Navettahankkeen rakentamiskustannusten hallinta

2 min read

Savolaeset ossoojat

Nyt on aika toimia ja käynnistää esisuunnittelu, mikäli olet aikeissa rakentaa uuden tuotantorakennuksen lähivuosina.

Img 2983 2

Nyt on aika toimia ja käynnistää esisuunnittelu, mikäli olet aikeissa rakentaa uuden tuotantorakennuksen lähivuosina. Miten asiassa sitten tulisi edetä?

Teetä yrityksestäsi investoinnin tarveselvitys 2 - 4 vuotta ennen oletettua rakentamisajankohtaa. Investointeihin perehtynyt asiantuntija kartoittaa nykyisen tilanteen, esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja laatii muistion, jossa esitetään:

  • kuvaus yritystoiminnasta ja yrityksen johtaminen
  • työvoima nyt ja investoinnin jälkeen
  • peltopinta-alan riittävyys ja mahdollisuudet hankkia lisää peltoa
  • koneketjut ja kalusto sekä investoinnin tuomat muutostarpeet
  • eläinmäärä nyt ja investoinnin jälkeen
  • kuinka eläinmäärää lisätään uutta investointia varten
  • arvio nykyisten rakennusten ja varastojen käyttökelpoisuudesta investoinnin jälkeen
  • uuden navetan tyyppi ja eläinmäärä
  • kustannusarvio, joka perustuu toteutuneiden kohteiden jälkiseurantaan

Laadituta talousasiantuntijalla vertailevia laskelmia, joiden pohjalta valitaan tilalle sopiva investointi ja suositus investoinnin ajankohdaksi. Toteuttamiskelpoisilla kustannusarvioilla ja lähtötiedoilla laadittu budjetti on luotettava perusta aloittaa rahoitusneuvottelut pankin kanssa.

Rahoitusneuvottelut pankin kanssa ja pankin luottolupaus on hankkeen käynnistymisen kannalta olennainen asia. Valitse tueksesi luottohenkilöt, jotka ovat perillä taloudesta, rehun tuotannosta, ruokinnasta ja ruokintaketjuista, eläinten hoidosta, lypsytyöstä sekä hoitajien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Valitse hankkeelle pääsuunnittelija, joka on perehtynyt navetan toiminnallisiin vaihtoehtoihin ja rakentamisen kustannuksiin. Pääsuunnittelija valvoo, että kaikki suunnitelmat laaditaan yhteensopiviksi valitsemiesi toimittajien rakennusosille ja laitteille. Suunnittelijoiden sitoutumattomuus mahdollistaa eri tarvike- ja laitetoimittajien vaihtoehtojen tarkastelun suosimatta ketään.

Teetä maaperätutkimus vaihtoehtoisilta rakentamispaikoilta. Laadituta toiminnallinen luonnos ja hae ympäristölupa riittävän suurelle eläinmäärälle 2 - 1 vuotta ennen investointia.

Valitse henkilö, joka kilpailuttaa hankkeen rakennusosa- ja laitetoimitukset tai kokonaisurakan puolestasi. Kilpailuta urakat ja toimitukset sekä sovi aikataulut.

Laadituta kirjalliset sopimukset kaikista urakoista, hankinnoista ja toimituksista.

Laadituta lopulliset rakennussuunnitelmat ja kustannusarvio. Laadituta työmaan turvallisuusasiakirjat kuntoon. Tarkista oma vakuutusturvasi ja hoida rakentamisajan vakuutukset kuntoon.

Hae hankkeelle rahoitus ELY-keskuksesta hakuaikojen puitteissa. Hae rakennuslupa.

Kopio rakennusluvasta ja ympäristöluvasta on oltava ELY-keskuksessa ennen rahoituspäätöksen vahvistamista.

Valitse urakoitsijat, jotka hallitsevat navetan rakentamisen. Huomioi, että taitavilla rakennusryhmillä on varauksia pariksi vuodeksi eteenpäin. Ja mikä tärkeintä, keskity tilan töihin. Luota rakentamisen ammattilaisiin.

Varmista, että olet itse yrittäjänä sekä työvoima on hyvin levännyttä ja voimissaan uuden navetan käynnistämisvaiheessa. Näin saadaan esiin tulevat ongelmat ratkaistua ja navetta alkaa tuottaa täydellä teholla mahdollisimman pian.

Rakennusinsinööri
Tapio Pasanen
ProAgria Pohjois-Savo
tapio.pasanen@proagria.fi