Mitä mittaat, sitä voit kehittää osa 2

1 min read

Johtotehtävissä

Niin kutsuttu stv-kaava on maatilayrityksen johtamisen peruspilareita.

Johtotehtavissa blogi tilastot inkeri taurula syyskuu

Peruskoulufysiikan parasta antia oli pyöritellä etäisyyden, ajan ja nopeuden keskinäistä suhdetta. Niin kutsuttu stv-kaava on myös maatilayrityksen johtamisen peruspilareita. Konkretisoin väitteeni muutamin esimerkein. Tämä julkaisu on mittaamista käsittelevän blogijulkaisusarjan toinen osa.

Aika

Peltolohko täytyy ruiskuttaa. Pellon pituus on 436 metriä ja leveys yhdeksän ruiskunmittaa. Traktorin ajonopeus ruiskuttaessa on 7km/h. Kuinka kauan lohkon ruiskuttaminen kestää?

s = matka = 9 * 436 metriä = 3 924 metriä

v = nopeus = 7 km/h

t = aika = 3,924 km / 7 km/h = 0,56 h

Lohkon ruiskuttamiseen kuluu rapiat puolituntia. Lisäksi tulee huomioida päisteissä kääntymiseen käytettävä aika.

Matka

Maitotilalla on 90 lehmää ja vuodessa syntyy 34 lypsyrotuista lehmävasikkaa. Tila pitää niistä jokaisen. Karjan uudistusprosentti on 30. Kuinka suuri karja on kolmen vuoden kuluttua?

t = 3 vuotta

v = (0,7 * nykyinen lehmämäärä + 34 vasikkaa) / vuosi

s = ((0,7 * 90 + 34) * 0,7 + 34) * 0,7 + 34 = 105

Kolmen vuoden kuluttua tilalla olisi 105 lypsylehmää tai lehmävasikkaa. Ellei tila suunnittele laajentumista, tulee pidettävien vasikoiden määrää laskea tai poistettavien lehmien määrää lisätä.

Nopeus

Maatila laajentaa toimintaansa ja tarvitsee 65 ha lisää peltoa. Pelto on suunniteltu raivattavan omasta metsästä. Laajennuksen toivotaan toteutuvan vuoteen 2025 mennessä. Kuinka paljon peltoa tulee raivata vuosittain?

t = 2025 – 2018 = 7 vuotta

s = 65 ha

v = 65 / 7 = 9,3 ha/vuosi

Tilan pitäisi pystyä raivaamaan yli 9 ha vuodessa, saavuttaakseen tavoitteensa.

Inkeri Taurula, johtamisen asiantuntija
MaiNuLi II -hanke
ProAgria Kainuu