Tavoitteena hyvinvointi

1 min read

Savolaeset ossoojat

Maatalouden työterveyshuolto on kehitetty maatalousyrittäjien hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kylvotoita 058

Maatilan toiminnan ja jatkuvuuden varmistamiseksi on tapana uudistaa ja huoltaa koneita ja rakennuksia. Työtä on paljon ja monesti se tärkein tuotantoväline jää huoltamatta – eli yrittäjät itse.

Maatalouden työterveyshuolto on kehitetty maatalousyrittäjien hyvinvoinnin turvaamiseksi. Suomessa toimiva malli on maailman parhaiten järjestetty – useat maat ovat käyneet hakemassa täältä oppia. Työterveyshuollossa kannattaa olla mukana. Säännölliset terveystarkastukset - ”vuosihuollot” – paljastavat mahdollisia riskiasioita ajallaan, jolloin on helpompi vielä saada tehdyksi ”korjausliike”. Muutaman vuoden välein tehtävällä työterveyshuollon tilakäynnillä moniammatillinen ryhmä näkee ulkopuolisin silmin mahdollisia riskitekijöitä. Viljelijällä on oikeus saada ryhmässä mukaan myös maatalouden asiantuntija.

Viljelijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen vaikuttaa usein se miten tilan asiat hoituvat. Ovatko ”johtaminen” ja asioiden hallinta kunnossa? Miten hoituu tuotanto navetassa ja saadaanko pelloilta määrällisesti ja laadullisesti tyydyttävä sato?

Meidän työ ProAgriassa on oikeastaan viljelijän hyvinvoinnin turvaamista. Teemme ruokinnan ohjausta ja tuotosseurantaa sekä monipuolista talous- ja yritysneuvonnan palvelua. Kasvituotannon palveluista yleisintä on viljelyn suunnittelu, mutta entistä enemmän teemme asiantuntijapalveluita kasvukaudella sekä nurmi-, että viljatiloilla – sektori on hyvin laaja.

Pidä huolta itsestäsi sekä läheisistäsi. Pidetään asiat hallinnassa sekä ”pyörät pyörimässä”. Tehdään ne yhdessä!

Hannu Mäkipää
kasvintuotannon ja työterveyshuollon erityisasiantuntija
ProAgria Pohjois-Savo
040 563 8759
hannu.makipaa@proagria.fi