käytössä on erilaisia työkaluja, kuten arvovirtakuvaus, 5S tai viikkosuunnitelma.

Viikkosuunnitelman, tai kansankielisemmin viikkopalaverin, ideana on suunnitella viikon työt. Viikkosuunnitelma on kaikkien nähtävillä ja sitä voidaan muokata; se on nopea ja joustava ja mukautuu tilanteiden mukaan. Sillä saadaan aikaan muun muassa tehokas tiedotus ja viestintä sekä konkreettinen ajansäästö, kun kaikki tietävät tulevan viikon työsuunnitelman.

Minna ja Kari Herranen Kiuruvedeltä halusivat ottaa viikkopalaverin käyttöön. Navettaan oli hommattu valkotaulu ja Lean oli jo etäisesti tuttu juttu, mutta yhteinen palaveri ja käyntiin saattaminen haluttiin tehdä asiantuntijan ohjauksessa. Neljän robotin karjaa sekä rinnalla koneurakointia pyörittävässä yrityksessä on omistajaparin lisäksi kolme työntekijää. Työn tekemiseen haluttiin lisää selkeyttä ja tehokkuutta.

Aija Hentilä ProAgria Pohjois-Savosta perehdytti Leanin teoriaan ja työkaluihin, ja veti viikkopalaverin erilaisilla esimerkeillä. Päivä aloitettiin käymällä läpi etukäteistehtävä: mitä tavoitteita vuodelle 2018 on asetettu? Mitkä niistä ovat tärkeimpiä? Lyhyessä teoriaosuudessa käytiin läpi myös erilaisia persoonia värianalyysin pohjalta; joku on keltainen, toinen on punainen, kolmas vihreä ja joku siltä ja väliltä. Miten eri persoonat toimivat ja suhtautuvat esimerkiksi ristiriita tilanteisiin tai paineen alla työskentelyyn? Tavoitteena oli pohtia, ovatko oikeat tekijät oikeassa paikassa, onko työ mielekästä ja tehokasta.

Ennen viikkosuunnitelman hahmottamista käytiin läpi yrityksen visio; tätä ei toisteta joka kerralla. Visio, tavoitteet ja ideat kirjattiin näkyviksi valkotaululle.

Viikkopalaverin pyöriessä työt voidaan jaotella tehokkaasti ja palaveriin menee aikaa noin 15 minuuttia. Suunnitelman todettiin selkeyttävän ja helpottavan suunnittelua ja tuovan varmuutta työn tekemiseen. Taululle jaetaan sarakkeet, oikeaan reunaan kirjoitetaan henkilöiden nimet ja ylös viikonpäivät. Sitten aletaan käymään yksitellen läpi, mitä töitä tulevalla viikolla jokaisella on. Myös esimerkiksi työntekijöiden vapaapäivät kannattaa merkitä ylös. Tämä selkeyttää sitä, kuka on milloinkin paikalla. Rutiinitöitä ei välttämättä tarvitse merkitä, esimerkiksi vasikoitten juottoa tai appeen tekoa, ellei se ole työ, jota joku ei normaalisti tee.

Päivä koettiin antoisaksi: ”Aamulla totesin, että haluan, että hiihdetään samaa latua, nyt voidaan todeta, että ollaan samoilla suksilla”, Kari Herranen toteaa. ”Päivä meni yllättävän helposti, kukaan ei kokenut tätä vaikeaksi asiaksi. Olen ylpeä meidän työntekijöistä, jotka ovat valmiita sitoutumaan tähän asiaan”, Minna Herranen jatkaa.

Kirjoittajat

Aija Hentilä
ProAgria Pohjois-Savo
Valtakunnallinen Huippuosaaja, Tuotannon ohjauksen ja ruokinnan asiantuntija

Paula Antikainen
ProAgria Pohjois-Savo
Työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija