Flavours from Our Region and Beyond - Towards Oulu's Year of European Capital of Culture 2026!

ProAgria Oulu
MKN maistuvaa meilta ja muualta
Pohjois Pohjanmaan Liitto logo English

Hankkeen tarkoituksena on

 • kehittää Pohjois-Pohjanmaan ruokaketjun kansainvälistymistä
 • vastata kulttuuripääkaupunkivuoden odotuksiin
 • hyödyntää kulttuuripääkaupunkivuoden tuomat mahdollisuudet.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Oulun sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin 32 kunnan alueella toimivan Arctic Food Lab (AFL) -verkoston kanssa. AFL-kokonaisuus brändää pohjoisessa Suomessa tuotettua ja jalostettua ruokaa sekä arktisissa oloissa kehittynyttä ruokaperinnettä kansainväliseen tietoisuuteen. 

Hanke vahvistaa ja rakentaa AFL-verkoston ylimaakunnallista ja maarajat ylittävää yhteistyötä sekä varmistaa kumppanuuksien mahdollistamaa hyötyä Pohjois-Pohjanmaan toimijoille. Yhteistyöllä jalkautetaan Pohjois-Pohjanmaalle uusia innovaatiota ja hyviä käytäntöjä muista maakunnista ja maista. Samalla jaetaan tietoa oman alueen onnistumisista. Tämä tukee alueen elintarvikealan ja yritysten kehittämistä sekä vahvistaa osaamista. Alueen yrityksiä tiedotetaan kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 

Hankkeessa valmistellaan alueellisia ja kansainvälisiä jatkotoimia esimerkiksi kartoittamalla alueen toimijoiden toiveet ja valmiudet hakea European Region of Gastronomy -statusta sekä suunnittelemalla kansainvälisen ruokatapahtuman toteutusta. Hankkeen läpileikkaavana teemana on tehokas viestintä ja tiedonvälitys, johon sisältyy myös viestintämateriaalien tuottamista Pohjois-Pohjanmaan raaka-aineista ja ruokatuotteista sekä ruokaperinteestä.

  Purpose of the project is:

  • to develop the internationalisation of the food chain in North Ostrobothnia
  • to meet the expectations of the capital of culture year
  • to utilize the opportunities of the capital of culture year

  The project is implemented in cooperation with the Arctic Food Lab (AFL) network, which operates in Oulu and 32 other municipalities of North Ostrobothnia, Kainuu and Southern Lapland. The AFL concept brands the food produced and processed in northern Finland, as well as the food tradition developed in Arctic conditions to international awareness.

  The project strengthens and builds transnational and cross-country cooperation within the AFL network and ensures the benefits of partnerships for operators in North Ostrobothnia. With the cooperation, new innovations and good practices from other regions and countries are introduced to North Ostrobothnia. At the same time information is shared about the successes of our region. This supports the development of the food sector and businesses in the region and strengthens know-how. Companies in the area are informed about the possibilities of internationalisation.

  In the project, regional and international follow-up actions are being prepared, for example by identifying the wishes and capacities of operators in the region to apply for the European Region of Gastronomy status and by planning implementation of an international food event. The overarching theme of the project is effective communication and information dissemination, which also includes the production of communication materials about North Ostrobothnia's raw materials and food products, as well as the food traditions.

  More information:
  Project manager Kaisa Myllykangas, Rural Women’s Advisory Organisation Oulu/ProAgria Oulu
  E-mail: kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
  Phone number: +358400399865

  Administrator: ProAgria Oulu ry
  Budget: 77 334 €, AKKE support 54 134 €