Växtskydd för frilandsgrönsaker

3 min read

Puutarhayrittäjän saappaissa

Åren före man odlar bör man ha koll på ogräsen och bekämpa besvärliga ogräs då.

2021 05 infor

Växtskydd för frilandsgrönsaker – i april det är flera saker man bör fundera på inför säsongen

Åren före man odlar bör man ha koll på ogräsen och bekämpa besvärliga ogräs då. Det är både billigare och lättare och få bukt med ogräs i spannmål och vall än i grönsaker. Hösten före bör alltid senast besvärliga rotogräs åtgärdas. Detta för att i grönsaker är urvalet av växtskyddsmedel begränsat och det gör det svårt eller kanske till och med omöjligt att bekämpa. De är ju för sent att göra något åt detta nu i årets gröda, men det kan vara värt att vara noggrann vid planering av växtföljden. Planera man flera år i förväg så kan du enkelt reducera ogrästrycket och förbättra villkoren för kulturgrödan.

Vatten är den allra största delen i en behandling och är därför helt avgörande för hur framgångsrik den blir. Mängden vatten och hur det appliceras bör funderas på. Effekten med samma aktiva substans är oftast mycket bättre med högre vattenmängd tillsatt. I frilandsgrönsaker används oftast från 300 liter till 1000 liter/ha. Även vattenkvalitet har inverkan, vill du bra resultat så måste du ha koll på pH samt hårdheten i vattnet eftersom det påverkar hur den aktiva substansens fungerar. Så beställ ett vattenprov och ta reda på ditt vattens kvalitet.

Före man behandlar kulturgrödan bör man ha koll på grödans och ogräsens vaxskikt. Ju bättre vaxskikt desto bättre tål grödan växtskyddsmedel, men det gäller ju förstås också ogräsen. Detta påverkar vilken dos man bör använda för att bekämpa med. Även tillsatsämnen som löser upp vaxskikten kan behöva användas.

Lufttemperatur och luftfuktighet inverkar på växtskyddsresultatet. Vid låg temperatur blir det oftast låg eller ingen effekt och vid höga temperaturer kan man skada grödan. Jordarten påverkar även hur mycket aktiv substans skall användas. Vissa aktiva substanser kan skada kulturväxten avsevärt vid låg mullhalt, men vid hög mullhalt märks det varken på växt eller ogräs något.

Ogräsen är alltid lättare att bekämpa då de är små. Ofta är det bättre att utgå från ogräsens utvecklingsstadium än grödans.

Checklista växtskydd:

  • Vattenkvalitet
  • Vaxskikt på grödan
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Jordart
  • Vind
  • Ogräsarter och storlek

Kontrollera effekten efteråt och gör anteckningar för vidare lärande.

Dennis Grönroos
Specialodlingsrådgivare
ÅHS