Milla Siltanen

Milla Siltanen

Maisema- ja ympäristöasiantuntija

Kalajoentie 39 L1
85100 KALAJOKI

Toimin Keski-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten maisema- ja ympäristöasiantuntijana. Asiakkaitani ovat alueen viljelijät, yrittäjät, yhdistykset ja julkisyhteisöt. Erityisosaamistani on elinvoimaisista vesistöistä huolehtiminen, kuten kosteikkojen hoitosuunnitelmat ja valuma-alueiden vaikutus Itämereen, mutta myös perinnebiotoopit, elinympäristökartoitukset ja luonnon monimuotoisuus ovat lähellä sydäntäni.

Teen myös ProAgria Keski-Pohjanmaalla tilipalvelutehtäviä, kuten maatilojen kirjanpitoa ja veroilmoituksia.