Työ tuottavaksi - työroolit selkeiksi

3 min read

Johtotehtävissä

ProAgrian HR- ja LEAN- palvelut auttavat aloittavaa ja kokenuttakin työnantajayrittäjää eri henkilöstöjohtamisen vaiheissa.

Liisakoskelablogikuva 003 0

HR ja LEAN tukevat työn tuottavuutta

Hyvinvoiva ihminen on työssä tehokkaampi ja kehitysmyönteisempi kuin uupunut. Hyvän työsuoritukseen vauhdittavat mm. toimiva työympäristö, yrityksen arvot ja työn mielekkyys sekä työyhteisön ilmapiiri, kulttuuri ja johtaminen. Kaikkeen hyvinvointiin eivät hyvätkään työolot aina riitä, koska työ ja vapaa-aika korreloivat vahvasti keskenään. Yksilö itse siis varmistaa riittävän levon ja palautumisen mm. vapaa-ajan aktiviteeteista, jotta ei olisi väsyneenä riskialttiimpi esim. työtapaturmille.

Työroolit selkeiksi ja sujuviksi

Työnantaja huolehtii palkanmaksun ja työterveyshuollon ohella henkilöresurssilleen vähintäänkin toimivat työkalut, terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä kohtuullisen työajan. Tekeminen ja työroolit vastuineen, valtuuksineen ja varahenkilöjärjestelmineen on oltava selkeitä, jotta työmaalla voisi toimia tuottavasti. Palkkatyövoimalle lakisääteinen työterveyshuolto toimii osaltaan fyysisen hyvinvoinnin edistäjänä ja työssä jaksamisen tukena. ProAgria puolestaan osallistuu kutsuttuna työpaikkakäynneille ja sparraa koko yritystoimintaa kohti asetettuja tavoitteita asiantuntijaverkostonsa osaamisella.

Työnantajavelvollisuuksia paremmin

Kehittävillä maatiloilla yrittäjä itse ei enää ehdi kaikkeen. Työtä ulkoistetaan tai palkataan työvoimaa. Työnantajarooli on uusi kokemus, jos ei ole omakohtaista kokemusta palkkatyössä olemisesta. Lähtökohta on aina se, että tunnetaan työnantajavelvollisuudet ja toimitaan vähintään niiden mukaisesti. Hyvien työntekijöiden saamiseksi ja pitämiseksi on kuitenkin eduksi yritykselle, mikäli osaa toimia lakisääteisiä velvollisuuksia paremmin. Esim. esimies- alaiskeskustelut ja hyvä vuorovaikutus sitouttavat työntekijän ihan eri lailla kannattavampaa työsuoritukseen. Tekemisen mielekkyys lisääntyy, kun ymmärtää yrityskokonaisuudessa oman työnsä merkityksen. Eduksi on sallia työntekijätasollakin työn kehittäminen.

Palikat paikoilleen ja hommat sujumaan

Hyvä työnantaja- rooli alkaa jo ennen ensimmäisenkään työtekijän palkkaamista. Rekrytointia miettivä on laskenut, että tuotanto riittävän kannattavalla pohjalla työntekijän palkkaamiseksi. On mietitty työntekijän roolia. Riskiarvioinnin näkökulmasta on kriittisesti tarkasteltu työmaata, jotta työympäristön on myös uuden ihmisen tai työmaalla käyvän vierailijan turvallinen työskennellä. Perehdytysmateriaali on arvioitu ja päivitetty vastaamaan tilan työtapoja, jotta työhön oppiminen on helppoa ja varmaa. Osa on jo ottanut parannustaulut käyttöönsä sekä opiskellut johtamista ja LEAN- filosofiaa. On myös pohdittu, miten osaisi käyttää erilaisia palkitsemisen ja vuorovaikutuksen menettelyjä. Ja mikä tärkeintä, yrittäjä on jo miettinyt ne työt, joita itse ei halua, ehdi tai osaa hoitaa.

Tukena johtamisessa

ProAgrian HR- ja LEAN- palvelut auttavat niin aloittavaa kuin kokenuttakin työnantajayrittäjää eri henkilöstöjohtamisen vaiheissa sekä muissa strategisissa arjen tavoitteissa ja toimissa. Tukea saa esim. työohjeisiin, viikkopalaverien pitämiseen, rekrytointi-ilmoituksen laadintaan, riskiarviointiin ja työnantajaimagon rakentamiseen. Tuotannosta kertyneen tiedon ja dokumenttien hallintaan Bisnes+/ Minun Maatilani -sovellus on verraton pilvipalvelupaikka, jossa esim. kaikki yrityksen tieto säilyy ja on käytettävissä osakkaiden tai työporukan palavereissa. ProAika työajan seurantamobiili puolestaan tuottaa nopeasti seurantatietoa työvaiheiden arviontiin ja palkanmaksuun. Lisäapuna ovat myös ProAgrian valtakunnalliset johtamispolkuvalmennukset, jotka alkavat loppuvuonna 2020. Ne ovat oiva paikka verkostoitua ja saada vinkkejä oman yrityksen henkilöstöjohtamiseen.

Liisa Koskela
yritysjohtamisen erityisasiantuntija
ProAgria Keski-Pohjanmaa